Schůze výboru 1.6.2012 v Praze


přítomni: MUDr. Matoulek, Doc. Hrazdira, Doc. Radvanský, Mgr. Beránková, MUDr. Slabý, Doc. Barták, MUDr. Tomášková, MUDr. Martinková, Prof. Zeman, MUDr. Novák, Doc. Stejskal omluveni: -
nepřítomni: MUDr. Dojčár

  Konference 2012

 1. Dr. Matoulek presentoval vyúčtování konference v Poděbradech 2012, která proběhla s kladným hospodářským výsledkem +50.000 Kč, Výbor bere na vědomí.
 2. Konference v roce 2013 bude v termínu 22-23.3.2013, předběžně v Poděbradech, o organizátorovi se jedná.
 3. Konference 2014 bude v Brně.
 4. Termín konference předjedná v tomto akad. roce Mgr. Beránková s děkanátem FSpS.
 5. Administrativa

 6. Výbor bere na vědomí přesun do části administrativy do Prahy, na které bude navazovat jednání s partnery společnosti.
 7. Výbor rozhodl, že sídlo Společnosti zůstává v Brně.
 8. Účetním zůstává nadále ing. Hamža.
 9. Účetnictví za 2011 předá Mgr. Beránková účetnímu první týden června.
 10. Členskou evidenci povede sekretářka, kterou zajistí předseda Společnosti.
 11. Spolupráce

 12. Výbor projednal budoucí směřování spolupráce s ČOV.
 13. Doc. Barták referoval o plenárním nevolebním zasedání ČOV.
 14. Výbor bere zprávu na vědomí.
 15. Výbor projednal závazky SSTL vůči Společnosti.
 16. Guidelines s ČKS

 17. Doc. Stejskal referoval o neformální nabídce PS Kardiovaskulární rehabilitace ČKS o vytvoření metodického materiálu (guidelines) ČKS a ČSTL týkajícího se primární prevence chronických neinfekčních onemocnění s cílovou skupinou praktičtí lékaři.
 18. Výbor pověřuje Doc. Stejskala odpovědí, že je potřeba formální vyzvání ČKS nebo její PS, kde budou uvedeny podrobnosti. Dalším jednáním za Společnost pověřen Dr. Matoulek.
 19. Skripta

 20. Doc. Stejskal referoval o nabídce Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN a UP Olomouc na spoluautorství učebnice tělovýchovného lékařství pro pregrad. studenty medicíny (nabídka Grada Publishing).
 21. Výbor projednal a pověřil Doc. Stejskala odpovědí v tom smyslu, že aktuální nabídka má příliš krátký harmonogram na to, aby mohla být učebnice zpracována v dostatečné kvalitě.
 22. Sportovní prohlídky

 23. Výbor rozhodl, že stávající pracovní skupina pro sportovní prohlídky vypracuje stanovisko Společnosti k provádění sportovních prohlídek („guidelines“) v návaznosti na vyhlášku MZ ČR.
 24. Dále PS osloví vybrané sportovní svazy a v součinnosti s nimi vytvoří metodický materiál s ohledem na specifika jednotlivých sportů.
 25. TVL kódy

 26. Výbor projednal dosavadní malý rozsah vykazování kódů odb. 204 na pojišťovny a absenci sdružených kódů.
 27. Výbor zabýval problematikou TVL z pohledu LPP vykazované pojišťovnám resp. možností smluvních kódů a jejich využíváním a pověřil Doc. Hrazdiru a Dr. Dojčára přípravou stanoviska resp. návrhu dalšího postupu Společnosti.
 28. Varia

 29. Příští schůze výboru bude na podzim v Plzni.

zapsal K. Slabý