Schůze výboru 11.11.2011 v Bratislavě


přítomni: Doc. Hrazdira, Doc. Radvanský, Mgr. Beránková, MUDr. Tomášková, MUDr. Slabý, MUDr. Novák, MUDr. Dojčár, Prof. Zeman, MUDr. Matoulek, Doc. Stejskal
omluveni: Doc. Barták, MUDr. Martinková; MUDr. Sýkorová

 1. Doc. Hrazdira informoval výbor o nastalé situaci ohledně svých časových kapacit mj. v souvislosti s organizováním kongresu ISMUS – Světový kongres muskuloskeletálního ultrazvuku.
 2. Výbor zprávu přijal a situaci prodiskutoval.
 3. Na základě Stanov a proběhlého hlasování Výbor jednomyslně kooptuje mezi své členy Dr. Matoulka, který byl doposud prvním náhradníkem.
 4. Dr. Matoulek informoval Výbor o průběhu organizace konference ČSTL v roce 2012. Název Tělovýchovné lékařství 2012, termín 30.-31.3.2012, místo Poděbrady.
 5. Výbor schvaluje organizační výbor konference ve složení: předseda Dr. Matoulek, Doc. Hrazdira, Mgr. Beránková, Dr. Slabý, Doc. Radvanský.
 6. Výbor schvaluje programový výbor konference ve složení: předseda Doc. Radvanský, Doc. Stejskal, Dr. Slabý, Prof. Zeman, Dr. Matoulek, Dr. Tomášková.
 7. Organizaci konference zajistí firma Target-MD, dle Dr. Matoulka firma garantuje vyrovnaný rozpočet nebo positivní bilanci.
 8. Jubilanti budou v rámci konference oceněni medaili prof. Krále. Výrobu medailí zajistil Doc. Hrazdira.
 9. Výbor pověřuje Dr. Matoulka zajištěním akreditace pro konferenci jako vzdělávací akce u ČLK, ČAS a Unify.
 10. Doc. Radvanský informoval o iniciativě Odborné společnosti praktického dětského lékařství ČLS JEP, která jej za ČSTL oslovila ohledně tvorby návodu na provádění sportovních prohlídek PLDD.
 11. Výbor pověřuje Doc. Radvanského jednáním s OSPDL ČLS JEP ohledně tvorby návodu na sportovní prohlídku.
 12. Jednání výboru proběhlo na konferenci Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva v Bratislavě. Formální společné zasedání s výborem SSTL neproběhlo.
 13. Výbor schvaluje text společných doporučení ČKS a ČSTL pro sport u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním.
 14. Příští schůze výboru bude 19.12.2011 v Motole v 13:00.

zapsal K. Slabý