Schůze výboru 22. 9. 2002 v Brně

Přítomni: Balatka, Barták, Hrazdira, Martinková, Novotný, Zeman, Pelikánová, Říhová, Vizinová                  

Schůzi zahájila předsedkyně volební komise Vizinová a řídila volbu nového předsedy, kterým byl zvolen opět Hrazdira.

Nový předseda řídil další jednání, ve kterém byly rozděleny další funkce.

Rozložení funkcí v novém výboru a sféry působnosti jeho členů
Hrazdira           předseda
Barták              místopředseda, zástupce ČSTL v plénu Českého olympijského výboru
Novotný           místopředseda, webové stránky ČSTL, spolupráce s vysokými školami
Balatka             kontakty s klinickými pracovišti (včetně výzkumu na nich),
                         poradce hlavního odborníka
Dojčár              problematika terénní tělovýchovně lékařské praxe,
                         poradce hlavního odborníka, zapisovatel
Jurák               vztahy s Antidopingovým výborem ČR a s Českým svazem tělesné výchovy
Martinková      pokladnice, vztahy s Lékařskou komisí Českého olympijského výboru
Radvanský       jednatel ČSTL, zahraniční vztahy
Zeman hlavní odborník TL, člen Oborové rady České lékařské komory

Zatím nebyla přidělena funkce vědeckého sekretáře.

Náhradnicemi pro výbor jsou:
Malinčíková     zástupce Olomouce podle potřeby
Mocková         zástupce Prahy podle potřeby

Revizorkami jsou:
Pelikánová
Říhová

Zapsal: Novotný