Předplatní lístek

Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca

Cena časopisu od roku 2008 pro nečleny ČSTL a předplatitele: jednotlivé číslo 120 Kč (včetně DPH), předplatné celoroční 450 Kč (včetně DPH).

Možnosti úhrady

Po obdržení vyplněného předplatního lístku Vám bude vystavena faktura.

Závazně objednávám předplatné časopisu
Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca na rok _____.

Jméno, příjmení:
Název organizace:
IČ:
DIČ:
Ulice, číslo:
PSČ:
Obec:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Počet výtisků ... ks
způsob úhrady: fakturou / složenkou

Objednávky předplatného zasílejte na adresu:
Paido – nakladatelství, s.r.o. Srbská 35, 612 00 Brno, tel.: 541 216 375
nebo e-mailem na adresu paido@volny.cz