Česká společnost tělovýchovného lékařství

Sekretariát

 • Denisa Hejduková
  tel/fax: +420 284 001 444, tel. +420 601 336 488
 • e-mail: sekretariat@cstl.cz

Adresa:

 • Guarant International, s. r. o.
 • Na Pankráci 17
 • 140 21 Praha 4

Sídlo

 • Jílkova 167, 615 00 Brno
 • e-mail: cstl@cstl.cz
 • IČ: 18628737

Bankovní spojení

 • Číslo účtu: 174-1032906514 / 0600, vedený u GE Money Bank
 • Císlo úctu IBAN: CZ3506000001741032906514
 • SWIFT kód BIC: AGBACZPP

 

Výbor ČSTL

Předseda

 • MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
 • III. interní klinka UK 1.LF a VFN
 • U Nemocnice 1, Praha 2
 • e-mail: mmato@lf1.cuni.cz

Předchozí předseda

 • Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.
 • Jílkova 167, 615 00 Brno
 • tel/fax: 548 535 746
 • e-mail: lhrazdira@centrum.cz
 • podpisové právo

Místopředseda

 • Doc. MUDr. Karel Barták, CSc.
 • Ústav tělovýchovného lékařství FN
 • 500 05 Hradec Králové
 • tel. 495 833 860
 • e-mail: bartak@lfhk.cuni.cz
 • legislativa (parlament, ministerstva)

Místopředseda

 • Prof. MUDr. Václav Zeman, CSc.
 • Ústav tělovýchovného lékařství LF UK
 • Lidická 6, 301 66 Plzeň
 • tel. 377 593 201
 • e-mail: vaclav.zeman@lfp.cuni.cz
 • odborný zástupce společnosti pro jednání s ČLK

Vědecký sekretář

 • Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol
 • V Úvalu 84, 150 18 Praha 5 – Motol
 • tel. 224 435 500
 • e-mail: radvan@lfmotol.cuni.cz
 • vzdělávání v oboru TVL (IPVZ), zahraniční vztahy

Hlavní odborník

 • Doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc.
 • e-mail: stejpa@volny.cz
 • odborná vyjádření společnosti

Pokladník

 • Mgr. Lenka Beránková, Ph.D.
 • Fakulta sportovních studií
 • Kamenice 5, 625 00 Brno
 • tel. 549 493 556
 • e-mail: berankova@fsps.muni.cz
 • pokladník - podpisové právo

Člen

 • MUDr. Kryštof Slabý
 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol
 • V Úvalu 84, 15006 Praha 5
 • tel. 224 435 523
 • e-mail: krystof.slaby@lfmotol.cuni.cz
 • časopis Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, web

Člen

 • MUDr. Ivan Dojčár
 • Ambulance funkční diagnostiky
 • Jarošova 11, 66902 Znojmo
 • tel. 728 272 784
 • e-mail: ivandojcar@quick.cz

Členka

 • MUDr. Jana Martinková
 • rehabilitace, Chironax invest
 • Řezáčova 1, 624 00 Brno
 • tel. 541 224 522,3
 • e-mail: dr.mart@chironaxinvest.cz
 • zástupce společnosti pro jednání s ČOV

Vedoucí Revizní komise

 • MUDr. Iva Tomášková
 • SurGal clinic s.r.o., Centrum sportovní medicíny
 • Drobného 38-40, 602 00 Brno
 • tel: 532 149 333
 • e-mail: itomaskova@email.cz

Člen Revizní komise

 • MUDr. Jaroslav Novák
 • Ústav tělovýchovného lékařství LF UK
 • Lidická 6, 301 66 Plzeň
 • tel: 377 593 202,9, 377 593 200
 • e-mail: novakj@lfp.cuni.cz