Schůze výboru 19.12.2011 v Praze


přítomni: Doc. Hrazdira, Doc. Radvanský, Mgr. Beránková, MUDr. Slabý, MUDr. Dojčár, Prof. Zeman, MUDr. Matoulek
omluveni: Doc. Barták, MUDr. Tomášková, MUDr. Novák, Doc. Stejskal, MUDr. Martinková; MUDr. Sýkorová

  Konference

 1. Výbor se zabýval organizací konference Tělovýchovné lékařství 2012 za přítomnosti zástupce pořadatelské firmy Target-MD (ing. Kuželová).
 2. Částečně projednán program. Projednány organizační záležitosti jako oslovení účastníků, oslovení firem, ubytování apod.
  • jedna varianta ubytování v centru města - 1720 Kč na noc dvoulůžko,
  • firma doplní ještě další variantu,
  • společenský večer organizuje dr. Matoulek,
  • doc. Radvanský osloví zvané řečníky (pátek, sobota), další dva zvané řečníky zajistí dr. Lepková (sobota).
 3. Strukturovaný abstrakt při registraci bude v jednom textu, max. 4000 znaků (vč. mezer). Abstractbook bez korekce redakce vyjde v čísle 2012(1).
 4. MSBS

 5. Výbor projednal návrh SSTL na převzetí vydávání časopisu MSBS s vidinou větších šancí na získání finanční podpory pro jedno číslo časopisu, které se zavázala každoročně uhradit SSTL. Výbor tuto možnost zamítá.
 6. Výbor pověřuje odpovědí prof. Hamarovi (SSTL) doc. Hrazdiru.
 7. Diskutovány alternativní varianty hrazení jednoho čísla MSBS slovenskou stranou.
 8. Diskutován příspěvek od Olympijského výboru na vydávání MSBS – faktury nejsou opakovaně propláceny.
 9. Výbor pověřuje prof. Zemana jednáním v této věci s dr. Jiráskem.
 10. Diskutován příspěvek od partnerů Společnosti na rok 2012. Výbor pověřuje jednáním doc. Hrazdiru.
 11. Varia

 12. Doc. Hrazdira zajistil výrobu 20 ks medailí Jiřího Krále.

zapsal K. Slabý