Zajímavé www stránky

Orling

Medicom International

Český olympijský výbor

Antidopingový výbor České republiky

Český svaz tělesné výchovy

European Federation of Sports Medicine Associations (EFSMA)

International Federation of Sports Medicine (FIMS)

Univerzita Karlova v Praze - 1.LF, 2.LF, 3.LF, LFP, LFHK

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Brno

Spolupracujeme s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity na projektu
NA HŘIŠTI I NA VODĚ BÝT S DĚTMI VŽDY V POHODĚ.

Společnost participuje na projektu „Vytvoření sítě odborných institucí participujících na boji proti výskytu metabolického syndromu“ (kód projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0039) financovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – 2.2 Vysokoškolské vzdělávání.

Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzity Komenského, Bratislava

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha

Fédération International de Médicine du Sport

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

American College of Sports Medicine, vydavatelství Human Kinetics

Společnost pro artroskopii a sportovní traumatologii

Exercise is Medicine™ - iniciativa ACSM

European Initiative for Exercise in Medicine