Schůze výboru 31.3.2011 v Poděbradech


přítomni: Doc. Hrazdira, Doc. Radvanský, MUDr. Slabý, Prof. Zeman, MUDr. Matoulek, Doc. Barták, MUDr. Tomášková, MUDr. Novák, Doc. Stejskal, MUDr. Martinková omluveni: Mgr. Beránková, MUDr. Dojčár

    nevolební členská schůze

  1. 30.3.2012 proběhla v rámci konference nevolební členská schůze, kde jednotliví členové Výboru referovali o jim svěřené agendě
  2. Výbor vyjádřil plné uspokojení s průběhem konference a vyjádřil poděkování hlavním organizátorům - MUDr. M. Matoulkovi a MUDr. K. Slabému
  3. Doc. Hrazdira oznámil svou rezignaci na funkci předsedy Společnosti
  4. volba předsedy společnosti

  5. Výbor vzal rezignaci předsedy na vědomí a vedení schůze Výboru se ujal první místopředseda doc. Barták
  6. Výbor jednomyslně zvolil novým předsedou společnosti MUDr. Martina Matoulka, Ph.D., který tuto funkci přijal

zapsal K. Slabý