Odborné zdroje podle tematických oblastí

Zdravotní problematika sportovního potápění

Doporučené postupy pro posuzování zdravotní způsobilosti viz stránku Doporučené postupy a odborná stanoviska

Horská medicína

Záchranné karty - první pomoc, nemoc z výšky, omrzliny

Doporučení ČHS - první pomoc, vybavení pomůckami a léky, ad.