Doporučené výkony TVL

Výborem ČSTL doporučené výkony TVL pracovišť pro nasmlouvání se zdravotními pojišťovnami

Odb.Č.Výk.Fakultativní výkony na pracovišti tělovýchovného lékařstvíbodyčas
9999125Pulzní oxymetrie3710
9999217Intravenózní injekce u kojence nebo dítěte do 10 let3815
9999220Kanylace periferní žíly včetně infuze5510
9999223Intravenózní infuze u dospělého nebo dítěte nad 10 let3810
9999233Injekční okrsková anestézie3010
9999235Odstranění malých lézí kůže5920
9999519Konzilium specialistou - návštěva specialisty u pacienta26945
9999521čas lékaře strávený dopravou za pacientem4210
10111011Komplexní vyšetření internistou115960
10111012Cílené vyšetření internistou 19230
10111013Kontrolní vyšetření internistou 14615
10111110Test izometrickou zátěží (hand-grip)8530
10113051Cílená edukace diabetika6015
10717242Telemetrické sledování EKG ambulantně32815
20525211Screening - orientační spirometrie225
20525233Test tělesnou zátěžií u plicních chorob ergometrií5410
30131011Komplexní vyšetření pediatrem 114360
30131012Cílené vyšetření pediatrem 17630
30131013Kontrolní vyšetření pediatrem 13815
60666213Sádrová fixace -předloktí, paže - provedená lékařem24320
60666215Fixační sádrová dlaha celé horní končetiny - provedená lékařem23920
60666225Fixační sádrová dlaha nohy , bérce provedená lékařem22020
60666221Sádová fixace - noha, bérec, koleno - proved. lékařem12815
60666227Přisádrování podpatku k sádrovému obvazu dolní končetiny12310
60767211Návrh konstrukce individuální ortopedické vložky4315
60767213Návrh konstrukce speciální ortopedické vložky5820
70878310Neodkladná kardiopulmonální resuscitace rozšířená45030
80181441Glukóza testačním proužkem a glukometrem212
Odb.Č.Výk.Obligatorní výkony na pracovišti tělovýchovného lékařstvíbodyčas
9048012Cílené antropologické a antropometrické vyšetření13330
9999111Odběr kapilární krve65
9999115Odběr biologického materiálu jiného než krev na kvantitativní bakteriologické vyšetření3810
9999117Odběr krve ze žíly u dítěte do 10 let2410
9999119Odběr krve ze žíly dospělého nebo dítěte nad 10 let115
9999123Analýza moči chemicky140
9999133Sedimentace erytrocytů05
9999211Neodkladná péče v terénu poskytovaná lékařem á 10 min2210
9999213Neodkladná kardiopulmonální resuscitace základní á 15 min3415
9999215Injekce i.m.,s.c.,i.d.55
9999216Injekce do měkkých tkání nebo intradermální pupeny v rámci reflexní léčby2710
9999219Intravenózní injekce u dospělého nebo dítěte nad 10 let2210
9999237Ošetření a převaz rány od 1 do 10 cm čtverečných4510
9999239Sutura malé rány do 5 cm13415
9999241Ošetření a převaz rány od 10 do 30 cm čtverečných12215
9999243Ošetření a převaz rány nad 30 cm čtverečných21220
9999509Ošetření handicapovaného pacienta5525
9999511Minimální kontakt lékaře s pacientem115
9999513Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře4210
9999523Edukační pohovor lékaře s pacientem či rodinou12630
9999525Rozhovor lékaře s rodinou21630
10111110Test izometrickou zátěží (hand-grip)8530
10111111Elektrokardiografie7810
10111220Nepřímá kalorimetrie909120
10717113Specializované ergometrické vyšetření33830
10717129Neinvazivní ambulantní monitorování krevního tlaku35410
10117215Základní ergometrické vyšetření28445
10717220Test na nakloněné rovině35630
10717240Holterovské vyšetření73060
20121715Reedukace pohybových návyků12020
91821215Léčebná tělesná výchova - instruktáža zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků4030
20424040Telemetrické sledování základních kardiorespiračních a svalových funkcí při řízené pohybové aktivitě u nemocných63960
20525213Spirometrie, obvykle metodou průtok - objem5925
20525229Měření O2 a CO2 v dýchaných plynech6010
20525133Aplikace specifického nebo nespecifického bronchoprovokačního podnětu5615
50151811Absces nebo hematom subkutánní, pilonidállní, intramuskulární -incize, drenáž10810
50151817Ošetření nehtu na ruce, na noze (fenestrace, parciální nebo radikální ablace)6210
50253111Zavřená repozice zlomeniny nebo luxace jedné falangy - metakarpu3315
50253112Zavřená repozice zlomeniny nebo luxace jedné falangy - metakarpu, každá další na stejné straně - přičti2210
50253411Náplasťová fixace zlomeniny kostního článku nebo mezičlánkové luxace prstců nohy4615
60666113Přiložení zinkoklihového obvazu na dolní končetině7210
60666211Fixační sádrová dlaha ruka- předloktí- provedená lékařem1125
60666215Fixační sádrová dlaha celé horní končetiny - provedená lékařem23920
60666225Fixační sádrová dlaha nohy, bérce provedená lékařem22020
60666219Fixační sádrová dlaha ruky - dočasná fixace12815
60767111Vyšetření stoje a chůze u pacienta s protézou či ortézou8630