Tělovýchovně lékařská pracoviště v ČR

Prof. MUDr. Václav Zeman, CSc.

Uvedený přehled vznikl ve spolupráci s krajskými odborníky. U krajů, kde se nepodařilo spolupráci navázat, jsem použil údaje UZIS, bez uvedení jmen lékařů. Požadavky na úpravu seznamu adresujte svým krajským odborníkům. Pokud nejsou uvedeni, tak autorovi tohoto článku (e-mailem, nebo na disketě). Údaje jsou aktualizovány k 10. říjnu 2012.

Každé pracoviště, které žádá o zapsání do seznamu, nebo o změnu, pošle svoji žádost emailem na adresu společnosti TVL (sekretariat@cstl.cz) a v kopii prof. MUDr. V. Zemanovi (vaclav.zeman@lfp.cuni.cz).
Předpokladem zapsání je, aby na pracovišti pracoval atestovaný tělovýchovný lékař, nestačí mít kurz sportovní medicíny a kvalifikaci sportovní lékař. Lékaři bez tělovýchovnělékařské atestace, kteří absolvovali Základní kurs sportovní medicíny, mohou požádat o zařazení na Seznam sportovních lékařů. Další možností je doplnit si tělovýchovnělékařskou atestaci.
Žadatel odpovídá za údaje poskytnuté ke zveřejnění, výbor TVL má omezené možnosti kontroly správnosti údajů.

Vysvětlivky:

A - pouze vyšetření sportovců bez zátěžového testu
B - jednoduchý zátěžový test bez analýzy plynů (např. W170)
C - zátěžový test s analýzou dýchacích plynů
D - zátěžový test s analýzou dýchacích plynů a určením stresového prahu

Praha

I. Pracoviště při lékařských fakultách a fakultních nemocnicích

Centrum zátěžové medicíny 1. LF UK a VFN, Salmovská 5, Praha 2

Ambulantní služby centra zátěžové medicíny 1. LF UK a VFN
Salmovská 5, Praha 2, ambulance: tel. 224 965 720
pondělí – pátek: 7.30 – 16.00 hod

Praha
1. LF UK Praha
Salmovská 5
Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
224 965 718, 224 921 510
zvili@lf1.cuni.cz

A, B, C, D

1. LF UK Praha
Salmovská 5
Doc. MUDr. Petr Brandejský, CSc.
224 965 717
fax: 224 919 527
pbran@lf1.cuni.cz

A, B, C, D

1. LF UK Praha
Salmovská 5
odb.as. MUDr. Michaela Baráčková
224 965 724
mbara@lf1.cuni.cz

A, B, C, D

1. LF UK Praha
Salmovská 5
odb.as. MUDr. Lea Boudová
224 965 725
lboud@lf1.cuni.cz

A, B, C, D

VFN Praha
Salmovská 5
MUDr. Jaroslava Říhová
224 965 722 (Út, St)

A, B, C

VFN Praha
Salmovská 5
MUDr. Michal Šerf
224 965 730
A, B, C, D

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2.LF a FN Motol,
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
Tel 224 435 500, 224 435 530, 224 435 523: 8 - 16 hod.
E-mail: radvan@lfmotol.cuni.cz – doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. – krajský odborník
prohlídky v kategoriích A, B, C, D
Volná kapacita 150 prohlídek měsíčně, po dohodě i více. Oddíly po předchozí dohodě. Kontaktujte: MUDr. J. Homolku. Určený letecký lékař (AME) Doc. MUDr. J. Máčková.

UK-3.LF. Nemá volné kapacity vyšetření.

II. Pracoviště soukromá

Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace
MUDr. Jaroslav Větvička, U Vojenské nemocnice 1200, 16200 Praha 6, areál ÚVN B-1, 2. patro
sekretariát: p. Amortová, tel. 233320005, email: czzsr@uvn.cz, jaroslav.vetvicka@uvn.cz

Ústav preventivního a sportovního lékařství, s.r.o.
Budova FTVS, blok E, místnost 183, 184
J. Martiho 31, 160 00 Praha 6.
Tel. 220 172 039, 220 172 139.
e-mail: rene.camek@medicina.cz, www: www.upsl.cz
Volná kapacita 200 prohlídek měsíčně
Kontakt: MUDr. Šrámek , MUDr. Čamek

MUDr. H. Havlíková
Diskařská 100 Praha 6. Tel. 220 513 321.
Volná kapacita 100 prohlídek měsíčně.
Kontaktujte: MUDr. Havlíkovou.

Sportmed
Partyzánská 7 , 170 06 Praha 7. Tel 266 753 525.
Volná kapacita 100 prohlídek měsíčně.
Kontaktujte: MUDr. Fojtíka

MUDr. E. Hrdličková
Izraelská 6, Praha 10. Tel. 274 780 009.
Volná kapacita 40 prohlídek měsíčně.
Kontaktujte: MUDr. Hrdličkovou.

MUDr. Machotka
Na dlouhém lánu 11, Praha 6: Tel. 251 097 262
Volná kapacita 40 prohlídek měsíčně.
Kontaktujte: MUDr. Machotku.

LEDIC s.r.o.
Roškotova 1717, Praha 4: tel 261 008 362.
Volná kapacita 10 prohlídek měsíčně.
Kontaktujte Mgr. Jaroše.

Institut sportovního lékařství
Ovenecká 380/9, 170 00 Praha 7, tel. 233 320 530
recepce@sportovnilekarstvi.cz, www.sportovnilekarstvi.cz
Volná kapacita 150 prohlídek měsíčně, pondělí–čtvrtek 8-18.

MUDr. Květa Švehlová
Kateřinská 34, 102 00 Praha 2, tel. 224942573, 606120076
svehlova@centrum.cz
činnost A,B,C,D

Středočeský kraj
Nemocnice Kolín
Žižkova 146
280 20 Kolín III
tel: 321 756 111, 321 721 629
fax: 321 721 602
Nemocnice s ambulantní částí
Vojtěšská 237
284 01 Kutná Hora
tel: 327 503 111
fax: 327 514 104
Ordinace specialisty – interní
Pražská 528
276 01 Mělník
tel: 206 623 180, 206 639 444
MUDr. Ivo Šmelhaus
Interní a tělovýchovná ambulance. Prohlídky i pro motoristy a piloty.
Jaselská 146
293 01 Mladá Boleslav
po-pá 8-12,
po-st 13-15,
čt 13-14
tel: 326 711 314
ČSTV-Sportcentrum
Kostelecká 1776
250 01 Brandýs nad Labem
lékař MUDr. Bohumil Svášek
ordinační doba: odpoledne nebo večer po předchozí domluvě
tel: 326 904 401
email: bohumil.svasek@worldmail.cz
MUDr. Schätz Miroslav
ON Příbram
U nemocnice 84
261 26 Příbram I
tel: 318 641 111-centrála
čtvrtek pouze po objednání
Schatz_M@seznam.cz
Samostatná ordinace PL pro dospělé
Tyršova 737
269 01 Rakovník
tel: 313 516 804
MUDr. Ivana Folková
Poliklinika U ZLATEHO LVA
Tyršova 737
269 01 Rakovník

Praktický lékař pro dospělé, tělovýchovný lékař,určený letecký lékař 063,
moto-sporty
IČP: 31082054
Telefon: 313 511 446 , 603 763 726
E-mail : ivana.folkova@tiscali.cz
www.zdravcentra.cz

Informace o středočeském kraji, pokud byly získány ze seznamu zdrav. zařízení UZIS, uvádím bez jmen lékařů.

Královéhradecký a Pardubický kraj
1. interní klinika LF a FN,
oddělení tělovýchovného lékařství,
Fakultní nemocnice
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
Vedoucí: MUDr. Vladimír Vondruška,
TVL+int. 49 583-4236, nebo -4231,
vondrvla@fnhk.cz

Odborný lékař:
Doc. MUDr. Karel Barták, CSc.
TVL+int.
49 583 3860 + záznamník
bartak@lfhk.cuni.cz
A, B C, D
Hradec Králové 3
SNP 636
500 03
MUDr. Oldřich Jindra
495 542 714, TVL+int.
 
Jilemnice 514 01
Sportovní lék. a rehab.
K Břízkám 159
MUDr. Martin Koldovský
481 541 281, TVL+int.+RHB
 
Pardubice
Holubova 1074
MUDr. Karel Ševeček
466 264 234, 466 415 641 TVL+prakt.lékař
 
Zaječice
Palackého 165, okr. Chrudim
MUDr. Michal Cita
469 665 522, TVL+prakt.lékař
 
Na Trávníku 1232
516 01 Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Luboš Hrbáč
Hrtapo@seznam.cz

léčba sportovních úrazů, rady k jejich prevenci a u chronických onemocnění, léčba a poradenská činnost.
Atestace z traumatologie jako nástavbové atestaci na chirurgii II.st.

 

 

Liberecký kraj
Rumunská 61/8
Liberec 1
MUDr. Otakar Malý
kardiologi a akreditované prac. těl. lékařství
tel. 482 710 318, email jeff.jeff@volny.cz
Česká Lípa
Tržní 163
MUDr. Jiří Truhlář
prakt. a sport. lékař
tel. 487 520 268

A, B

Křižíkova 163/32
Liberec
MUDr. Miroslava Plchová
Centrum sportovní a preventivní medicíny
tel: 603 831 033, 485 152 462
email: m.plchova@tiscali.cz

A

Dubový vrch 714
Liberec
LABORATOŘ SPORTOVNÍ MOTORIKY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI
Oddělení funkční diagnostiky
Ordinační hodiny: pondělí-úterý 8.00-15.00 hod. a středa (lichý týden) 8.00-15.00 hod
tel: 485 355 155
http://www.ktv.tul.cz/index.php?page=nabidka/laborator
 
K břízkám 159
Semily - Jilemnice
MUDr. Martin Koldovský
kardiol.+sport.med.
tel. 481 541 281, 603 969 174

A,B, C

 

Ústecký kraj
MEDICINSPORT, s.r.o. – PLD + TL
40001 Ústí nad Labem, Velká Hradební 8
MUDr. Josef Rolc
tel: 475 200 196
e-mail: mudrrolc@volny.cz
web: www.medicinsport.cz
MUDr. Evžen Hluchovský
Ordinace tělovýchovného lékařství
Teplice, Na Stínadlech 2796
tel: 417 538 530
e-mail: hluchovsky@volny.cz
Prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc.
pysny@pf.ujep.cz
 
Klinika TORNERO, Ordinace tělovýchovného lékařství
40001 Ústí nad Labem, Rembrandtova 382/6
Léčba sportovních úrazů, sportovní prohlídky v kategorii A,B, lékařský dozor pro kluby
tel. +420 602 501 844, +420 472 772 455
e-mail: recepce@klinikatornero.cz
web: www.klinikatornero.cz

 

Karlovarský kraj:
Karlovy Vary
nám. Dr. M. Horákové 8
MUDr. Ivan Kundrát
krajský odborník
353 235 058

A, B, C

 

Plzeňský kraj:
Plzeň – LF
Lidická 6
Prof. MUDr. Václav Zeman, CSc.
vedoucí Ústavu tělovýchovného lékařství LF UK
tel. 377 593 200-1, fax. 377 593 209
MUDr. Jaroslav Novák
tel. 377 593 202, fax. 377 593 209
MUDr. Kateřina Fichtlová
tel. 377 593 202

A, B, C, D

Plzeň
Úslavská 75
MUDr. Ludmila Beranová
377 241 123

A, B

Plzeň – FN
Alej Svobody 20
MUDr. Marta Zárybnická
tel. 377 104 146

A, B, C

Plzeň
Mikulášské nám. 15
MUDr. Lenka Prachová
377 241 304

A, B

Měčín, Na konci 196
okr. Klatovy
MUDr. Miroslav Horn
376 395 290

A, B, C

Lékařská poradna pro sportovce
Srbova 216
Rokycany 337 01

MUDr. Petr Hána
petr.hana@atlas.cz
Tel. 371 725 577
Náplň: vyšetření sportovců včetně zátěžových testů – A, B
A, B, C, D

 

Jihočeský kraj
MUDr. Ivana Prollová
krajský tělovýchovný lékař
Matice školské 17
370 01 České Budějovice
Ordinační doba:
Po, Ut, Čt 7,30 - 15,00 hod
St 7,30 - 14,00
Pá 7,30 - 12,00
tel. 387 730 289, 387 962 313
email: adaivana@seznam.cz

MUDr. Nováková Milada
Budovcova 10
370 01 Č. Budějovice

Ord.: Po až Pá 8-14 hod
tel. 386 353 952
email: drmilada.novakova@centrum.cz
MUDr. Janžura Jiří
letecký lékař
Nemocnice Č. Budějovice
B.Němcové 54
37001 Č. Budějovice
tel. 387 871 111
MUDr. Budil Miloslav
Světlogorská 2764
39005 Tábor
Ord.: tel. 381 263 851
Po 7-11.15 12-15.30 hod
Út 7-11.15 12-15.30 hod
St 7-11.15 12-15.30 hod
Čt 7-11 Pá 7-11.15 12-15.30 hod
MUDr. Fuchs Jan
Nad stadionem 484
38501 Vimperk
tel. 388 415 175
MUDr. Tuháček Jiří
Spojařů 1252
38601 Strakonice

Určený letecký lékař AME 118
tel.: 383 333 961
email tuhacek.jiri@seznam.cz
Ordinace Po - Pá dle objednání

 

Kraj Vysočina
Ordinace tělovýchovného a PL, interní
586 01 Jihlava, Vrchlického 57
tel: 567 157 111
Všeobecná veřejná nemocnice
394 64 Počátky, Havlíčkova 206
tel: 565 301 377
tel: 565 301 370

Informace o kraji Vysočna byly získány ze seznamu zdrav. zařízení UZIS a uvádím je proto bez jmen lékařů.

Zlínský kraj
Tělovýchovné lékařství
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Lékař: MUDr. Lubomír Nečas
tel. 577 552 650
email: lubomir.necas@zuzlin.cz
A, B, C, D
úsek TVL
Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně
pracoviště Vsetín
ul. 4 května 287
755 01 Vsetín
MUDr. Zora Tučníková
tel. 571 498 020, 571 411 916
email: zora.tucnikova@zuzlin.cz
Lunacor s.r.o.
Komenského náměstí 372, Kroměříž, 76701
Lékař: MUDr. Vít Drápal
tel. 573 332 626, 739 055 143
email: recepce@centrumsrdce.cz
A, B, C, D

 

Jihomoravský kraj
Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace
Odd. tělovýchovného lékařství
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91
BRNO
Lékaři: MUDr. Pavel Homolka - krajský odborník
e-mail: pavel.homolka@fnusa.cz
MUDr. Pavel Vank
Tel.: 543 182 990
Fax:543 182 998
Oddělení funkční diagnostiky a sportovní medicíny
Sdružení zdravotnických zařízení II
Poliklinika Zahradníkova 2/8
BRNO
Lékaři: prim. MUDr. Renata Zanášková
MUDr. Jana Hlaváčová
Tel: 607 258 714
Ústav sportovní medicíny s.r.o.
Křížkovského 22, 603 00 BRNO
Lékaři: prim. MUDr. Drahuška Bláhová, MUDr. Eva Sýkorová, RNDr. Marie Řezničková-sportovní antropolog
rozsah činnosti: A, B, C, D
Tel.: 543 211 367
543 212 226
Tělovýchovné lékařství, ambulance TVL lékaře a sportovního ortopeda
Jílkova 167, 615 00 BRNO
Lékaři: Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc. - TVL, ortopedie
lhrazdira@volny.cz
www.lhrazdira.wz.cz
Tel.: 548 535 746
detašované pracoviště, Ambulance tělovýchovného lékařství
Fakulta sportovních studií MU, Brno, Kamenice 5
www.fsps.muni.cz/telovychovnelekarstvi
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc., tel: 549498662, 549496200, novotny@fsps.muni.cz
MUDr. Radka Adámková, tel: 723511342, rada@email.cz
Tel.: 549 498 662
Ambulance tělovýchovného lékaře
Poliklinika spol. s.r.o.
Bratří Mrštíků 38, 69002 Břeclav
Lékař: MUDr. Jan Stráník
rozsah činností: B, C, D
Tel.: 519 303 287
519 303 286
MUDr. František Jedlička
Jabloňová 22, 62100 Brno-Medlánky
e-mail: info@aktivnizdravi.cz
Zátěžové testy jsou prováděny v kardiologické ambulanci pana Prof. Elbla na poliklinice na Lesné, Halasovo nám. 1
tel.+ fax: 545 212 868, mobil: 724 148 425
tel. 549 272 227
NZZ Chironaxinvest
Řezáčova 1, 624 00 Brno - Komín
www.chironaxinvest.cz
Lékař: MUDr. J. Martinková, ortopedie, léčebná rehabilitace, poradna pro sportovce, 8 fyzioterpeutů, 2 maséři
Poskytované služby: vyšetření lékařem, komplexní rehabilitační péče po úrazech, operacích i při chronických postiženích pohybového aparátu. Smlouvy se všemi ZP, Služby nehrazené ze ZP: laserterapie, klasické masáže, vytvoření individuálního cvičebního plánu v posilovně (lékař)
rozsah činností: A, neprovádíme zátěžové vyšetření
tel.: 541 224 522,
(-3)
Doc. MUDr. Jiří Jančík, Ph.D.
Svatoplukova 14, 615 00 Brno
Pracoviště sportovní medicíny při Privátní chirurgické ambulanci MUDr. Zdeňka Ziegelbauera
jancik@fsps.muni.cz,
zziegelbauer@centrum.cz
Poskytujeme služby: A, B, C, D
tel.: 545 215 786,
602 890 321

 

Olomoucký kraj
Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN Olomouc
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Přednosta: Doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA
Primář: MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., dpastucha@email.cz, tel.: 588 443 587
Lékaři: MUDr. Jana Malinčíková, Ph.D., MUDr. Hana Fargašová, MUDr. Renata Tichá, MUDr. Marie Ščudlová, CSc.
AGEL Sport Clinic, Centrum sportovní a preventivní medicíny
Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
tel.: +420 601 328 867, e-mail: info@asc.agel.cz, volná kapacita: 50–100 prohlídek měsíčně A,B,C,D

 

Moravskoslezský kraj
Centrum zátěžové medicíny, Interní klinika FN Ostrava
17. listopadu 1790, 70852 Ostrava
MUDr. Martin Rydlo, PhD.
martin.rydlo@fnspo.cz
tel. 597 372 714, 597 372 258
Volná kapacita 80 komplexních vyšetření měsíčně (A, B, C, D).
Vyšetření po předchozí telefonické domluvě
Pracoviště sportovní mediciny Karvinská hornická nemocnice, a.s. MUDr. Jaromír Canibal,
e-mail: jaca1@volny.cz
tel. 603 872 071, tel. 596 311 431 (záznamník), fax: 596 317 838
Rožnovská 240, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm MUDr. Ladislav Pilař
tel.556 836 931,602 718 788
mail:lad.pilar@quick.cz
Vyšetření (klinické vyšetření, spirometrie, anthropometrie, ergometrie) jen po předchozím objednání.
Objednávky, příp. informace, lze telefonicky
Po, Út, St, Pá 7,00-12,00 a Čt 13,00-16,00 nebo mailem.
Lékařská pradna pro sportovce
Karvinská hornická nemocnice
Zakladatelská 975, Karviná 6
MUDr. Bogna Jiravská-Godula
e-mail: bogna@centrum.cz
tel: 724 307 894
www.sportovniambulance.cz

 

Adresa autora:
Prof. MUDr. Václav Zeman, CSc.
Ústav tělovýchovného lékařství LF, Lidická 6, 301 67 Plzeň
e-mail zeman@lfp.cuni.cz