Zápis ze zasedání výboru ČSTL 4.12.2013


přítomni: MUDr. Matoulek, Doc. Hrazdira, Doc. Radvanský, Prof. Zeman, Doc. Barták, MUDr. Slabý, Doc. Stejskal, MUDr. Martinková
omluveni: MUDr. Novák, MUDr. Tomášková
nepřítomni: Mgr. Dovrtělová, MUDr. Dojčár

  konference Třešť 2014

 1. Dr. Matoulek referoval o přípravě a programu konference 2014 v Třešti.
 2. Dr. Matoulek informoval o plánované návštěvě presidenta FIMS prof. Pigozziho na konferenci.
 3. Výbor projednal návrh prof. Szyguly na zařazení tématického bloku a pověřil odpovědí prof. Zemana.
 4. Varia

 5. Dr. Matoulek informoval o převedení správy sekretariátu pod spol. Guarant.
 6. Výbor schválil náhradu nákladů na dosavadní vedení sekretariátu společnosti zpětně pro VŠTJ za dva roky v maximální výši 50000,- Kč.
 7. Dr. Slabý informoval o převzetí správy www stránek spol. Guarant.
 8. Dr. Matoulek informoval o výsledku schůzky na FSpS ohledně projektu Metabolický syndrom.
 9. 8. Dr. Slabý informoval o průběhu zveřejňování vyhlášky o sport. prohlídkách k zákonu o specifických zdravotních službách.
 10. Dr. Slabý informoval o přípravě společných doporučených postupů a kursu pro hodnocení zdravotního stavu sportovních potápěčů. Kurs se bude konat v IPVZ v březnu 2014.
 11. Příští schůze výboru bude 17.1.2014 v Brně.

zapsal K. Slabý