Schůze výboru 14.6.2013 v Praze


přítomni: MUDr. Matoulek, Doc. Hrazdira, Doc. Radvanský, Prof. Zeman, Doc. Barták, MUDr. Slabý, MUDr. Tomášková, MUDr. Martinková, MUDr. Dojčár omluveni: MUDr. Novák, Mgr. Dovrtělová, Doc. Stejskal hosté: Doc. Vilikus, PhDr. Ryšávková

  Fyzioterapeutická sekce

 1. Dr. Matoulek přivítal PhDr. A. Ryšávkovou, která podala krátkou informaci o dosavadní činnosti fyzioterapeutické sekce
 2. Výbor souhlasí, že Základní kurs sportovní medicíny IPVZ by mohl oficiálně být vypsaný i pro fyzioterapeuty včetně kreditů (UNIFY).
 3. PhDr. Ryšávková pověřena obnovením činnosti sekce a jejím vedením po organizační stránce, dle potřeby také účastí na jednání výboru.
 4. PhDr. Ryšávková pověřena v součinnosti s Dr. Matoulkem uspořádáním a propagací otevřeného semináře „Perspektivy fyzioterapeutické sekce ČSTL“, 21.10.2013 13h na III. IK VFN
 5. Konference 2014

 6. Změna termínu konference 2014 v Třešti na (27.-)28.-29.3.2014.
 7. Představení společnosti Guarant

 8. Na jednání výboru proběhla presentace společnosti Guarant, která nabízí pořádání mezinárodních kongresů.
 9. Představení společnosti REEV s.r.o.

 10. Svou presentaci na schůzi výboru si dopředu dojednala společnost REEV, s.r.o., která mediálně zastupuje Nadační fond Martina Foukala. Presentace se měla týkat návrhů na spolupráci s ČSTL v oblasti prevence náhlé kardiovaskulární smrti u sportovců.
 11. Zástupci společnosti REEV, s.r.o. jeden den dopředu svou účast na jednání výboru stáhli.
 12. Varia

 13. Doc. Radvanský referoval, že ČSTL byla zařazena na seznam vnitrostátních sdružení odborníků v oblasti lékařství, výživy nebo dietologie podle článku 11 nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.
 14. Výbor odsouhlasil text odpovědi EFSMA připravený a před jednáním rozeslaný prof. Zemanem.
 15. Doc. Radvanský referoval o průběhu atestací.
 16. Výbor pověřil přípravou aktualizace koncepce postgraduálního vzdělávání v tělovýchovném lékařství skupinu pod vedením doc. Radvanského, další členové skupiny jsou doc. Hrazdira a prof. Zeman.
 17. Dr. Slabý referoval o průběhu 2. inovačního kursu sportovní medicíny.
 18. Dr. Tomášková referovala o výsledcích ankety ohledně nápadů a připomínek, která proběhla na konferenci v březnu 2013.
 19. Dr. Slabý referoval o jednodenním semináři ČBF o zdravotní problematice basketbalu.
 20. Výbor souhlasí s pozváním prof. Pigozziho na následující konferenci v Třešti 2014. Bude potřeba upřesnit podmínky.
 21. Dr. Slabý referoval o kontaktu s prof. Pudilem (FNHK) ohledně sportovního potápění a ev. spolupráce s ČSHLM na vydání společných doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů a dále na přípravě kursu pro zájemce o zdravotní problematiku sportovního potápění.

zapsal K. Slabý