Schůze výboru 5. 2. 2010 v Brně


1. Je podepsaná smlouva o vydávání časopisu Medicina Sportiva
2. Jsou podepsané smlouvy se sponzory fi Medicom a fi Orling. Výbor odsouhlasil pronájem loga a inzerci v časopise fi Medicom. Fi Orling odsouhlasil reklamní leták firmy, který bude vložen v časopise Medicina Sportiva v rámci  smlouvy  o  spolupráci.
3. Pro časopis Medicina Sportiva chybí ještě jeden inzerent (úkol pro celý výbor)
4. Sjezd FIMS v Portoriku - účast za naší společnost přislíbil Novák
5.Český olympijský výbor  nezaplatil příspěvek na  časopis do naší společnosti (Martinková)
6. Dokončit metodický dopis pro Ministerstvo zdravotnictví (Radvanský)
7. Na společnost lze zdarma odebírat jedno číslo časopisu Medicina Dello Sport (Italská federace), výbor odsouhlasil zájem o odebírání časopisu
8. Bude nově překresleno logo společnosti a upraven design webových stránek (Hrazdira)
9. Členské příspěvky. Členům budou rozeslány dopisy s vyzváním o zaplacení členských příspěvků. Jejich výše se nemění. 400 Kč- členové výdělečně činní, 150 Kč důchodci, studenti a ženy na MD.
Rozeslání dopisů (Martinková, Beránková)
10. Příprava odevzdání daňového přiznání za rok 2009 (Tomášková, Beránková)
11. Budou uhrazeny příspěvky do FIMSU a Evropské federace (Hrazdira)
12. Diskuse se zástupcem fi Symma (Martínek) o průběhu a organizaci sjezdu Dny sportovní medicíny 2009. Podmínky výboru k další spolupráci s fi Symma.

  • členové výboru budou osvobozeni od registračního poplatku
  • sleva registračního poplatku pro členy společnosti tělovýchovného lékařství
  • vydání sborníku přednášek ve zvláštním vydání časopisu Medicina Sportiva
  • možnost bezplatně vystavovat fi Medicom a Orling

13. Byl dohodnut termín a místo konání sjezdu – Znojmo ( hotel Prestige ) 11.-12. listopadu 2010
Informaci o konání Dnů sportovní medicíny 2010 v časopise Medicina Sportiva  a na www stránkách zajistí Beránková
Na tomto sjezdu proběhne volba nového výboru na členské schůzi, která bude 11.listopadu po ukončení programu 1. sjezdového dne.
14. Ze sjezdu v Brně Dny sportovní medicíny 2009 budou přednášky (full texty nebo strukturovaná abstrakta) vydány v příloze časopisu Medicina Sportiva na CD.
Dohodnuté podmínky: CD zaplatí výbor společnosti, vypálení CD zaplatí a zajistí fi Symma. Jazyková a formální úprava (Paido). Založení CD do časopisů zajistí výbor společnosti.
15. Proplacení cesty na kongres FIMS 2009 Novákovi (Beránková, Tomášková)

Zapsala: Iva Tomášková