Cena Jiřího Krále

Statut

  1. Cenu Jiřího Krále zřídily společně Česká společnost tělovýchovného lékařství (dále ČSTL) a Slovenská společnost tělovýchovného lékařství v r. 1996 k uctění památky a zásluh prof. MUDr. Jiřího Krále, DrSc. a na podporu rozvoje tělovýchovného lékařství u nás.
  2. Cena se uděluje každý rok ke dni úmrtí profesora Krále 7.12. za publikovanou vědeckou práci, soubor prací nebo monografii.
  3. Návrhy na udělení Ceny za uplynulý rok (rozuměj: za rok předcházející roku udělení ceny, tj. v r. 2007 za rok 2006, v r. 2008 za rok 2007 apod.) předkládají předsedovi ČSTL jednotlivci nebo pracoviště do 30.9. se stručným zdůvodněním a přiložením publikace in extenso.
  4. Cenu representuje plaketa a diplom, který podepisuje předseda ČSTL a vědecký sekretář ČSTL. Jejich vyhotovení zabezpečuje pro své členy výbor ČSTL.
  5. Výbor České společnosti tělovýchovného lékařství může rozhodnout i o poskytnutí finanční odměny k udělené Ceně z vlastních prostředků.
  6. O udělení ceny rozhoduje komise složená ze 3 členů ČSTL, jmenovaných výborem ČSTL. Každoročně může Cenu obdržet nejvýše jeden autor nebo autorský kolektiv.
  7. Nezávisle na Ceně Jiřího Krále se příležitostně udělují Pamětní medaile Jiřího Krále.

Schváleno výborem ČSTL v únoru 2007.