Schůze výboru 21. 5. 2010 v Brně


Přítomni: Hrazdira, Radvanský,Stejskal, Beránková, Zeman, Sýkorová, Tomášková
Omluveni: Novák, Martinková,Barták, Říhová

 1. 23.-24.9. 2010  v Brně proběhne VII. Národní kongres společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii. Dead line aktivní účasti do 31.5.2010. Informace na www.meritis.cz. Bylo by vhodné, aby se tělovýchovní lékaři aktivně zůčastnili. Vhodné aktivní účastníky osloví Tomášková, Martinková.
 1. Navázání spolupráce s obory, které se dotýkají problematiky tělovýchovného lékařství.   

Diabetologie, obezitologie, ortopedie, traumatologie, rehabilitace, kardiologie, kinantropologie včetně oboru právní specializace- právo a sport. Oslovení těchto oborů a pozvání k účasti na  Dny sportovní medicíny 2010. ( úkol pro všechny )

 1. Oslovení nelékařských oborů a pozvání k účasti na našem sjezdu a další spolupráci. Zvací dopis děkanům fakult (Fakulta sportovních studií Brno, Olomouc, Fakulta tělesné výchovy a sportu Praha) napíše Hrazdira, Beránková.
 1. Vyzvat k aktivní účasti studenty fakult sportovních studií. Podle počtu účastníků bude rozhodnuto, zda v přednáškovém bloku nebo den před sjezdem.
 1.  Upozornit na dead line přednášek pro náš plánovaný sjezd. Upozornění do časopisu Medicína Sportiva zajistí Beránková.

  29.04.2010 Otevření registrace
  19.07.2010 Konec přijímání krátkých sdělení
  23.08.2010 Notifikace pro autory krátkých sdělení
  31.08.2010 Konec přijímání strukturovaných abstrakt
  20.09.2010 Konec registrace aktivních účastníků
  04.10.2010 Finální uzavření registrace
  18.10.2010 Stornopoplatky
  11.11.2010 Kongres
 1. Výbor pověřuje redakční radu, aby do časopisu Medicína Sportiva uvedla, že neručí za obsah reklamy firem v časopise.
 1. Výbor pověřuje doc. Radvanského k jednání s kardiologickou společností na…?

Zapsala: Tomášková