Schůze výboru 21.3.2013 v Poděbradech


přítomni: MUDr. Matoulek, Doc. Hrazdira, Doc. Radvanský, Prof. Zeman, MUDr. Slabý, MUDr. Tomášková, MUDr. Novák, Doc. Stejskal, MUDr. Martinková, MUDr. Dojčár
omluveni: Doc. Barták, Mgr. Dovrtělová

  Společné zasedání výboru ČSTL s RR MSBS

 1. Úvod zasedání výboru proběhl společně se zasedáním redakční rady MSBS.
 2. Členové výboru a RR diskutovali poslání časopisu na další období. Výbor pověřuje Dr. Slabého vypracováním souhrnu diskuse.
 3. Výbor rozhodl o změně dostupnosti MSBS ve fulltextové databázi NLK Kramerius na 3měsíční embargo bez dalšího omezení. Výbor pověřuje Dr. Slabého jednáním s NLK.
 4. Konference 2014

 5. Výbor jednal o konání další výroční konference – volebního sjezdu. Konference bude (10.) 11.-12. dubna 2014 v Třešti.
 6. Varia

 7. Prof. Zeman referoval o dopisu od UEMS ohledně evropské licence sportovního lékaře. Odpovědí pověřen Dr. Matoulek. Koncept dopisu připravil prof. Zeman.
 8. Dr. Martinková referovala o aktuálním složení lékařské komise ČOV.
 9. Výbor vzal na vědomí email od České společnosti pro úrazovou chirurgii z 19.3.2013 ohledně specializačního vzdělávání a pověřil jednáním Doc. Radvanského.
 10. Doc. Radvanský referoval o postupu zařazení ČSTL na seznam odborníků v oblasti výživy.
 11. Dr. Matoulek referoval o průběhu jednání ohledně společné konference s FSpS MUNI na téma metabolický syndrom.

zapsal K. Slabý