Přihláška

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na této stránce se můžete přihlásit jako nový člen České společnosti tělovýchovného lékařství („Nový člen ČSTL“).
Stávající členy společnosti prosíme o aktualizaci údajů ve formuláři („Stávající člen ČSTL“).

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
předseda společnosti

 

 Nový člen ČSTL
 Stávající člen ČSTL

 

Nový člen ČSTL

Pokud se chcete stát novým členem České společnosti tělovýchovného lékařství, prosíme o vyplnění formuláře „Nový člen ČSTL“.
Vaše žádost o členství bude projednána na nejbližším zasedání výboru společnosti. O přijetí Vaší žádosti budete informováni spolu s pokyny pro platbu členského příspěvku.

Výše členských příspěvků ČSTL:
lékaři a ostatní řádní členové .......... 400,- Kč
důchodci .......................................... 150,- Kč
studenti ........................................... 150,- Kč

 

Stávající člen ČSTL

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

prosíme o spolupráci při aktualizaci členské databáze, která bude v neposlední řadě sloužit také k vytvo­ření interaktivní mapy zařízení tělovýchovného lékařství, na kterou se můžete těšit na připravovaných nových webových stránkách společnosti. Vyplnění formuláře je nenáročné a trvá cca 3 minuty.

Tento proces je jednorázový.

Moc děkujeme za Vaši pomoc a spolupráci.