Další seznamy

Odkazy na seznamy na této stránce nejsou autorizované, byly získány z veřejně dostupných zdrojů a jsou pouze orientační. ČSTL tyto seznamy nespravuje a nemá žádné možnosti jakkoliv ovlivňovat údaje v nich uvedené.

Civilní letectví

Seznam pověřených leteckých lékařů, který spravuje Úřad pro civilní letectví najdete zde.

Lékaři uvedení na seznamu jsou oprávnění vydat osvědčení zdravotní způsobilosti pilotům a dalším členům posádek podle toho, do které skupiny pověřených lékařů patří.

Potápění

Seznam lékařů se zkušenostmi se zdravotní problematikou potápění najdete zde.

Pro sportovní potápění zatím nemáme k disposici autorizovaný seznam pracovišť. Jako určité vodítko může sloužit seznam pracovišť s barokomorou na stránkách České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP, který najdete zde.

Sportovní psychologie

"Asociace psychologů sportu ČR sdružuje odborníky se zájmem o psychologii sportu. Asociace má za úkol všestranný rozvoj psychologie sportu jako aplikované psychologické vědní discipliny." (cit.) Seznam členů najdete na stránkách asociace.