Schůze výboru 15. 4. 2011 v Brně


přítomni: Doc. Hrazdira, Doc, Barták, Doc. Radvanský, Mgr. Beránková, MUDr. Tomášková, Prof. Zeman, MUDr. Slabý, Doc. Stejskal, MUDr. Novák; MUDr. Sýkorová
omluveni: MUDr. Dojčár, MUDr. Martinková; MUDr. Matoulek

  1. prof. Zeman informoval: akce Praguecho (9.6.2011), na www do aktualit
  2. mgr. Beránková informovala: konference Sport a kvalita života (10-11.11.2011) na FSpS MUNI anglicky, na www
  3. doc. Stejskal informoval: SSTL slovy prof. Hamara je pro společné akce (konference, semináře) střídavě s ČSTL – výbor souhlasí a pověřuje doc. Stejskala jednáním se SSTL o konferenci pro 2011
  4. projednána též varianta spojit akci 2011 se Soulkovými dny (Hradec Králové) vč. separátní sekce – výbor pověřuje doc. Bartáka jednáním (ve spolupráci s doc. Stejskalem) v případě neuskutečnění společné akce se SSTL
  5. na jaro 2012 plánována konference ČSTL v Praze – výbor předběžně pověřuje doc. Radvanského
  6. doc. Hrazdira informoval o předání medaile Jiřího Krále za celoživotní zásluhy prof. Plachetovi; výbor pověřuje doc. Hrazdiru zajištěním dalších plaket
  7. mgr. Beránková informovala o přijetí projektu ESF „Boj proti metabolickému syndromu“, partneři FSpS MUNI, ČSTL, FTK UPOL, spolupracuje UK 2LF; výbor souhlasí, aby se pod záštitou ČSTL v roce 2014 v Brně konala konference na téma tohoto projektu – pověřuje předběžně mgr. Beránkovou
  8. doc. Hrazdira informoval o založení účtu pro projekt s FSpF, výbor souhlasí, aby administrativu spojenou s projektem prováděl Ing. Hamža
  9. doc. Hrazdira informoval, že se na společnost obrátilo VUT ohledně přihlášek na VŠ na obory, u kterých VUT požaduje potvrzení o zdrav. způsobilosti ke studiu od tělovýchovného lékaře, ale konkrétní potvrzení bylo vystaveno kardiologem. Vyjádření – potvrzení od kardiologa (odb. 107) není adekvátní náhradou potvrzení vydaného tělovýchovným lékařem (pdb. 204) – výbor souhlasí
  10. výbor pověřil doc. Hrazdiru zasláním opětovné žádosti o uvolnění preskripce ortéz pro obor TVL ministru zdravotnictví
  11. výbor pověřuje doc. Radvanského a doc. Hrazdiru jednáním o sdílených kódech, resp. jednáním k dořešením stávající situace smlouváním výkonů kódy jiných odborností
  12. doc. Barták informoval o vyhlášce k zákonu o (spec.) zdrav. službách zaslané ČSTL v rámci připomínkového řízení MZ ČR, konkrétně o části ohledně zdrav. prohlídek; výbor tuto problematiku podrobně projednal
  13. výbor pověřuje doc. Bartáka doplněním vyhlášky k zákonu a ev. i návrhu zákona o (spec.) zdrav. službách tak, aby vyhláška konkretizovala „obdobná zařízení“ zmíněná v zákoně par. 1 bod. 3) pís. b) a popř. reflektovala přílohu č. 2 vyhlášky (Významně zdravotně náročné sportovní discipliny výkonnostního sportu)
  14. výbor pověřuje doc. Radvanského, prof. Zemana a doc. Stejskala upřesněním kontraindikací k výkonnostnímu sportu uvedených v příloze vyhlášky
  15. doc. Hrazdira informoval o možnosti vkládat informační letáky do MSBS; u reklamních letáků platí totéž co u reklamy v časopise – je potřeba dopředu schválení obsahu reklamy redakcí MSBS
  16. výbor jmenuje nového člena redakční rady časopisu MSBS – prof. Dr. Claudio Gil Soares de Araujo, FACSM, vyřízením pověřen mudr. Slabý ve spolupráci s prof. Hamarem a doc. Stejskalem
  17. výbor pověřuje doc. Radvanského spoluprací s ČKS na přípravě guidelines ohledně sportu u vrozených srdečních vad a dalších kardiovask. chorob
  18. další schůzi výboru svolá Doc. Hrazdira dle potřeby

zapsal K. Slabý