Obsah jednotlivých čísel

Časopis Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca

Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 2013
vol. 22, no. 1-4

No. 1 - konferenční číslo

 • Kolář P.: Posturálně lokomoční funkce u sportovce (9)
 • Linhart A.: Strukturální a funkční změny u atletického srdce (9)
 • Hrazdira L.: Ultrazvuk a pohybový aparát (9)
 • Hrazdira L.: Distorse hlezna – stálý problém (10-12)
 • Trč T.: Femoroacetabulární impingement – příčina bolestí v oblasti kyčle (12)
 • Broulík P.: Kostní metabolismus a pohybová aktivita – klinické aspekty (12)
 • Procházka M., Brož T.: Lékařské prohlídky u motosportů (12-13)
 • Hrnčíř E.: Zdravotní problematika sportovního potápění (13)
 • Máčková J.: Zdravotní problematika leteckých sportů – zdravotní způsobilost k létání (13-14)
 • Radvanský J., Chaloupecký V.: Doporučení pro pohybovou a sportovní aktivitu u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním (14)
 • Ellis M.: A new concept in measuring fitness to motivate exercise in the general population (15)
 • Šafář M.: Psychologická příprava jako prostředek zvýšení sportovní výkonnosti (16)
 • Kirchner J.: Psychosociální proměna sportu (16)
 • Malý O.: TJ Kardio jako jedna z možností rehabilitace nemocných se srdečně-cévními chorobami (16-17)
 • Martinková J.: Bolestivá noha u sportovce – možnosti rehabilitace a prevence recidiv (17)
 • Hamar D.: Silové cvičenia a zdravie: mýty a fakty (17-18)
 • Malík J.: Ateroskleróza: od Aničkova ke globálnímu kardiovaskulárnímu riziku (18)
 • Linhart A.: Ateroskleróza – biomarkery, neinvazivní a invazivní diagnostika (18)
 • Češka R.: Současná i nová experimentální léčba HLP/DLP (18)
 • Matoulek M.: Ateroskleróza a fyzická aktivita (18)
 • Korvas P., Hrazdira L., Lepková H., Tomášková I., Šopíková J., Muchová M., Brůžková L., Martinková J., Hanušová H.: Pilotní projekt intervenčních pohybových programů pro upevnění zdraví (19-20)
 • Berka F., Kolovská I.: Zjišťování pohybových dovedností předškolních dětí (21)
 • Pazourek L., Hrazdira L.: Ultrasonografický obraz patologií pohybového aparátu – kasuistiky (22-23)
 • Kovanda T., Mahdal M.: Hodnocení výsledků perioperační punkce Bakerovy pseudocysty u artroskopických operací kolene (23-24)
 • Platová J., Židovová B.: Zaujímavé kazuistiky poškodenia končatín pri športe (24)
 • Říhová J.: Léčení omrzlin – nové poznatky, mýty a chyby (24-25)
 • Kocvrlich M., Aleksijevič D.: Poruchy růstu a posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu – kasuistika (25-28)
 • Jiravská-Godula B., Jiravský O.: Zakázané látky u 16letého sportovce – praktická zkušenost, kazuistika (29)
 • Slabý K., Procházka M., Janoušek J., Kubuš P., Radvanský J.: Validace EKG pravítka pro screening prodloužení korigovaného QT intervalu u zdravých a pacientů se syndromem dlouhého QT intervalu (30-31)
 • Kiško A., Derňarová Ľ., Jakubíková M., Šantová T., Hudáková A., Kmec J., Mikuľak M., Staško J., Horlenko O., Kishko N., Svystak V., Shyp A.: Predparticipačný kardiovaskulárny skríning v športe: existuje možnosť zvýšenia jeho účinnosti? (31-32)
 • Novák J., Topočan O., Šmejkal J., Fuchsová R.: Máme dost vitaminu D? (33)
 • Řezaninová J., Hrazdira L., Svoboda Z., Dovrtělová L.: Sledování změn posturální stability po poranění hlezenního kloubu ve sportu (35-36)
 • Hudeček F., Kůra V., Mohyla M.: Abrupce mediální apofýzy humeru u dětských sportovců – lze tomuto zranění předcházet? (36-37)
 • Zajíček P.: Léčba vysokého krevního tlaku u fyzicky aktivních pacientů a sportovců (37)
 • Zeman V.: Exercise is Medicine – nový trend v prevenci a léčbě? (38)
 • Vilikus Z.: Vliv karnitinu na sportovní výkon ve světovém písemnictví (38-39)
 • Štulrajterová L., Stejskal P., Hrnčiříková I., Seman P.: Vliv nitrátové suplementace na svalový výkon (39-40)
 • Juříková J.: Stravovací zvyklosti vybraných skupin populace s různou fyzickou zátěží v pracovním procesu a ve volném čase (41-42)
 • Smolka O., Kumstát M., Hrnčiříková I., Maleček J.: Vliv podávání kofeinu a jeho účinky na vytrvalostní výkon (první část měření) (42-43)
 • Chlíbková D., Žákovská A., Tomášková I., Tomášková I., Chadim V.: Longitudiální sledování vybraných tréninkových, antropometrických, hematologických a biochemických parametrů u ultra-vytrvalostních cyklistů a běžců (43-45)
 • Hrnčiříková I., Petr T., Cikl P.: NutriPro – první zkušenosti s novým nutričním programem ve specializované poradně (45)
 • Kudláčková K.: Analýza záměrných relaxačních aktivit u sportovců různé úrovně (45-46)
 • Botek M., Novotný J., Jakubec A., Klimešová I.: Vliv modifikovaného způsobu vyšetření aktivity autonomního nervového systému na výsledky spektrální analýzy variability srdeční frekvence (46-47)
 • Jakubec A., Klimešová I., Botek M., Růžička M.: Vliv zátěžového protokolu na výsledky maximálního zátěžového testu (47-48)
 • Větrovská R., Větrovský J.: Využití konceptu Flowin v rehabilitaci i ve vrcholovém sportu (48-49)
 • Vysoký R., Baťalík L., Janíková A., Elbl L.: Představení pilotního tréninkového programu pro pacienty s hematoonkologickým onemocněním (49-50)
 • Hrouzek M.: Pohybové preference diabetiků II. typu a jedinců bez onemocnění (50-51)
 • Šeděnková B., Stejskal P.: Adherence a intenzita zatížení žen středního věku během půlročního programu aerobiku (52-53)
 • Vrbanová H.: Fyzická aktivita a zdravotné súvislosti u osôb vyšetrených v národnej štúdii EHES 2011 (54-55)
 • Šopíková J., Korvas P., Lepková H., Hanušová H., Muchová M., Brůžková L., Bátorová M., Engelová L.: Pohybové aktivity na prodej: tři profesní specializace v oblasti managementu (55-56)
 • Struhár I.: Vplyv trojmesačného kompenzačného programu na ovplyvnenie svalovej dysbalancie v oblasti bedrového kľbu (56-57)
 • Kumstát M., Hrnčiříková I.: Výživa jako prostředek optimalizace sportovního výkonu: aktualizace nutričních doporučení před OH v Londýně (58-59)
 • Hejmalová M., Grmela R., Jaklová P.: Zdravotní aspekty pohybové aktivity u diabetu 1. typu a 2. typu (59-60)
 • Cikl P., Ellis M.: BIS – bioimpedanční spektroskopie – nová metodika v analýze složení těla (60-61)
 • Cikl P., Ellis M.: Multimyometrie – moderní dynamometrie (61)
 • Klimešová I., Jakubec A., Botek M., Miklánková L.: Frekvence snídaní a její vztah k indexu tělesné hmotnosti u dětí mladšího školního věku (61-62)
 • Máčková J.: Školení, sjezdy, konference, kongresy (65-67)

No. 2

 • Stejskal P.: Dědičnost a environmentální faktory – antagonismus nebo kooperace? Část II. (70-79)
 • Honová K.: Moderní přístup v rehabilitaci pacientů po plastice předního zkříženého vazu (80-85)
 • Kubašovský J., Totkovič R., Ševčík T.: Roztrhnutie veľkého prsného svalu u hokejistu – kazuistika (86-90)
 • Slabý K., Procházka M., Janoušek J., Kubuš P., Radvanský J.: EKG pravítko pro grafický odečet korigovaného QT intervalu (91-95)
 • Máček M., Máčková J.: Pohybová aktivita a dětská obezita (96-102)
 • Hamar D.: 8. medzinárodná konferencia o silovom tréningu (103-110)
 • Hrazdira L.: Doha GOALS Forum (111-112)
 • Slabý K.: Konference Sport and Congenital Heart Disease, München, Germany, 30. 11. – 1. 12. 2012 (113)
 • Máčková J.: 9. základní kurz ve sportovní medicíně 2013–2014, Osvědčení ČSTL Lékařská poradna pro sportovce (114-115)
 • Novák J.: H. Rosolová: Kardiometabolický syndrom. Farmakoterapie pro praxi, sv. 55. Maxdorf Jessenius, 2012, 101 stran (116-117)
 • Máčková J.: Školení, sjezdy, konference, kongresy (118-119)

No. 3

 • Adámková R., Tomášková I., Hrazdira L.: Přínos klidového EKG při preventivní prohlídce sportovce (122-34)
 • Elbl L., Balcárková P., Jedlička F.: Arytmogenní kardiomyopatie (135-44)
 • Sigmund E., Sigmundová D., Šnoblová R., Schauerová L., Kubíková M., Poláková H., Chromá P., Prášek F.: Příspěvek pohybové aktivity ve školní tělesné výchově k celodenní pohybové aktivitě 9 až 11letých dětí s nadváhou a obezitou (145-56)
 • Daďová K., Bartůňková S., Radvanský J.: Změny vnímaného úsilí v průběhu aerobního tréninku u pacientů léčených beta-blokátory (157–63)
 • Tomášková I., Adámková R., Elbl L., Hořáková K.: Vzácná diagnóza, která může způsobit úmrtí mladého sportovce – kazuistika (164–68)
 • Kubašovský J.: II. kongres lekárov slovenských a českých hokejových klubov, Hotel Double Tree By Hilton, Bratislava 1.– 2. jún 2013 (169–72)
 • Máčková J.: Školení, sjezdy, konference, kongresy (173-5)

No. 4

 • Kubašovský J., Slávik J., Andráš T., Kubašovská K.: Otras mozgu v športe – téma stále aktuálnejšia (178–189)
 • Krchová Z., Rozinek O.: Běžecká bota jako možná příčina zranění u vytrvalostních běžců – dotazníková studie (190–197)
 • Tuka V., Matoulek M.: Kardiovaskulární rehabilitace (198–205)
 • Rous M.: Stříbrný úspěch českých lékařů na 19. fotbalovém mistrovství světa lékařů v Budapešti (206–207)
 • Novák J.: 34th Medigames a vědecké sympozium, Záhřeb 29. 6. – 6. 7. 2013 (207–208)
 • Zeman V.: Ohlédnutí za 6. evropským kongresem EFSMA ve Strasbourgu 25.–28. 9. 2013
  (208–213)
 • Sovová E.: Profesor MUDr. Zdeněk Jirka, CSc., se dožil 85 let (214–215)
 • Radvanský J.: Doc. MUDr. Jiřina Máčková, CSc., jubiluje (215–216)
 • Ryšávková A.: Seminář „Fyzioterapie a tělovýchovné lékařství“ (216)
 • Máček M.: Zemřel prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc. (217–218)
 • Zeman, V.: Opustil nás primář MUDr. Jiří Jeschke, CSc. (218–219)
 • Novák J.: Vzpomínka na Jirku Jeschkeho (219–221)
 • Novák J.: Opustil nás prim. MUDr. Miloslav Kundrát (221–222)
 • Zeman V.: Nedožité devadesátiny doc. MUDr. Josefa Hůly, CSc. (223)
 • Máčková J.: Školení, sjezdy, konference, kongresy (224–225)

Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 2012
vol. 21, no. 1-4

No. 1 - konferenční číslo

 • Kalvach Z.: Pohybový systém a pohybová aktivita z pohledu geriatrie (8)
 • Dür W.: Koncept a historie HBSC studie - největší výzkumná studie o životním stylu dětí a mládeže (8)
 • Čech Z.: Koordinačně-silová funkční rezerva a její terapeutické ovlivnění pomocí posilovacích cvičení (8)
 • Janoušek J.: Náhlá srdeční smrt u dětí a mladých dospělých z pohledu dětského kardiologa (8)
 • Hejmalová M.: Rizikové faktory metabolického syndromu (9)
 • Smolka O., Rutarová I., Struhár I., Seman P., Řezaninová J.: Zhodnocení intervenčního programu osob s predispozicí k metabolickému syndromu (10)
 • Smolka O., Kumstát M., Hrnčiříková I.: Vliv podávání kofeinu a jeho účinky na vytrvalostní výkon (11)
 • Novák J., Zeman V., Topolčan O.: Perzonalizovaná medicína a tělovýchovné lékařství (12)
 • Bolek L., Dvořák M., Schwarz D., Komenda M., Zeman V.: MEdical FAculties NETwork - MEFANET (13)
 • Zeman V.: E-learning v tělovýchovném lékařství (14)
 • Novotný J.: Tělovýchovné lékařství na Fakultě sportovních studií v Brně (15)
 • Zeman V.: Výuka tělovýchovného lékařství v České republice (16)
 • Barták K., Slabý K., Radvanský J., Hrazdira L., Zeman V., Matoulek M.: Nová legislativa okolo preventivních tělovýchovně lékařských prohlídek v České republice (17)
 • Radvanský J., Procházka M., Slabý K.: Je čas na Nový mezinárodní biologický program: jak se poučit z některých problémů vzniklých při měření a interpretaci toho minulého (18)
 • Pelc T.: Multidisciplinární výzva pohybu (19)
 • Martinková J.: Nové možnosti silového tréninku (20)
 • Dočkalová M.: Využití excentru při silovém tréninku (20)
 • Peroutka M.: Vliv ledního hokeje na pohybový aparát hráče (21)
 • Beránková L., Řezaninová J., Hrazdira L.: Vliv sportovního tance na rozvoj posturálních patologií a jejich kompenzace (22)
 • Šopíková J.: Využití kineziotejpingu při reedukaci dechového stereotypu (23)
 • Pastucha D., Filipčíková R., Ripplová D.: Limity preskripce pohybové aktivity u dětí s obezitou a možnosti jejich ovlivnění - 3D funkční trénink (25)
 • Matoulek M.: Obezita, bolest a pohybový systém (25)
 • Vilikus Z.: Vliv kreatinu na silový sportovní výkon ve světovém písemnictví (26)
 • Kumstát M.: Aktuální doporučení ve sportovní výživě: příjem sacharidů před, při a po výkonu (27)
 • Hrnčiříková I., Kumstát M.: Výživa dětských sportovců (28)
 • Sovová E., Čajka V., Pastucha D., Sovová M., Kudlová E., Zapletalová J.: Analýza životního stylu osob cvičících jógu ve srovnání s běžnou populací (29)
 • Végh V., Vondráček J.: Doplňky stravy vs. léčivé přípravky ve sportovní medicíně - praktické a právní aspekty (30)
 • Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Klimešová I.: Úskalí determinace vagového prahu u seniorů (31)
 • Jakubec A., Urban J., Müllerová V., Klimešová I., Botek M.: Vliv magnetoterapie na aktivitu autonomního nervového systému (32)
 • Pospíšil P., Beránková L., Řezaninová J., Králová D.: Možnosti regulace sympatovagální balance u sportovců (33)
 • Slabý K., Procházka M., Vilikus Z., Haluzíková D., Radvanský J.: Srovnání respiračních parametrů stanovených pomocí přístroje Oxycon Pro s rozdílným typem senzorů (34)
 • Novák J., Zeman V., Štork M.: Kardiorespirační kapacita elitních fotbalových rozhodčích (36)
 • Lepková H., Drnek J., Hanušová H.: Tělesná výchova a sport v prostředí vysokých škol (37)
 • Tavel P., Kolman M., Kolarcik P.: Vplyv prarodiče na zdraví a životní styl vnoučete (38)
 • Chlíbková D.: Změny hematologických, biochemických, imunologických a dalších parametrů u sportovců pod vlivem zátěžových sportovních akcí vytrvalostního charakteru (39)
 • Nová J.: Akademické standardy ve sportovním managementu a jejich vliv na obsah studia (40)
 • Tomášková I., Adámková R., Hořáková K., Elbl L.: Povolit vrcholový sport u komorové tachykardie nejasné etiologie? - kazuistika (41)
 • Platová J., Schwarzová D., Židovová B.: Je možné ochrániť športovca pred sebou samým? (42)
 • Jiravská-Godula B., Jiravský O.: Hypertonik v ambulanci sportovního lékaře (42)
 • Matoulek M., Trachta P., Urbanová M., Banertová J., Životská L., Zelinka T., Drápalová J., Kaválková P., Haluzík M.: Vliv tříměsíční pohybové aktivity na kompenzaci krevního tlaku a srdeční frekvenci u obézních žen (43)
 • Dobšák P., Frantisová M., Homolka P., Sosíková M., Vítovec J., Eicher J., Shirai K.: Vliv kondičního tréninku a elektrické stimulace na Cardio-Ankle Vacular Stiffness Index (CAVI) u pacientů s chronickým srdečním selháním (CHSS) (44)
 • Klimešová I., Riegerová J., Jakubec A., Stejskal P., Botek M., Pšurný M.: Zlepšení životní spokojenosti seniorů: Nordická chůze nebo Chuej čchun kung čínské terapeutické cvičení? (46)
 • Vránová D., Krátká V., Vítová P.: Studie zahrnující porovnání dvou metod na stanovení množství tuku v těle a stravovací zvyklosti a frekvenci příjmu vybraných skupin potravin (47)
 • Smolka O., Seman P.: Prevence metabolického syndromu (48)
 • Zálešáková R.: Využití možnosti novinek z fitness programů jako preventivní a následná péče (49)
 • Hrnčiříková I., Hejmalová M., Kumstát M.: Kolik stojí zdravý životní styl? (50)
 • Juříková J., Novotná E.: Průzkum pohybové aktivity u seniorů s diagnostikovanou hypertenzí (51)
 • Máčková J.: Školení, sjezdy, konference, kongresy (56-58)

No. 2

 • Kubašovský J., Totkovič R., Shafout H.: Detské úrazy v ľadovom hokeji – výskyt a prevencia (62–66)
 • Pařízková J., Dvořáková H., Sedlák P., Bláha P.: Sekulární změny adipozity a pohybových schopností v předškolním věku (67–75)
 • Chaloupek K., Procházka M., Machač S., Radvanský J., Slabý K.: Intensita zátěže při curlingu – pilotní studie (76–82)
 • Máček M., Máčková J.: Plavání – klady a zdravotní rizika (83–89)
 • Radvanský J.: V lednu tohoto roku překonal v plné intelektuální svěžesti věk devadesáti roků prof. MUDr. Miloš Máček, DrSc. (90–97)
 • Máček M.: Profesor MUDr. Miloš Máček vzpomíná (92–97)
 • Máčková J.: 20 let časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca (98–99)
 • Novák J.: 7. evropský kongres sportovní medicíny, Salzburg, 26.–29. 10. 2011 (99-101)
 • Zeman V.: 7. EFSMA kongres sportovní medicíny Salzburg – plenární zasedání a meetingy. 26. 10.–29. 10. 2011 (101–102)
 • Novák J.: Sjezd České společnosti tělovýchovného lékařství, Poděbrady, 30.–31. 3. 2012 (103–104)
 • Čepička L.: Sigmund, E. a Sigmundová, D. Pohybová aktivita pro podporu zdraví dětí a mládeže (105)
 • Máčková J.: Školení, sjezdy, konference, kongresy (106-108)

No. 3

 • Procházka M., Slabý K., Radvanský J.: Reakce a adaptace kardiovaskulárního systému na statickou zátěž (114–119)
 • Végh V.: Doplňky stravy vs. léčivé přípravky ve sportovní medicíně – praktické a právní aspekty (120–128)
 • Sigmundová D., Sigmund E.: Efekt pohybového programu ve školním prostředí na zmírnění výskytu dětské obezity: výsledky 4leté longitudinální studie (129–141)
 • Slabý K., Procházka M., Radvanský J.: Validace – testování shody dvou metod: praktická doporučení (142–153)
 • Máček M., Máčková J.: Problém rehydratace při tělesné zátěži u sportujících dětí (154–158)
 • Vondruška V.: Doc. MUDr. Karel Barták, CSc., oslavil sedmdesáté narozeniny (159-160)
 • Vondruška V.: „Sports Science in the Heart of Europe“, 4.–7. 7. 2012 v Brugách (Belgie) (161-163)
 • Novák J.: 33rd World Medical and Health Games, 7.–14. 7. 2012 v Antalyi (Turecko) (164)
 • Máčková J.: 8. mimořádný základní kurz ve sportovní medicíně 2012 (165)
 • Máčková J.: Školení, sjezdy, konference, kongresy (166-167)

No. 4

 • Stejskal P.: Dědičnost a environmentální faktory – antagonismus nebo kooperace? Část I. (170–178)
 • Krchová Z.: Běžecká bota jako možná příčina zranění u vytrvalostních běžců (179–188)
 • Jiravská-Godula B., Jiravský O.: Hypertonik v ambulanci tělovýchovného lékaře (189–195)
 • Radvanský J.: Prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc. – 80 (196–197)
 • Kubašovský J.: Keep Your Edge: Hockey Sports Medicine in 2012, Hokejová Športová Medicína roku 2012, Toronto Marriot Downtown Eaton CentreToronto, Canada, 24.–26. augusta 2012 (198–201)
 • Zeman V.: 32. Světový kongres sportovní medicíny Řím 27.–30. září 2012 (202-203)
 • Zeman V.: Zpráva ze zasedání rady národních delegátů FIMS (204)
 • Zeman V.: Jubiläumskongress 100 Jahre Deutsche Sportmedizin, 4.–6. 10. 2012, Berlin (205-206)
 • Zeman V.: První sympozium „Exercise is Medicine“ v Evropě, Berlin 4. října 2012 (206-207)
 • Máčková J.: 9. základní kurz ve sportovní medicíně 2013–2014, Osvědčení ČSTL Lékařská poradna pro sportovce (208-209)
 • Slabý K.: Zdeněk Rušavý, Jan Brož a kol.: Diabetes a sport, Příručka pro lékaře ošetřující nemocné s diabetem 1. typu. Praha: Galén, 2012 (210-211)
 • Máčková J.: Školení, sjezdy, konference, kongresy (212-213)

Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 2011
vol. 20, no. 1-4

No. 1

 • Nehyba S., Chaloupka V., Souček R.: Program komplexní ambulantní rehabilitace u pacientů po operaci chlopenních srdečních vad (2-9)
 • Bártlová B., Tarasová M., Nováková M., Pospíšilová E., Dobšák P., Siegelová J., Sosíková M.: Hodnocení funkční nezávislosti v denních činnostech u pacientů po cévní mozkové příhodě (10-16)
 • Sigmund E., Sigmundová D., Šnoblová R.: Monitorování lokomoční pohybové aktivity dětí pomocí pedometrů: přesnost, doporučení a praktické příklady (17-23)
 • Malinčíková J., Pastucha D., Beránková J.: Posturální stabilita u skupin dětí s obezitou a atletů (24-30)
 • Voráčová H., Šafářová M.: Klek s oporou o dlaně – nový test posturální stabilizace (31-38)
 • Máček M., Máčková J.: Srovnání efektivity kontinuálního, intervalového nebo kumulovaného tréninku (39-48)
 • Beránková L.: Noví členové ČSTLv roce 2010 (48)
 • Novák J.: Prof. MUDr. Václav Zeman, CSc. oslavil sedmdesátiny (49-50)
 • Homolka P., Siegelová J., Dobšák P.: Životní jubileum prof. MUDr. Zdeňka Plachety, DrSc. (*1931) (51-52)
 • Slabý K.: Dny sportovní medicíny a členská schůze ČSTL, 2010, Znojmo (53-54)
 • Bartošová K.: Sekce sportovní fyzioterapie (54)
 • Novák J.: 31. Světový kongres sportovní medicíny San Juan (Portoriko), 19.–22. 5. 2010 (55-56)
 • Radvanský J.: Jana Pařízková – 2. vydání knihy Výživa, tělesná aktivita a zdraví v časném věku (58-62)
 • Stejskal P.: Miloš Máček, Jiří Radvanský et al. FYZIOLOGIE A KLINICKÉ ASPEKTY POHYBOVÉ AKTIVITY (59-62)
 • Máčková J.: Školení, sjezdy, konference, kongresy (63)

No. 2

 • Kolář P., Smržová J., Kobesová A.: Vývojová dyspraxie, senzomotorická integrace a jejich vliv na pohybové aktivity a sport (66-81)
 • Procházka M., Slabý K., Seeman T., Radvanský J.: Zátěží indukované změny ledvinných funkcí (82-87)
 • Gába A., Zając-Gawlak I., Přidalová M., Pośpiech D.: Analýza rozdílů vybraných parametrů tělesného složení stanovených přístrojem InBody 720 a Tanita BC-418 (88-96)
 • Šponerová M., Baďura P., Krul T., Ostřížková L., Flekal M., Kohout M., Gonos J.: Intervalový trénink formou „zumby“ (97-101)
 • Máčková J.: Školení, sjezdy, konference, kongresy (115)
 • Máček M., Máčková J.: Kofein a anaerobní výkonnost (102-107)
 • Jandová D.: Libuše Smolíková, Miloš Máček: Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace (108)
 • Brandejský P.: 90. výročí narození prof. RNDr. Vladimíra V. Novotného, DrSc. (* 2. 6. 1921 – + 19. 4. 2007) (109-110)
 • Kučera M.: Životní jubileum Prof. MUDr. Jany Pařízkové, DrSc. (110-111)
 • Novák J.: 7. mezinárodní konference o silovém tréninku, Bratislava, 28.–30. 10. 2010 (112-114)

No. 3

 • Dobšák P., Špinarová L., Vítovec J., Jančík J., Homolka P., Wotke J., Eicher J., Wolf J., Ibrahim Al-Mahmodi N., Siegelová J.: Řízený kondiční trénink kombinovaný s elektromyostimulací extenzorů dolních končetin v rehabilitaci pacientů s chronickým srdečním selháním (122–130)
 • Machač S.: Monitorace energetického výdeje přístrojem SenseWear Armband™ (131–138)
 • Bajzová M., Matoulek M.: Syndrom přetrénování u mladého sportovce – kazuistika (139–143)
 • Kučera A., Krůta T., Mahr E., Kádner P., Kynčl M., Hříbal Z.: Poranění svalů zadní skupiny stehna u sportovců, diagnostika a léčba (144–157)
 • Máček M., Máčková J.: Kostní metabolizmus a tělesná zátěž (156–164)
 • Novák J.: Anthropologia integra – nový mezinárodní časopis (165–166)
 • Placheta Z.: Monitorování krevního tlaku v klinické praxi a biologické rytmy (166-168)
 • Zeman V.: Životní jubileum primáře MUDr. Jiřího Jeschke, CSc. (169-170)
 • Zeman V.: K sedmdesátinám MUDr. Jaroslava Nováka (170-171)
 • Máčková J.: 7. základní kurz ve sportovní medicíně 2010–2011 (172)
 • Novák J., Slabý K.: Praguecho 2011, Praha, 9. června 2011 (173)
 • Máčková J.: Školení, sjezdy, konference, kongresy (174-175)

No. 4

 • Radvanský J.: Editorial (178)
 • Chaloupecký V., Reich O., Janoušek J., Bartáková H., Radvanský J., Slabý K., Urbanová Z., Škovránek J.: Všeobecná doporučení pro pohybovou a sportovní aktivitu u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním (179–206)
 • Slabý K., Kubuš P., Janoušek J., Procházka M., Radvanský J.: Kasuistika asymptomatického pacienta se syndromem prodlouženého QT intervalu zachyceného při sportovní prohlídce (207–214)
 • Procházka M., Slabý K., Kubuš P., Janoušek J., Radvanský J.: Syndrom dlouhého QT intervalu chybně diagnostikovaný jako epilepsie – kazuistika (215–221)
 • Slabý K., Kubuš P.: Jak správně měřit QTc interval (222–225)
 • Kučera M.: K osmdesátinám doc. MUDr. Jana Javůrka, DrSc (226)
 • Novák J.: 32. světové lékařské hry a lékařské symposium Las Palmas (Španělsko) 2.–9. 7. 2011 (227–228)
 • Novák J., Kirchner J.: 41. kongres a mistrovství Světové lékařské tenisové společnosti, Karlovy Vary 20.–26. 8. 2011 (228–230)
 • Máčková J.: Školení, sjezdy, konference, kongresy (231-232)

Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 2010
vol. 19, no. 1-4

No. 1

 • Kiško, A., Babčák, M., Horlenko, O., Kishko, N., Shyp, A.: "Ideálna" stratégia kardiovaskulárneho vyšetrenia mladých atlétov: kontroverzie a diskusia 3-16
 • Joachimová, M., Valenta, M., Radvanský, J.: Výživa osob se symptomy metabolického syndromu. 17-29
 • Beránková, L., Hrazdira, L.: Nechirurgická léčba patelofemorálních poruch ve sportu. 30-40
 • Havelková,A., Řezaninová, J., Pochmonová,J., Fišer, B., Pohanka,M., Placheta, Z.,
 • Dobšák, P., Siegelová, J.: Efekt kombinovaného aerobního a odporového tréninku u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. 41-46
 • Novák, J.: "Jací jsme?" Odpověď hledejme v Antropologickém slovníku. 47
 • Novák, J.: Kinantropologický den 2009, Hradec Králové.48-52
 • Slabý, K.:Dny sportovní mediciny a členská schůze ČSTL, 2009, Brno 53-54
 • Noví členové ČST v roce 2009. 54
 • Errata 54
 • Školení, semináře, pracovní dny, sjezdy, konference, kongresy 55-56
 • Pokyny pro autory 57-59

No. 2

 • Kolář, P., Smržová, J., Kobesová, A.: Vývojová dyspraxie, senzomotorická integrace a jejich vliv na pohybové aktivity a sport 66-81
 • Procházka, M., Slabý, K., Radvanský, J.: Zátěží indukované změny ledvinných funkcí 82-87
 • Gába, A., Zajac-Gawlak, I., Přidalová, M., Pośpiech, D.: Analýza rozdílů vybraných aparametrů tělesného složení stanovených přístrojem InBody 720 a Tenita BC-418 88-96
 • Šponerová, M., Baďura, P., Krul, T., Ostřížková, L., Flekal, M., Kohout, M., Gonos, J.: Intervalový trénink formou “zumby“ 97-101
 • Máček, M, Máčková, J.: Kofein a anaerobní výkonnost 102-107
 • Jandová, D.: Smolíková, L., Máček, M.: Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace
 • Brandejský, P.: Prof. RNDr. V.V. Novotný, DrSc. 90
 • Kučera, M.: Životní jubileum prof. MUDr. Jany Pařízkové, DrSc.
 • Novák, J.: 7. mezinárodní konference o silovém tréninku, Bratislava, 28.-30.10.2010 112 -114
 • Školení, semináře, kongresy, konference 115-116
 • Pokyny pro autory 117-119

No. 3

 • Rydlo, M., Homza, M., Kodajová, M., Demel, J.: Vrozené kardiovaskulární choroby a náhlá smrt při sportu. 126-135
 • Waciakowski, D., Urban, K.: Degenerativní změny kolenního kloubu ve sportu. 136-143
 • Drbošalová, V., Stejskal, P., Klimešová, I., Klugar, M., Krejčíř, V., Hynková,O.: Změny aktivity autonomního nervového systému a antropometrických ukazatelů u dvou typů redukčních programů. 144-151
 • Gába, A., Přidalová, M., Pelclová, J., Riegerová, J., Tlučáková, L.: Analýza tělesného složení a pohybové aktivity u českých a slovenských žen. 152-159
 • Hrazdira, L., Beránková, L.: Účinnost topické formy ketoprofenu u rozdílných diagnóz onemocnění pohybového systému. 160-168
 • Vojáček, T, Bouška, I ., Radvanský, J., Slabý, K., Beran, M.: ARVD/C jako příčina náhlé smrti u mladých sportovců. 169-176
 • Rotman, I., Matějková, J., Novák, J.: Vzpomínka na MUDr. Jaromíra Wolfa a výšková fyziologie trochu jinak. 177-179
 • Brandejský, P.: Docent MUDr. Josef Chrástek, CSc.-85. 180
 • Novák, J.: VI. evropský kongres sportovní medicíny, Antalya 14.-18.10.2009. 181-185

No. 4

 • Botek, M., Stejskal, P, Klimešová, I.: Vliv normobarické hypoxie na aktivitu autonomního nervového systému: pilotní studie. 191-195
 • Drbošalová, V., Stejskal, P., Klugar, M., Krejčíř, V., Hynková, O.: Charakteristika klientů komerčního sportovního centra dle vybraných funkčních ukazatelů. 196-200
 • Engelová, L., Pelclová, J., Šalplachtová, P., Lepková, H.: Hodnocení pohybové aktivity vybraných intenzit u seniorů pomocí akcelerometru ActiGraph. 201-204
 • Hrazdira, L., Pilecki, Z., Pilecki, G.: Ultrasound guided application of HA in the soft tissues of the locomotor system in athletes – first experience. 205-208
 • Jíra, M., Vysoký, R., Vomelová, N., Vomela, J., Závodná, E.: Souvislost genetických faktorů s rozvojem kardiovaskulárních onemocnění u sportovců. 209-213
 • Klimešová, I., Brachta, T., Stejskal, P., Jakubec, A., Botek, M.: Zhoršení indexu inzulinové rezistence po tříměsíčním užívání „spalovače tuků“. 214-218
 • Klugar, M., Stejskal, P., Drbošalová, V., Štěpaník, P., Krejčíř, V., Hynková, O.: Vliv okolního prostředí na aktivitu vagu. 219-225
 • Kováčová, L., Stejskal, P., Elfmark, M.: Subjektivní hodnocení intervenčního pohybového programu žen středního a pozdního věku. 226-229
 • Krejčíř, V., Stejskal, P., Gába, A., Drbošalová, V., Klugar, M., Hynková, O.: Úroveň aktivity autonomního nervového systému u sportující mládeže. 230-234
 • Lepková, H., Hrazdira, L.: Výchova ke zdraví a podpora pohybové aktivity v podmínkách vysoké školy. 235-239
 • Poděbradská, R., Stejskal, P., Schwarz, D.: Spektrální analýza variability srdeční frekvence jako pomocný faktor hodnocení úspěšnosti komplexní intervence v léčbě obezity. 240-243
 • Slabý, K., Bohdanová, M., Procházka, M., Radvanský, J.: Přesnost pedometrů: aretefakty při jízdě motorovým vozidlem – předběžné výsledky. 244-247
 • Šeděnková, B., Stejskal, p.: Změny variability srdeční frekvence po šestiměsíčním programu aerobiku u žen středního věku. 248-253
 • Šmejkal, J., Zeman, V.: Aktivní posilování a počítačové hodnocení svalové síly u léčby vertebrogenního syndromu. 254-257
 • Zvonař, M., Mojžíš, M., Sebera, M., Reguli, Z.: Srovnání vybraných parametrů tělesné zdatnosti 12 až 15letých žáků v ČR a USA. 258-263
 • V supplementu 2010; 19(4): S1-S50 program, autorský rejstřík, text vyzvaných přednášek (3) a abstrakta ústních sdělení (41), přednesených na Dnech sportovní medicíny 11.-12. 11. 2010 ve Znojmě.S1-S50

Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 2009
vol. 18, no. 1-4

No. 1

 • Zemková, E.: Posturografia ako súčasť funkčnej diagnostiky ...2-15
 • Waciakowski, D., Karpaš, D., Urban, K., Barták, K.: Sport po totální náhradě kolenního a kyčelního kloubu ... 16-24
 • Rychnovský, T., Pivec, M.: Výška a funkce bránice závisí na pohybu hrudníku při dýchání
 • Procházka, M., Slabý, K., Radvanská, J., Radvanský, J.: Hodnocení pohybové aktivity a její vztah k rizikovým faktorům kardiovaskulárního onemocnění u pacientů v dlouhodobé remisi Wilmsova tumoru... 25-31
 • Říhová, J.: Aktuality v léčbě omrzlin - neopakujme staré chyby ... 32-37
 • Máček, M., Máčková, J.: Nové pohledy a možnosti v léčbě CHOPN ... 38-45
 • Chlumský, J., Paul, T.: Novela směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu k 1.1.2009 ...46-48
 • Novák, J., Placheta, Z.:Dny sportovní medicíny Třešť, 7.-8.11.2008 ... 49-51
 • Pokyny pro autory ... 52-54
 • Školení, semináře, pracovní dny, sjezdy, konference, kongresy ... 55

No. 2

 • Rychnovský, T., Pivec, M.: Výška a funkce bránice závisí na pohybu hrudníku při dýchání ...58-66
 • Haluzíková, D., Kaválková, P., Větrovcová, R., Boudová, L., Vilikus, Z., Papežová, H., Matoulek, M., Zikán, V., Haluzík, M.: Srovnání stanovení obsahu tuku v organizmu pomocí tetrapolárního bioimpedančního analyzátoru a celotělové duální rentgenové absorpciometrie u pacientek s obezitou, mentální anorexií a normální tělesnou hmotností ...67-75
 • Waciakowski, D., Karpaš, D., Urban, K., Barták, K.: Vývoj kloubních změn vrcholových sportovců ...76-83
 • Hrazdira, L., Beránková, L., Sebera, M.: Použití ASU SYSODA preparátu v léčbě chondropatie sportovců ... 84-96
 • Hermann, I.: Prevence náhlého úmrtí u sportovců ...97-103
 • Máček, M., Máčková, J.: Je dehydratace příčinou poklesu výkonnosti a únavy v kopané? ... 104-113
 • 6. základní kurz ve sportovní medicíně 2008-2009 ...114
 • Školení, semináře, pracovní dny, sjezdy, konference, kongresy ...115

No. 3

 • Vlčková, J., Zavadilová, V., Knápková, J., Tomášková, H., Bužga, M., Horáková, D., Jirák, Z.: Intervenční individuální program redukce hmotnosti u pacientů s nadváhou a obezitou 118-126
 • Zajíček, P., Blaha, M., Januška, J., Fiala, M., Chovančík, J., Malinčíková, J.: Námahou provokovaná komorová tachykardie 127-133
 • Slyško, R., Malovič, P., Peter, V., Šafránek, V.: Insuficienci žilových perforátorov predkolenia, možná príčina bolesti športovca při záťaži 134-137
 • Stanovisko ČSTL k preventivním tělovýchovně lékařským (sportovním) prohlídkám 138-139
 • FIMS Position Statement-Pohybová aktivita a sport při totální náhradě kloubu  140-142
 • Před 110 lety se narodil prof. MUDr. Jiří Král, DrSc., Dr.h.c. 143
 • Primář MUDr. Karel Kočnar zemřel 144
 • Novák, J.: XXX. FIMS World Congress of Sports Medicine, Barcelona 2008 145-155

No. 4

 • Bergendiová, K., Tibenská, E.: Imuno-modulačný efekt beta-(1,3/1,6)-D-glukanu u vrcholových športovcov 163-174
 • Placheta, Z.: Činnost tělovýchovného lékaře ve sportovním realizačním týmu v období 1960-1984 175-184
 • Jakubec, A., Stejskal, P., Svoboda, Z., Krejčí, J., Salinger, J., Štěpaník, P., Smékal, D., Klimešová, I.: Výzkum severské chůze ve světle prvních výsledků 185-187
 • Klimešová, I., Stejskal, P., Jakubec, A.: Využití koktejlů na hubnutí v redukční dietě 188-190
 • Miloslav Klugar M,Stejskal P., Krejčíř V., Štěpaník P., Drbošalová V., Hynková O.:Efekt hyperbarie na aktivitu autonomního nervového systému 191-193
 • Kozáková, J., Janura, M., Svoboda, Z.: Může valgozní deformita palce ovlivnit výkonnost vrcholových sportovců? 194-195
 • Krejčíř, V., Stejskal, P., Klugar, M., Drbošalová, V., Hynková, O.: Sledování změn variability srdeční frekvence u atletů v období jejich sportovní přípravy 196-198
 • Stejskal, P., Botek, M., Krejčí, J., Malina, Z., Vymětal, P., Salinger, J.: Definice, výpočet, a stabilita vagového prahu v závislosti na věku, a pohlaví 199-201
 • Mrzena, B., Žáček, P.: Krvácivá onemocnění a sportovní aktivita 202-206
 • Beránková, L., Jelínek, P., Hrazdira, L.: Doping ve sportu handicapovaných  207-208
 • Máček, M., Máčková, J.: Odhad a měření intenzity zátěže 213-219

Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 2008
vol. 17, no. 1-4

No. 1

 • Riegrová, J., Přidalová, M., Gába, A. Rozbor morfologie nohy u žen ve věku senescence 2-8
 • Šlachta, R., Stejskal, P., Dohnal, T. Skupinové cvičení na stacionárních ergometrech jako pohybová aktivita podílející se na zlepšení zdravotního stavu 9-17
 • Repko, M., Krbec, M., Chaloupka, R., Messner jr., P., Šprláková-Puková, A. Diagnostika a léčeba spondylolisthesy u mladých sportovců 18-23
 • Dudáš, J., Bohuš, B., Reuter-Timkanič, R., Horváth, P., Židzik, J., Kalina, I. Inzerčno-delečný polymorfizmus v géne pre ACE a kardiorepiračná výkonnost u športovcov 24-30
 • Gloger, V., Čihalík, Č. Rabdomyolýza a akutní selhání ledvin u trénovaného sportovce po extrémní fyzické zátěži 31-33
 • Máček, M., Máčková, J. Potřeba pohybové aktivity ve vyšším věku. 34-42
 • Martínková, J., Nov ák, j., Slabý, K. 5. kongres sportovní medicíny EFSM 2007 v Praze. 44-48
 • Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2008 49-50
 • Pokyny pro autory 51-53

No. 2

 • Radvanský, J., Slabý, K., Procházka, M., Radvanská, J., Gilík, J.: Tělesná zdatnost pacientů v dlohodobé remisi nefroblastomu 58-64
 • Sigmund, E., Miklánková, L., Sigmundová, D., Mitáš, J., Lokvencová, P. Nástup dětí do první třídy základní školy z pohledu pohybové aktivity 65-75
 • Novotný, J., Kolková, E., Sládková, H., Novotná, M. Variabilita srdeční frekvence dětí vleže a vestoje - část IV.: děti ve věku 13-15 let 76-82
 • Říhová, J. Nové přístupy v léčbě omrzlin 83-89
 • Sieger, L. Hiblerův zábal v praxi 90-93
 • Máček, M.: Historie zátěžového vyšetřování 94-99
 • Slabý, K., Švehlík, M., Trč, T., Radvanský, J. Energetická náročnost chůze u pacientů s dětskou mozkovou obrnou: proč a jak ji měřit 100-107

No. 3

 • Procházka, M., Slabý, K. C-reaktivní protein, kardiovaskulární riziko a pohybová aktivita 114-119
 • Novotný, J., Novotná, M. Variabilita srdeční frekvence dětí vleže a vestoje - část V. (závěrečná). 120-129
 • Větrovská, R., Matoušek, M., Vilikus, Z., Slabý, K. Složení těla neovlivní výslednou redukci po pohybovém programu u žen s nadváhou a obezitou 130-139
 • Daďová, K., Hyťhová, P., Pelíšková, P., Hošková, B. Neuroticismus ani extroverze nesouvisejí s adherencí žen středního a staršího věku ke skupinovému cvičení ZTV 140-144
 • Pastucha, D., Maliníková, J., Hyjánek, J., Horáková, D., Janout, V. Význam včasné dtekce inzulinové rezistence u dětské populace 145-149
 • Sieger, L. Proč jsou otužilci prokřehlí a ne podchlazení 150-157
 • Máček, M. Pokračování historie zátěžového vyšetřování - vývoj nových metod 158-161

No. 4

 • Machová, I., Kudláček, M. Sport pro osoby s tělesným postižením (atletika vozíčkářů) 166-177
 • Novotný, M., Pazourek, L. Haglundova pata - možnosti řešení 178-183
 • Al-Mahmodi, N. A. I., Chludilová, V., Havelková, A., Al Fahdi, A. K., Sosíková, M., Homolka, P., Siegelová, J., Dobšák, P. Nízkofrekvenční elektrická stimulace: vliv na kvalitu života, hemodynamické parametry a svalovou sílu u pacientů s chronickým srdečním selháním 184-190
 • Riegrová, J., Přidalová, M., Valenta, M., Dostálová, I. Analýza složení těla pomocí bioimpedance a antropometrie u moravských žen ve věku senescence, vliv střednědobého pohybového experimentu 191-196
 • Procházka, M., Slabý, K., Šafářová, M., Radvanský, J. Stanovení kvantity a kvality pohybové aktivity u dětí a adolescentů - česká verze dotazníku "Three Day Physical Activity Recall (3DPAR)" 197-205
 • Máček, M., Máčková, J. Začátky zátěžového vyšetřování v České republice, význam Mezinárodního biologického programu (IBP) 206-211
 • OBSAH Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2008; vol. 17, No. 1-4 14-215

Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 2007
vol. 16, no. 1-4

No. 1

 • Kálal J. Využití sportu u lokomočně hendikepovaných – historie a možnosti  2-6
 • Chludilová, V., Mífková, L., Pochmonová, J., Farag Hasan Anbais, Ashref Ali Erajhi, Várnay, F., Vank, P., Sieglová, J. Změny ve funkční zdatnosti po 12týdenním aerobním a kombinovaném tréninku u mužů po aortokoronárním bypassu  7-13
 • Stejskal, P, Jakubec, A., Kováčová, L., Elfmark, M., Řehová, I., Cipryan, L. Vliv rozdílné adherence k půlročnímu programu aerobiku na aerobní zdatnost 14-25
 • Vilikus, Z., Štěpán, J., Kolář, P. Možnosti ošetření kožních lézí po sportovních poraněních 26-32
 • Vilikus, Z., Lačňák, Z., Fábin, P. Návaznost interaktivní lékařské zprávy na spiroergometrické stanovení kardiorespirační zdatnosti pomocí analyzátoru vydechovaných plynů Kardiospirox 33-39
 • Kinkorová, I., Heller, J. Využitelnost antropometrických parametrů pro odhad tělesného složení u dětí 40-47
 • Novotný, J., Novotná, M. Saturace hemoglobinu kyslíkem u 52letého triatlonisty po vypití oxygenované vody 48-51

No. 2

 • Radvanský, J., Vančura, V. Intenzivní zátěž: co nového z fyziologického hlediska 58-67
 • Janura, M., Svoboda, Z., Gregorková, A., Elfmark, M. Petrová, D. Zatížení chodidla při chůzi osob s juvenilní formou hallux valgus 68-77
 • Sigmund, E., Miklánková, L., Mitáš, J., Sigmundová, D., Frömel, K. Provází nástup dětí do první třídy základní školy pokles jejich pohybové aktivity?  78-84
 • Novotný, J., Kolková, E., Sládková, H., Dojčárová, L., Dohnalová, I. Variabilita srdeční frekvence dětí vleže a vstoje –část II.“ děti ve věku 7-9 let 85-91
 • Šrámek, P. Trekking v Himalájích – zdravotní aspekty 92-98
 • FIMS Statement Possition: In line skating 99
 • Používání cyklistických helem 100
 • Máček, M., Máčková, J. Pohybová aktivita a sport v těhotenství 101-107

No. 3

 • Programm, Abstracts, Index of autors 5th European congress EFSMA 10.-14.10. 2007 Praha A1-A165

No. 4

 • Daďová, K., Hyťhová, P., Pelíšková, P., Slabý, K., Hošková, B. Adherence k pohybovým aktivitám 170-177
 • Bergendiová, K., Drugdová, M. Ponámahová bronchiálna astma a vrcholový športovec 178-183
 • Novotný, M., Havlíček, V., Hudeček, F. Kůra, V. Artroskopická stabilizace ramene 184-190
 • Pilný, J., Drač, P., Pliska, L. demel, J., Višňa, P. Úrazy zápěstí u sportovců  191- 195
 • Novotný, J., Kolková, E., Sládková, H., Dojčárová, L., Novotná, M. Variabilita srdeční frekvence dětí vleže a vestoje – část III.: děti 10-12 let 196-202
 • Máček, M., Máčková, J. Rozcvičení nebo předehřátí ? 203-206

Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 2006
vol. 15, no. 1-4

No. 1

 • Bielik,V.: Vzťah medzi koncentráciou laktátu v pote a v krvi počas saunovania a po maximálnom aeróbnom výkone
 • Handl,M., Trč,T., Frei,R., Větvička,J., Šťasný,E., Hanus,M., Varga,F.: Léčba chronické instability hlezna u sportovců
 • Nachtebl,L., Tomáš,T.: Návrat ke sportu po Pankartově operaci u pacientů s přední nestabilitou ramenního kloubu
 • Korvas,P.: Srovnání výsledků měření energetického výdeje Kenzovým kalorimetrem
 • Nekola,J.: Novinky v kontrole dopingu
 • Máček,M., Máčková,J., Radvanský,J.: Jaké cvičení je ve vyšším věku nejvhodnější, vytrvalostní či odporové?
 • Novák,J.: K pětašedesátnimám docenta MUDr.Václava Zemana,CSc.
 • Máčková,J.: Atestae z tělovýchovného lékařství podle zákona 95/2004
 • Máčková,J.: AACVPR Cardiac Rehabilitation Ressource Manual
 • Bielik,V.: Relationship between sweat lactate and blood lactate throughout having a sauna and after an execution of maximal aerobic power
 • Handl,M., Trč,T., Frei,R., Větvička,J., Šťasný,E., Hanus,M., Varga,F.: The treatment of the chronic instability of the ankle joint in sportsmen
 • Nachtebl,L., Tomáš,T.: Return to sport after Pankart procedur efor anterior
 • Korvas,P.: Measurement of energy cost by Kenz calorimeter, Sporttester Polar and results compare
 • Nekola,J.: New facts about doping control

No. 2

 • Program konference Zdravotní aspekty pohybových aktivit, Tábor 23.-24.6.2006
 • Neodkladná resuscitace v první linii
 • 5.základní kurz ve sportovní medicíně 2006-2007
 • Výzva k registraci pracovišť TL a Lékařských poraden pro sportovce na www.cstl.cz

No. 3

 • Radvanský,J., Tošnarová,P., Máček,M., Pelíšková,P.: Má metabolický syndrom odpočívat v pokoji? Nemá – je to nejlepší cesta k pochopení benefitu tělesné zátěže pro většinu jeho nositelů
 • Handl,M., Trč,T., Frei,R., Větvička,J., Šťasný, E., Hanus,M., Varga,F.: Suprakondylická zlomenina humeru u sportujících dětí
 • Novotný,J.: Variabilita srdeční frekvence dětí vleže a vstoje: děti ve věku 4-6 let
 • Sigmund,E., Miklánková,L., Frömel,K.: Pohybová aktivita dětí z mateřských škol ve srovnání s pohybovou aktivitou 12-24letých adolescentů a zdravotními ukazateli
 • Máček,M.,Máčková,J.,Radvanský,J.: Diety a pohybová aktivita v léčení nadváhy a obezity
 • Mašek,M.: Doplněk k článku Handl,M. et al.: Léčba chronické instability hlezna u sportovců
 • Zeman,V.: Primář MUDr.J.Jeschke,CSc. Se dožívá osmdesáti let
 • Máček,M.: Zeman,V.: Adaptace na chlad u člověka
 • Radvanský,J., Tošnarová,P., Máček,M., Pelíšková,P.: The metabolic syndrome: requiescat in pace? No.
 • Handl,M., Trč,T., Frei,R., Větvička,J., Šťasný, E., Hanus,M., Varga,F.: The treatment of the chronic instability of the ankle joint in sportsmen
 • Novotný,J.: Heart rate variability in children in a lying and standing position: children at the age of 4-6 years
 • Sigmund,E., Miklánková,L., Frömel,K.: Physical activity of kindrgarten children in comparison to physical activity of 12-24 year old adolescents and the health-related recommendations
 • Máček,M.,Máčková,J.,Radvanský,J.: Effective diet and exercise treatments for overweight and obesity
 • Mašek,M.: To paper authors Handl,M. et al. The treatment of the chronic instability of the ankle joint in sportsmen
 • Zeman, V.: MUDr.Jiří Jeschke,CSc. -80th birthday
 • Máček,M.: Zeman V.: Adaptace na chlad u člověka

No. 4

 • Hamar, D. Silový tréning u dětí a adolescentov 182-188
 • Haluzíková, D., Vilikus, Z., Boudová, L. Fyzická aktivita a endokrinní funkce tukové tkáně 189-196
 • Křenková, P., Daďová, K., Novotná, E, Matoušová, M. Zkušenosti s využitím krokoměrů v prevenci metabolického syndromu u seniorů 197-203
 • Riegrová, J., Szotkovská, J., Přidalová, M., Krejčí J. Vliv čínského léčebného cvičení na posturu a pohybový aparát seniorek 204-208
 • Informace dopingového výboru ČR pro rok 2007 208-209
 • FIMS position statement: Cestování letadlem a výkonnost ve sportu 210-216
 • K pětašedesátinám MUDr. Jaroslava Nováka 217-218
 • Zpráva z volební členské schůze a výborové schůze ČSTL v Táboře 219-220
 • Noví členové v roce 2006 220
 • Hamar, D. XXIX. Svetový kongres FIMS 221-223

Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 2005
vol. 14, no. 1-4

No. 1

 • Daďová K.,Pelíšková P.,Novotná E.: Preskripce tělesné zátěže s využitím Borgovy RPE škály pro vnímané úsilí
 • Bielik V.: Ovplyvnenie hodnot laktátu v krvi po zaťažení masážou
 • Balatka J.,Peštová I.: Zneužívání inzulinu, jako dopingového, ale život ohrožujícího prostředku u adolescentů
 • Říhová J.: Omrzliny – nikdy se nevzdávat
 • Kálal J.,Kliková L.: Rhabdomyolýza po neadekvátní tělesné zátěži
 • Paul T.: Zdůvodnění indikace B2 – sympatomimetik a inhalačních kortikosteroidů u sportovců
 • Máček M.,Máčková J.,Radvanský J.: Možné ovlivnění účinnosti léků pohybovou aktivitou

No. 2

 • Jurák P.: Doping ve sportu jako etický problém
 • Kučera M.,Korbelář T.,Barna M.,Hladíková M.,Kolář P.: Kostival v terapii distorsí hlezna Daďová K.,Kučerová T.,Máčková J.: Využití Borgovy RPE škály v Brailově písmu pro preskripci tělesné zátěže u nevidomých
 • Böhmerová L., Hamar D., Zemková E.: Parametre statickej rovnováhy v stojke na rukách pri posuidzovaní špeciálnej trénovanosti športových gymnastov
 • Dostálová I.: Morfologicko-funkční profil mladých volejbalistek
 • Máček M.,Máčková J.: Některé novější názory na principy tělesné zdatnosti a její vliv na zdravotní stav
 • Mooren CF, Völker K. (eds.): Molecular and Cellular Exercise Physiology

No. 3

 • Sigmund E.,Frömel K.: Pohybová aktivita dětí a mládeže: ukazatele k hodnocení z hlediska podpory zdraví
 • Mífková L.,Kožantová L.,Siegelová J.: Kombinovaný trénink u pacientů po akutním infarktu myokardu
 • Daďová K.,Húsková K.,Pelíšková P.: Využití biosenzoru Minimed CGMS v pohybové terapii pacientů s diabetes mellitus II. typu
 • Doping – léčivé přípravky obsahující zakázané látky
 • Paul T.: Jak požádat o udělení terapeutické výjimky zkráceným postupem
 • Máček M., Máčková J.,Radvanský J.: Jaká je nejnižší účinná dávka pohybové aktivity?

No. 4

 • Stejskal P.,Vystrčil M.: Sverská czhůze a její využití v tělovýchovném lékařství
 • Hamar D.,Zemková E.,Böhmerová L.,Schickhofer P.: Vplyv propioceptívnej stimulácie na vybrané motorické schopnosti starších žien
 • Hudeček F.: Vrhačské rameno – diagnostika, prevence, léčba
 • Stanovisko FIMS k poranění očí ve sportu a jejich prevence
 • Máček M.,Máčková J.,Radvanský J.,Smolíková L.: Periferní svalová dysfunkce provázející některá chronická onemocnění
 • K nedožitým 80. narozeninám MUDr.J.Vávry,CSc.
 • Noví členové ČSTL v roce 2005

Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 2004,
vol. 13, no. 1-4

No. 1 PLNÝ TEXT (PDF, 2.2 MB)

 • Stejskal P., Jakubec A., Přikryl P., Salinger J.: Vliv osmihodinového časového posunu po přeletu přes poledník na východ na spektrální analýzu variability srdeční frekvence u vrcholového sportovce
 • Vilikus Z., Matoulek M., Mohamed Ahmed G., Šuchmová M.: Hrudní elektrická bioimpedance: neinvazivní měření hemodynamickýh změn při maximální zátěži u výkonnostních cyklistů a u nesportovců
 • Paul T., Náměstková K.. Tělesná aktivita u dětí s alergickým onemocněním respiračního systému
 • Pink M., Vaňo M.: Aseptická kostní nekróza laterálního konce klíčku
 • Martinková J.: Paréza n. thoracicus longus u snowbordisty
 • Novotná E., Smítková H., Matouš M.: Vliv pohybové aktivity na funkční stav pacienta s dilatační kardiomyopatií
 • Máček M., Máčková J., Radvanský J.: Vliv aerobního tréninku na lipidový profil a další rizikové faktory ischemické choroby srdeční u dětí a mladistvých

No. 2 PLNÝ TEXT (PDF, 0.8MB)

 • Balatka J., Růžička I., Vondruška V., Růžičková K., Jílek M.: Nevidomí a windsurfing?
 • Máček M., Máčková J., Vliv oděvu na termoregulaci při cvičení
 • Jeschke J.: Cardiology Update 2003
 • Novotný V.: Některé z vkladů, které na konto tělovýchovného lékařství vložil Ústav tělovýchovného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Zeman V.: Ústav tělovýchovného lékařství Lékařské fakulty UK v Plzni – 50 let činnosti
 • Malinčíková J.: 50 let Kliniky rehabilitačního a tělovýchovného lékařství LF UP v Olomouci
 • Stajskal P.: Jak a proč se zdravě hýbat

No. 3 PLNÝ TEXT (PDF, 1.3 MB)

 • Radvanský J., Hrazdira L.: Systémové enzymoterapie – principy vstřebávání a imunomodulačního působení
 • Jakubec A., Stejskal P., Botek M., Salinger J., Řehová I., Žujová E., Pavlík F.: Spektrální analýza variability srdeční frekvence v průběhu dynamické práce v setrvalém stavu
 • Vilikus Z., Baráčková M., Boudová L., Brandejský P.: Arytmie vyvolané pomocí diving reflexu při preventivních prohlídkách sportovních potápěčů
 • Balatka J., Vondruška V., Barták K.: Syndrom prolapsu mitrální chlopně a možnosti tělesné zátěže
 • Martinková J.: Moderní fyziatrie a léčebná rehabilitace
 • Máček M., Máčková J.: Pohybová aktivita jako prevence vzniku rakoviny

No. 4 PLNÝ TEXT (PDF, 1.6 MB)

 • Stejskal P.: Strategie stupňování sportovní výkonnosti
 • Máček M., Máčková J.: Klady a rizika sportovní činnosti – sport a zdraví
 • Hrazdira L., Skotáková J.: Muskuloskeletální ultrazvuk – vývoj, možnosti a význam v oborech zabývajících se pohybovým aparátem
 • Skotáková J., Hrazdira L.: Indikace CT a MR vyšetřování při poranění pohybového aparátu
 • Vilikus Z., Matoulek M., Lačňák Z., Fabin P., Lipovský M.: Hodnocení nutričních hodnot stravy sportovce pomocí databázových funkcí v tabulkovém procesoru
 • Máčková J.: 50 let postgraduálního vzdělávání v tělovýchovném lékařství
 • Doc.MUDr.Eugen Horniak,CSc.
 • Zemková E., Hamar D.: Višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva 2004

Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 2003,
vol. 12, no. 1-4

No. 1

 • Máček M.,Máčková J.,Radvanský J.: Syndrom přetrénování
 • Radvanský J.,Mocková K.,Radvanská J.,Slabý K.: Longitudinální sledování tělesné zdatnosti pacientů v dlouhodobé remisi Hodgkinovy choroby vzniklé v dětství či adolescenci
 • Cigaňák J.,Konečný J.,Palaj J.,Belanský J.: Chronická inquinálna bolesť u športovcov – indikácie k operácii
 • Balatka J.,Vondruška V.,Barták K.: LQT syndrom a tělesná zátěž
 • Rychlá chůze – walking
 • Činnosť Slovenkej spoločnosti telovýchovného lekárstva vo volebnom období 1998-2002
 • Voľby výboru SSTL na funkčné obdobie 2002-2006
 • Symposium Německé společnosti pro sportovní medicínu a prevenci
 • 3. Mezinárodní konferencia o silovom tréningu
 • Několik poznámek ke spektrální analýze variability srdeční frekvence
 • Dopis ČNZP

No. 2

 • Ferenčík M.,Bergendioá-Sedláčková K.: Vplyv telesného cvičenia a športu na imunitný systém a možnosti jeho modulácie
 • Zemková E.,Hamar D.: Závesný beh na bežiacom koberci vo funkčnej diagnostike športovcov
 • Balatka J.,Vondruška V.,Barták K.: Koarktace aorty - časovaná bomba?
 • Pilný J., Nové možnosti fixace zlomenin u sportovců
 • Weber J.,Spring A.: Ošetření lehkého otřesu mozku vzniklého při sportovní činnosti
 • Máček M.,Máčková J.: Pozdní pozátěžová myalgie
 • Bouchard C.: Physical activity and obesity
 • Nekola J.,Přerovský J.: Světová konferene o dopingu ve sportu
 • Zomrel MUDr.Ján Zapatický

No. 3

 • Janský L.: Reakce a adaptace člověka na zátěž v horku
 • Delej B.: Prevencia úrazov v športe
 • Stejskal P.: Výsledky komplexní redukční intervence u obézních mužů vyššího středního věku
 • Šrámek P.: Pitný režim s ohledem na zátěž v horku
 • Máček M., Máčková J., Smolíková L.: Silový trénink
 • Delej B.: 2. Európsky kongres športovej traumatológie Monako

No. 4

 • Hruškovičová H., et al.: I/D polymorfizmus génu pre angiotenzín konverujúci enzým u bežcov maratónu
 • Hrazdira L.: Funkční léčba bolesti předního kolena u sportovců pomocí „U-bandáže“ – dvojitého závěsu pately
 • Vilikus Z., Šuchmová M., Mohamed Ahmed G.: Hodnocení somatotypu podle Heathové a Cartera v tabulkovém procesoru Excel
 • Zeman V., Novák J., Štork M.: Možnosti inovace zátěžového vyšetřování
 • Lékařské komise Českého olympijského výboru a Společnosti tělovýchovného lékařství k používání systémové enzymoterapie ve sportovní praxi
 • Máček M., Máčková J.: Hodnocení ergogenních účinků žen-šenu
 • Kočnar K.: Zemřel MUDr.Jan Ulbrich,CSc.
 • OBSAH Med Sport Boh Slov – VOL. 12, No. 1-4

Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 2002,
vol. 11, no. 1-4

No. 1

 • Jeschke J.,Nekola J.,Chlumský J.: Doping v číslech a komentářích
 • Máček M.,Máčková J.,Matouš M.: Krevní změny při sportovním tréninku
 • Máčková J.,Heller J.: Biatlon letní a zimní
 • Kučera M.,Horáček O.,Kálal J.,Korbelář P.,Radvanský J.: K některým novým pohledům na použití lokálních antiflogistik ve sportovní medicíně
 • Pilný J.: Výsledky operací dle Bankarta
 • Primář MUDr.Jiří Jeschke,CSc. oslavil 75 let (Zeman V.)
 • K sedmdesátce docenta MUDr.Lubomíra Kryla,CSc. (Kučera M.)
 • Profesor MUDr.Miloš Máček,DrSc. slaví osmdesátku (Kučera M.)
 • Několik poznámek k osmdesátinám profesora MUDr.Miloše Máčka,DrSc. (Radvanský J.)

No. 2

 • Zajacová R.,Radvanský J.,Matouš M.,Zamrazil V.ml.: Trendy v pohybové terapii u metabolického kardiovaskulárního syndromu
 • Máček M.,Máčková J.,Radvanský J.: Vznik volných radikálů při sportovním výkonu a ochrana před nimi
 • Vizinová H.,Steidl L.,Ürge J.,Bartek J.: Vliv l-karnitinu na klinické a kardiorespirační parametry u nemocných s obliterující arteriosklerózou dolních končetin. Dvojitý slepý pokus
 • Zeman V.,Lesná  I.,Vybíral S.,Janský L.,Ošanec J.: Funkce ledvin při hodinové imerzi ve studené vodě
 • Hrazdira L.: Klinické aspekty používání náplasťové fixace
 • Jurák P.: Vedlejší účinky dopingu
 • Cinglová L.: Genetická manipulace ve sportu
 • Máčková J.: 10 let časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca
 • Máčková J.: Zdrvotní problematika potápění
 • Máčková J.: Základní kurz ve sportovní medicíně 2002-2003
 • Vondruška V.: Doc.MUDr.Karel Barták,CSc., oslavil šedesáté narozeniny
 • Novotný J.: Noví členové 2000-2002
 • Zeman V.: Zemřel doc.MUDr.Milan Přibil,CSc.
 • Novák J.: MUDr.Pavel Zelenka nás opustil

No. 3

 • Mezinárodní sjezd České společnosti tělovýchovného lékařství “Medicína a sport“  20. - 22. 9. 2002 Brno  (abstrakta)

No. 4

 • Máček M.,Máčková J.,Radvanský J.: Detrénink
 • Vizinová H.,Malinčíková J.,Wiedermann J.: Vliv vytrvalostního tréninku na klinický, metabolický a kardiorespirační profil dětí a adolescentů s esenciální hypertenzí
 • Šuchmová M.,Mohamed Ahmed G.,Vilikus Z.: Jsou krátkodobé záznamy variability srdeční frekvence různého trvání srovnatelné?
 • Gaul-Aláčová P.,Stejskal P.,Jakubec A.,Kalina M.. Možnosti hodnocení vlivu pravidelné pohybové aktivity na výkonnost autonomního nervového systému u pacientů s úzkostnou poruchou
 • Hrazdira L.: Vztah obvodu stehna a tělesné hmotnosti k silovým schopnostem flexorů a extenzorů kolen u sjezdových lyžařů
 • Placheta Z.: Primář MUDr.Karel Kočnar - 80 let
 • Kálal J.: Miroslav Kučera jako člověk a kamarád
 • Radvanský J.: Profesor Kučera sedmdesátníkem
 • Radvanský J.: Poznámky k softwarovému hodnocení

Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 2001
vol. 10, no. 1-4

No. 1

 • Máček, M.: Pohybová aktivita při chronických chorobách dýchacího ústrojí u dětí a dospělých
 • Sigmund E., Fromel K., Novosad J.: Validita a reliabilita určování energetického výdeje pomocí akcelerometru a pedometru
 • Pilný J., Kaplan J.: Úrazy a přetížení v orientačním běhu
 • Vondruška, V., Balatka J., Barták K.: Problematika závažné diagnózy u vrcholového sportovce
 • Balatka J., Vondruška, V., Barták K.: Poruchy srdečního rytmu a výkonnostní sport v dětském věku
 • Stanovisko a doporučení FIMS k vyšetřování sportovců, kteří mají v rodinné anamnéze náhlé úmrtí pravděpodobně srdečního původu (překl. M. Macek)
 • Hrazdira L.: Tělovýchovné lékařství jiným oborům, jiné obory tělovýchovnému lékařství
 • Výživa, obesita a insulinová resistence - 30. 3. 2001 Praha
 • Pohyb a zdraví - 2. mezinárodní konference, 15.-18. 9.2001 Olomouc
 • Role tělesné výchovy a sportu - mezinárodní konference 7.-9.11. 2001 Brno

No. 2

 • Hejnová J., Štich V.: Měření pohybové aktivity
 • Kálal J., Horáček O., Kučera M.: Rameno - terapeutický problém nejen u sportovců
 • Máčková J.: Cvičení v prevenci a léčbě osteoporózy: krátký přehled
 • Nekola J.: Informace o Antidopingovém programu v roce 2001
 • Chlumský J.: Seznam hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících zakázané látky
 • z hlediska dopingu a registrovaných v ČR k datu: 1. 3. 2001
 • V. Wyss,G.; Ganzit: Piroxikam-beta-cyklodextrin ve sportovní medicíně a traumatologii
 • Hamar D.: Nové trendy v silovém tréningu
 • Těhan J.: Zdravotní prohlídky pro výkonnostní a vrcholové sportovce
 • Physiology of Sport and exercise (Macková J.)
 • Doping in Elite Sport (Máček M.)
 • Česko-německé tělovýchovné lékařské dny - Plzeň 22.-23. 6. 2001
 • SPORTOVNÍ MEDICÍNA NA PRAHU 3. TISÍCILETÍ

No. 3

 • Máček M.,Matouš M.: Význam cvičení a pohybové aktivity při léčení a prevenci hypertenze
 • Hrstková H. et al.: Výživa, pohybová aktivita a skladba těla u mládeže s astma bronchiale
 • Zeman V.: Preventivní lékařské vyšetření sportovců
 • Máčková J. et al.: Náplň lékařských prohlídek pro technické sporty a činnosti
 • Hrnčíř E.: Zdravotní kontraindikace pro sportovní potápění
 • Antidopingový výbor SR: Léčivé prípravky neobsahujúce dopingové látky
 • Hamar D.: Výročný kongres ACSM

No. 4

 • Máček M.,Máčková J.: Příčiny vzniku, rozšíření, léčení a prevence pozátěžového astmatu u vrcholobých sportovců
 • Mocková K.,Radvanský J.,Matouš M.: Pohlaví odlišnosti v odhadu a regulaci tělesné zátěže u kardiaků: Umí ženy odhadnout svou tréninkovou intenzitu lépe než muži?
 • Steidl L.,Bazala J.,Bártek J.,Musil J.: Možnosti využití karnitin tartrátu v rehabilitaci
 • Kryl L.,Máčková J.: Sportovní střelba
 • Recenze: Javorník P.: Všeobecná angiológia
 • Poučení a souhlas pacienta s vyšetřením při tělesné zátěži
 • Zeman V.: Česko-německé tělovýchovně-lékařské dny 2001 v Plzni
 • Životné jubileum docneta MUDr.Tibora Marčeka,CSc. (Dzurenková D.)
 • K šedesátinám MUDr.Jaroslava Nováka (Zeman V.)
 • Spomienka na MUDr.Vladimíra Kluvánka (Dzurenková D.)
 • Vzpomínka na profesora MUDr.Václava Seligera,DrSc. (Máček M.)

Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 2000,
vol. 9, no. 1-4

No. 1

 • Moščovič P.,Pramuk I.,Šefara P.,Studenčan M.,Fedurco M.,Horváth P.: Diagnostické problémy zvýšenia kardiorespiračných enzýmov u ďalkových bežcov
 • Vizinová H.: Ambulantní monitorace krevního tlaku v diagnostice hraniční a mírné hypertenze u sportovců
 • Bunc V.,Psotta R.: Funkční charakteristiky mladých fotbalistů
 • Pramuk I.,Kolesár E.,Pohly M.,Bohuš B.: Stresové fraktúry v športe
 • Nekola J.: Nové trendy ve směřování dopingu a boj proti nim
 • Lausannská deklarace o dopingu ve sportu (1999)
 • Chlumský J.: Statistika výsledků dopingových kontrol AV ČR 1993-1998
 • Prohlášení výboru ČSTL k dopingu
 • Zeman V.: Lékařské sledování aklimatizace sportovních střelců při pobytu v Sydney
 • Vilikus Z.: Dopis redakci
 • Radvanský J.: Dopis redakci
 • Koncepce oboru tělovýchovného lékařství

No. 2

 • Máček M.,Máčková J.: Některé problémy sportu dětí a mladistvých
 • Mocková K.,Radvanský J.,Matouš M.: Vztah odhadnuté intenzity zátěže (RPE-Rating of perceived Exertion) k tepové frekvenci, spotřebě kyslíku a zátěži u pacientů léčených beta blokátory sympatiku
 • Matouš M.,Radvanský J.,Zajacová R.,Mocková K.: Výsledky intervenčního programu u pacientů s projevy nebo rizikem ischemické choroby srdeční (ICHS)
 • Radvanský J.,Máčková J.: Individuální modifikace školní tělesné výchovy ze zdravotních indikací
 • Máček M.,Hebbelinck M.: Intenzivní sportovní trénink dětí a mládeže
 • Chlumský J.: Seznam hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících zakázané látky z hlediska dopingu a registrovaných v ČR k datu 1.2.2000
 • Homolka P.: Vztahy ČSTL k mezinárodním sportovně-lékařským federacím

No. 3

 • Mezinárodní sjezd tělovýchovného lékařství Sportovní medicína 2000 (abstrakta)

No. 4

 • Pařízková J.: Dětská obezita: léčení a prevence
 • Sedláčková K. et al.: Vplyv telesného zaťaženia na imunitný systém 
 • Várnayová L.,Dobšák P.: Změny síly m.quadricps femoris jako ukazatel účinnosti rehabilitace u pacientek po implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu 
 • Cinglová L.,Janoušek J.: Proč právě Diving reflex? 
 • Prokop L.: Může jednání lékaře ohrozit sportovce? 
 • Kučera M.: Několik pohledů do historie naší dopingové kontroly 
 • Jurák P.: Zpráva z mezinárodního semináře v Papendalu 
 • Jurák P.: Evropská konference – “Sport proti drogám” 
 • Novotný V.: In memoriam primáře J.R.Prose 
 • Placheta Z.: Odešel Doc.MUDr.Vladimír Dražil,CSc. 
 • Novák J.: K šedesátinám docenta MUDr.Václava Zemana,CSc. 

Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 1999,
vol. 8, no. 1-4

No. 1

 • Radvanský J.,Matouš M.: Zátěžové testování dětí a adolescentů – hlavní sledované parametry a specifika jejich měření a hodnocení v dětském věku
 • Novotný A.: Hodnocení rizika koronární příhody pomocí tabulkového procesoru Excel
 • Vilikus Z.: Interaktivní hodnocení sportovní aktivity pomocí softwarové aplikace v tabulkovém procesoru Excel 97
 • Vizinová H.: Abulantní monitorace krevního tlaku u hypertonika v průběhu vytrvalostního výkonu
 • Pyšný L.,Slepička P.,Slepičková I.,Ludvíková M.: Kvalitativní hodnocení postojů dospívajících užívajících anabolické steroidy

No. 2

 • Bartoníček, J. Umění přednášet
 • Radvanský, J., Matouš, M. Zátěžové testování dětí a adolescentů – nejčastěji používané odvozené parametry
 • Radvanský, J., Matouš, M., Vávra, J., Kulichová, J., Palyzová, D. Vztah rychlosti pulzové vlny k parametrům zátěžového vyšetření dětských a adolescentních pacientů s esenciální hypertenzí
 • Pramuk, I., Bohuš, B. Syndróm iliotibiálneho väzu
 • Pramuk, I., Staško, I., Vitkovský, J., Bohuš, B. Syndróm iliotibiálneho väzu vyvolaný arteriovenóznym hemangiómom – kazuistika
 • Kváča, P., Radvanský, J. Metody pro automatizované určení anaerobního prahu
 • Stanovy České společnosti tělovýchovného lékařství

No. 3

 • Máček M., Máčková J.: Může pravidelná pohybová aktivita prodloužit život?
 • Radvanský J., Hruda J., Matouš M.: Tělesná zdatnost pacientů 3 a 16 let po totální korekci Fallotovy tetralogie
 • Haluzíková D., Haluzík M., Svobodová J., Boudová L., Brandejský P., Novotný V., Baráčková M., Vilikus Z.: Sérové koncentrace leptinu u kulturistů
 • Vilikus Z., Boudová L., Baráčková M., Brandejský P.: Hodnocení kardiorespirační zdatnosti v tabulkovém procesoru
 • Cinglová L., Janoušek J.: Kearns-Saryův syndrom u mladého triatlonisty
 • Netzer N., Schull K., Lehmann M., Steinaker J.M.: Léčení zátěžového (spíše pozátěžového) astmatu
 • Drápal V.: Využití zolpidemu v léčbě insomnie a v úpravě poruch cirkadiálních spánkových rytmů u sportovců
 • Hrazdira L., Novotný J.: Možnosti zajištění tělovýchovně-lékařské praxe
 • Máček M.: Stanovisko FIMS k tréninku dechových svalů u nemocných s chronickou obstruktivní plicní poruchou (COPP)
 • Zelenka P.: Nepochopení významu pohybové aktivity v prevenci i léčení tak zvaných civilizačních chorob
 • Ke 100. výročí narození prof.MUDr.Jiřího Krále,DrSc.,Dr.h.c.
 • Šedesátiny doc.MUDr.Petra Brandejského,CSc.
 • Školení, semináře, pracovní dny, sjezdy, konference, kongresy

No. 4

 • Jurča R., Stejskal P., Münsterová P., Salinger J., Kalina M., Šlachta R., Elfmark M.: Délka cvičení a variabilita srdeční frekvence
 • Bobrík M.: MUDr. Michal Guhr – spoluzakladatel FIMS
 • Šulc J.: Posuzování zdravotní způsobilosti v leteckých sportech
 • Hrníř E.: Smrtelná nehoda sportovního potápěče
 • Máčková J.: Činnost oddělení tělovýchovného lékařství v roce 1997 a 1998
 • Hamar D.: Kongres Americkej spoločnosti telovýchovného lekárstva 1999
 • Repko M.: Den sportovní medicíny
 • Sstejskal P.: Mezinárodní konference „Pohyb a zdraví“ na Fakultě tělesné kultury v Olomouci
 • Gaislová J.: Dvacáté mezinárodní symposium Evropské skupiny Pediatric Work Physiology
 • Hamar D.: XX. Európsky kongres telovýchovného lekárstva
 • Zpráva o předání Cen Jiřího Krále 1999 (Novotný J.)
 • Noví členové ČSTL v roce 1999
 • Horniak E.: Doc.MUDr.Marta Hájková,CSc. jubiluje

Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 1998,
vol. 7, no. 1-4

No. 1

 • Pařízková J.: Složení těla, metody měření a využití ve výzkumu a lékařské praxi
 • Dlouhá R., Heller J., Bunc V., Giampietro M., Gambarara D., Andreoli A., Caldarone G.: Srovnání rovnic Pařízkové pro zjišťování tělesného tuku sportujících žen
 • Kváča P., Radvanský J., Čermák M.: Určení anaerobního prahu ze spiroergometrických parametrů – Metoda pro počítačové zpracování
 • Vilikus Z.: Stanovení pravděpodobnosti ischemické choroby srdeční podle Diamonda a Forrestera v tabulkovém procesoru
 • Radvanský J., Kálal J., Kučera M.: Změna prahu citlivosti na elektrickou stimulaci působením spreje Sportino a jeho složek

No. 2

 • Jurák P.: Úloha lékaře v realizačním týmu
 • Novotný J., Kolková E., Sládková H., Dojčárová L., Dohnalovi I.: Variabilita srdeční frekvence u zdravých dětí vleže
 • Zatloukal B., Siegelová J., Novotný J.: Význam hodnoceni variability srdeční frekvence pro posuzování funkčního omezení osob s chronickým srdečním selháním
 • Haluzík M., Boudová L., Nedvídková J., Haluzíková D., Novotný V. V., Baráčková M., Brandejský P.,Vilikus Z.: Sérové koncentrace leptinu u hráčů rugby, korelace s antropometrickými a biochemickými parametry
 • Vilikus Z.: Interaktivní preskripce intenzity zatížení v programu kontinuální tělesné aktivity podle Stejskala a Hejnové v Excelu 7.0

No. 3

 • Haluzík M., Haluzíková D., Boudová L.: Fyziologický význam leptinu v lidském organizmu a jeho ovlivnění pohybovou aktivitou
 • Vizinová H.: Tlaková hyperreakce při zátěžovém testu ve vztahu k výsledkům ambulantní monitorace krevního tlaku
 • Hamar D., Zemková E.: Test disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností dolných končatín
 • Národní sjezd České společnosti tělovýchovného lékařství, 11. – 12.12.1998 – Hradec Králové POHYBOVÁ AKTIVITA VE ZDRAVÍ A NEMOCI ABSTRAKTA

No. 4

 • Olejár T., Poučková P., Zadinová M.: Systémová enzymoterapie ve sportovním lékařství – Obecné prioncipy, indikace a klinické zkušenosti
 • Wald M.: Zánět a jeho ovlivnění proteinázami
 • Nouza K.: Sportovní aktivita, stres a imunita
 • Gál P.: Systémová enzymoterapie (SET) v léčbě sportovních úrazů u dětí
 • Gál P., Večeřa K., Jedlička F., Ulbrych J.. Systémová enzymoterapie (SET) v prevenci u vrcholových hráčů kopané
 • Džupina A., Džupinová M.: WOBENZYM v léčbě komplikací žilních onemocnění sportovců
 • Malovič P.: Enzymoterapia futbalových úrazov

Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 1997,
vol. 6, no. 1-4

No. 1

 • Hardman A.E.: Tělesná aktivita a metabolický syndrom
 • Bunc V., Dlouhá R.: Závislost energetické náročnosti běhu žen na % tělesného tuku
 • Brtková M., Baloga S., Balla J., Meľuchová S., Skladaný J.: Lipidy a lipoproteiny u športovcov stredného veku z pohľadu prevencie aterosklerózy
 • Kliner V., Vinšová E.: Některé souvislosti tréninkového procesu se změnami krevního systolického tlaku
 • Zmeko Š., Chynoranský M., Malovič P.: Zlomeniny zygomaticomaxilárneho komplexu pri športovaní
 • Kocinger A.: I. kurz telovýchovného lekárstva pre medikov v Třebotově u Prahy
 • Novotný V.: Fakultativní pregraduální doškolování mediků v oboru tělovýchovného lékařství v posledních třech desetiletích
 • Kučera M.: Laudace k životnímu jubielu prof. MUDr. Miloše Máčka, DrSc.
 • Máčková J.: Školení, semináře, pracovní dny, sjezdy, konference, kongres

No. 2

 • Williams C.: Strava a tělesná aktivita
 • Björntorp P.: Obezita, příjem energie a tělesné cvičení
 • Nouza K.: Tělesná zátěž a imunitní systém. Preventivní a léčebné využití systémové enzymoterapie
 • Kučera M., Smetana V., Kálal J., Kolář P.: Sportino akut-spray v léčbě algických příznaků a funkčních poruch hybné soustavy
 • Vilikus Z., Marečková H., Fučíková T., Janatková, Kryštůfková O.: Kardiorespirační zdatnost u pacientů s chronickým únavovým syndromem
 • Bouška I., Kučera M., Radvanský J.: Diagnostika hypertrofické kardiomyopatie
 • Pyšný L., Slepčiková I. Sport a drogy
 • Máčková J.: Školení, semináře, pracovní dny, sjezdy, konference, kongresy

No. 3

 • Wellington P.: Příprava na závod - praktický návod
 • Vilikus Z., Novotný A., Brandejský P., Novotný V., Baráčková M., Boudová L.: Změny rizikových faktorů ICHS u duševně pracujících mužů středního věku v longitudinální studii
 • Brychta T., Stejskal P., Salinger J., Novotny J., Retek T., Šlachta R., Elfmark M., Brychtová S.: Spektrální analýza variability srdeční frekvence. Vliv posturálních změn, tělesné zátěže a věku na dynamiku změn frekvence jednotlivých spektrálních komponent variability srdeční frekvence
 • Retek T., Stejskal P., Salinger J., Novotný J., Brychta T., Šlachta R., Elfmark M.: Spektrální analýza variability srdeční frekvence. Variabilita srdeční frekvence v průběhu zotaveni po standardizovaném zatížení
 • Zvoníková A.: Principy posudkové služby sociálního zabezpečení
 • Zatloukal B.: Hodnoceni spotřeby kyslíku při posuzování pracovní tolerance a kapacity nemocných s ischemickou chorobou srdeční
 • Novotný J.: Zátěžové vyšetření při posuzování pracovní schopnosti nemocných s diabetem a obezitou

No. 4

 • Zeman V., Bláha F., Valeš J.: Bicyklová ergometrie a zátěžová scintigrafie myokardu u ischemické choroby srdeční
 • Ramba J.: Zlomeniny dolní čelisti u dětí při cyklistice
 • Vinšová E., Kliner V.: Možnost podávání kreatin monohydrátu před supramaximálním výkonem u zápasu
 • Radvanský J., Nečasová L., Matouš M.: Využití pohybových senzorů v měření energetického výdeje pro potřeby pohybové terapie
 • Homolka P.: Zátěžové vyšetření a posudková činnost při onemocnění dýchací soustavy
 • Máčková J.: Činnost oddělení tělovýchovného lékařství v roce 1996
 • Máčková J.: Příprava novely Sazebníku výkonů
 • Máčková J.: Definice výkonů z oboru tělovýchovné lékařství
 • Kučera M.: Doktorské disertační práce v komisi 51-20-9-tělovýchovné lékařství
 • Máčková J.: Základní kurz ve sportovní medicíně
 • Máčková J.: Noví členové České společnosti TL
 • Hamar D., Jurák P.: Zpráva ze IV. Světového kongresu MOV
 • Hamar D.: Európska federácia telovýchovného lekárstva