ČSTL informuje

Více informací o konferenci České společnosti tělovýchovného lékařství 27. – 29. 3. 2014 se dozvíte zde, přihlásit se můžete pod tímto odkazem.

Vážení členové společnosti, v návaznosti na předchozí pozvánku na členskou schůzi ČSTL, která se konala dne 28.3.2014, a nebyla usnášeníschopná, svolává v souladu s §257 Zákona č. 89/2012 Sb. náhradní členskou schůzi.

Pozvánka na náhradní členskou schůzi »


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

prosíme o spolupráci při aktualizaci členské databáze, která bude v neposlední řadě sloužit také k vytvoření interaktivní mapy zařízení tělovýchovného lékařství, na kterou se můžete těšit na připravovaných nových webových stránkách společnosti. Vyplnění formuláře je nenáročné a trvá cca 3 minuty a naleznete ho ZDE.

Tento proces je jednorázový.

Moc děkujeme za Vaši pomoc a spolupráci.


Časopis Medicina sportiva Bohemica et Slovaca

Obsahy

Pokračování zde »

Atestace

Tělovýchovné lékařství - certifikovaný kurz, nástavbový obor

podle vyhlášky 185/2009 Sb. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ze dne 17. června 2009, která nabyla účinnosti 1. července  2009. Více informací »

Tělovýchovně lékařská pracoviště v ČR

Uvedený přehled vznikl ve spolupráci s krajskými odborníky. U krajů, kde se nepodařilo spolupráci navázat, jsem použil údaje UZIS, bez uvedení jmen lékařů. Požadavky na úpravu seznamu adresujte svým krajským odborníkům Více informací »

Vyhláška MZ ČR o sportovních prohlídkách

Dne 25.11.2013 vyšla ve sbírce zákonů dlouho očekávaná prováděcí vyhláška k zákonu o specifických zdravotních službách - Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

Příspěvky pojišťoven na preventivní sportovní prohlídky

vloženo 13. 10. 2009

Více informací »

Cena Jiřího Krále

Cenu Jiřího Krále zřídily společně Česká společnost tělovýchovného lékařství (dále ČSTL) a Slovenská společnost tělovýchovného lékařství v r. 1996 k uctění památky a zásluh prof. MUDr. Jiřího Krále, DrSc. a na podporu rozvoje tělovýchovného lékařství u nás.

Zápisy ze schůzí výboru ČSTL

Zápis ze dne 17. ledna 2014