Schůze výboru 21.9.2012 v Plzni


přítomni: MUDr. Matoulek, Doc. Hrazdira, Doc. Radvanský, Prof. Zeman, MUDr. Slabý, MUDr. Novák, Doc. Barták
omluveni: Mgr. Beránková, MUDr. Tomášková, MUDr. Martinková, MUDr. Dojčár, Doc. Stejskal

  Administrativa, členská základna

 1. Dr. Matoulek referoval o převzetí administrativy, archivu, účetnictví a členské evidence.
 2. Výbor se usnesl, že členové, u kterých není evidována platba členských příspěvků za rok 2011 a 2012, budou obesláni do konce roku 2012.
 3. Dr. Matoulek připraví na první Výbor r. 2013 seznam členů, kteří opakovaně i přes upozornění neplatí členské příspěvky.
 4. Konference 2013

 5. Výbor odsouhlasil změnu formátu konference na čtvrtek odpoledne – pátek – sobota dopoledne, při vyhovujícím rozpočtu.
 6. Konference proběhne v Poděbradech 21.-23.3.2013.
 7. Představil se zástupce společnosti Medical Tribune, která má zájem o pořádání konference.
 8. První oznámení do konce září – členům elektronicky a případně založit do MSBS 2012(3), na pracoviště poštou. Údaje pro oznámení připraví Dr. Slabý.
 9. Návrh smlouvy a rozpočtu dohodne Dr. Matoulek a poté budou podklady zaslány Výboru ke schválení.
 10. Programový výbor konference – Doc. Radvanský, Prof. Zeman, Dr. Matoulek, Dr. Slabý, bude oslovena Mgr. Havrdová (FISAF).
 11. Organizační výbor konference – Dr. Matoulek, Dr. Novák, Doc. Hrazdira, Dr. Slabý.
 12. Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu

 13. Dr. Slabý informoval o aktuálním stavu projednávání vyhlášky MZ ČR.
 14. Vzor posudku pro posuzování ke sportu podle 373/2011 Sb. připraví Dr. Slabý se začátkem platnosti vyhlášky.
 15. Výbor konstatuje, že bude potřeba iniciovat spolupráci s PLDD ohledně jejich proškolení.
 16. Odpověď na související dotaz z FISAF zaslaný ČSTL připraví Dr. Matoulek.
 17. MSBS

 18. Výbor pověřuje společně Dr. Matoulka a Doc. Hrazdiru jednáním se SSTL, nakladatelem a NŠC SR ohledně závazků SSTL vůči ČSTL. Cílem je dlouhodobě stabilní financování časopisu.
 19. ČOV

 20. Doc. Barták informoval o dopisu z ČOV, kterým ČOV požaduje určení delegáta za ČSTL do pléna ČOV.
 21. Výbor schvaluje delegáta do pléna ČOV předsedu společnosti Dr. Matoulka.
 22. Akreditovaná pracoviště

 23. Doc. Radvanský informoval Výbor o neustále se zvyšujícím počtu lékařů zapsaných do oboru TVL. Kapacita školitelů a akreditovaných pracovišť je v mnoha krajích vyčerpaná.
 24. Doc. Radvanský připraví a rozešle Výboru pracovní seznam akreditovaných pracovišť I. a II. typu a jejich kapacity a pracovní seznam potenciálních školitelů a jejich kapacity.
 25. Varia

 26. Dr. Matoulek a Doc. Radvanský informovali o situaci ohledně sdílení kódů výkonů s ČIS.
 27. Dr. Dojčárovi nechodí výborové emaily – Dr. Slabý prověří.
 28. Cestovní příkaz bude nahrazen paušální náhradou podle vnitřní směrnice pro vyplácení náhrad za schůzi výboru ČSTL. Tarify připraví a rozešle Výboru ke schválení Dr. Matoulek.
 29. Výbor schvaluje účast prof. Zemana na kongresu FIMS.
 30. Prof. Zeman informoval o požadavku MZ ČR, Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním, o doručení potvrzených a orazítkovaných registračních listů výkonů. Vytištěné listy odešle Dr. Matoulek.
 31. Příští schůze výboru bude 30. listopadu 2012 v Brně.

zapsal K. Slabý