Schůze výboru 8.2.2013 v Praze


přítomni: MUDr. Matoulek, Doc. Hrazdira, Doc. Radvanský, Doc. Barták, MUDr. Slabý, MUDr. Tomášková
omluveni: Mgr. Dovrtělová, Prof. Zeman, Doc. Stejskal, MUDr. Martinková, MUDr. Dojčár
nepřítomni: MUDr. Novák

  Konference 2013 Poděbrady

 1. Dr. Matoulek informoval o aktuálním stavu příprav na konferenci včetně aktuálního rozpočtu. Dále informovali o stavu členové programového výboru.
 2. Dr. Matoulek bude pokračovat v pokusech oslovit ČOV ohledně vystoupení zástupce na konferenci.
 3. Dr. Tomášková zajistí box u registrace pro náměty, které poté zpracuje.
 4. Výbor a redakční rada bude ve čtvrtek dopoledne.
 5. Otevřená členská schůze ve čtvrtek večer.
 6. Termín další konference + volební sjezd – 3.-5.3.2014.
 7. MSBS

 8. Diskutováno vyúčtování MSBS za 2012.
 9. Dr. Matoulek připraví návrh rozpočtu na 2013 – stávající / barva / Medical Tribune.
 10. Na další výbor si členové rozmyslí nápady ohledně poslání časopisu.
 11. Seminář v září 2013

 12. Seminář bude v pátek 13.(-14.) září 2013 – Zdraví a pohybový aparát, Dny sportovní medicíny.
 13. Pořádá CESA VUT Brno (Dr. Lepková), spolupořádá ČSTL a Ortop. klinika FNUSA.
 14. Za ČSTL do programového výboru doc. Hrazdira+Dr. Martinková+Dr. Tomášková.
 15. Doc. Hrazdira potvrdí termín, poté Dr. Slabý zveřejní.
 16. Projekt MS v Brně

 17. Matoulek referoval o schůzce k projektu MS v Brně 6.2.2013, výbor věc projednal.
 18. Výbor pověřuje jednáním s FSpS Dr. Matoulka v součinnosti s doc. Hrazdirou a doc. Bartákem.
 19. Varia

 20. Výbor pověřil Doc. Radvanského jednáním ohledně zapsání ČSTL na seznam vnitrostátních sdružení odborníků v oblasti lékařství, výživy anebo dietologie v souvislosti s článkem 11 nařízení (ES) č. 1924/2006.
 21. Dr. Matoulek informoval o dopisu od Dr. Kubka, kterým žádá 1.3.2013 den zdraví lékařů.
 22. Výbor schválil umístění guidelines vydaných v MSBS také na www stránkách ČSTL.
 23. Příští schůze výboru bude v 10:00 21.3.2013 v Poděbradech, 10:00 hotel Zámeček.

zapsal K. Slabý