Zápis ze zasedání výboru ČSTL 17.1.2014 v Brně


přítomni: MUDr. Matoulek, Doc. Radvanský, MUDr. Slabý, MUDr. Tomášková, MUDr. Martinková, Doc. Stejskal, Mgr. Dovrtělová, Prof. Zeman
omluveni: Doc. Hrazdira, Doc. Barták, MUDr. Dojčár
nepřítomni: MUDr. Novák

  Konference 2014

 1. Výbor projednal návrh prof. Szyguly na zařazení tématického bloku a pověřil odpovědí prof. Zemana.
 2. Další konference bude 2015 na podzim (např. Olomouc? Karlova Studánka?).
 3. V příštím newsletterem informovat členy, že návrhy na kandidaturu do výboru ČSTL mají zasílat na adresu Guarantu včetně krátkého představení kandidáta a jeho souhlasu s kandidaturou.
 4. Potápění – guidelines

 5. Dr. Slabý informoval o přípravě společného kurzu ohledně posuzování sportovního potápění s ČSHLM ČLS JEP a o přípravě společných odborných doporučení.
 6. Výbor schválil společná doporučení a pověřil Dr. Slabého dalším jednáním s ČSHLM ČLS JEP.
 7. Varia

 8. Výbor schválil nové členy ČSTL – MUDr. D. Vlčková (Kroměříž), MUDr. J. Smékalová (Nové Město na Moravě), V. Šebela (Blansko), Mgr. D. Vrbický (Praha), Doc. RNDr. A. Žákovská (Brno), Mgr. J. Dudek (Skuhrov nad Bělou), MUDr. L. Pazourek (Brno), MUDr. S. Kopčeková (Havlíčkův Brod), MUDr. J. Minařík (Luhačovice).
 9. Na dotaz ohledně výše příspěvku pro pracující důchodce se výbor shodl na 400 Kč (do udoucna – základní výše příspěvku).
 10. Výbor schválil rozeslání dotazníku ohledně náplně sportovních prohlídek na akreditovaná pracoviště a pověřil Dr. Matoulka jeho přípravou a Dr. Slabého vyhodnocením.
 11. V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku dochází k legislativním změnám. Výbor pověřuje Dr. Matoulka zajištěním právního servisu přes Guarant.
 12. Příští schůze výboru bude 27.3.2014 v Třešti v 12:00.

zapsal K. Slabý