Doporučené postupy a odborná stanoviska ČSTL

Stanovisko České společnosti tělovýchovného lékařství k preventivním tělovýchovně lékařským (sportovním) prohlídkám

Schváleno výborem ČSTL dne 29.5.2009

Příloha s textem stanoviska (PDF)

Všeobecná doporučení pro pohybovou a sportovní aktivitu u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním

Schváleno výborem ČSTL dne 11.11.2011

Příloha s textem doporučení (PDF)


Doporučené postupy a odborná stanoviska dalších odborných společností

Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů

Doporučení České společnosti hzperbarické a letecké medicíny ČLS JEP

Odkaz na text doporučení (PDF)