Schůze výboru 29. 5. 2009 v Brně

Přítomni: Hrazdira, Radvanský, Barták, Stejskal, Beránková, Martinková, Novák, Zeman, Tomášková
Omluveni: Říhová, Pelikánová
Host: Novotný – zástupce zdravotní komise hokejového svazu

1) Seznámení s rozhodnutím výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje o rozsahu povinných sportovních prohlídek ( Novotný )

2) Diskuse o rozsahu povinných lékařských prohlídek nejen pro hráče ledního hokeje. Napsání dopisu, který vyjadřuje oficiální postoj tělovýchovných lékařů k tělovýchovným a sportovním prohlídkám. Tento dopis bude zaslán ČOV, svazům ČSTV (Hrazdira). Dále bude zaslán ministriním zdravotnictví a školství ( Barták ) a zveřejněn v tisku.
Příloha dopis.

3) Příprava sjezdu České společnosti tělovýchovného lékařství – Dny sportovní medicíny.
Diskuse nad posunem deadline pro abstrakta z důvodů přípravy čísla časopisu Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca. Deadline pro abstrakta konec září.
Dotaz pro organizátora akce, zda lze snížit sjezdový poplatek pro aktivní účastníky. Dále zda bude možné se přihlásit na poslední chvíli za snížený sjezdový poplatek, budou-li volná místa. ( Radvanský )
V průběhu sjezdu   proběhne členská schůze. Úkol pro všechny z výboru, připravit pro členy informace.
Oslovit ostatní odborné společnosti k účasti na sjezdu ( úkol pro všechny ).

4) Informace předsedy společnosti o ukončení smlouvy firmy Erilens s ČSTL.
Erilens podává výpověď z důvodů ekonomické ztráty. Tímto je pro příští rok ohroženo vydávání časopisu Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca. V příštím týdnu proběhne jednání s firmou, zda je jejich rozhodnutí konečné. (Hrazdira). V případě, že jejich stanovisko bude neměnné, budeme se snažit oslovit jiné vydavatele (úkol pro všechny). Možností je i zpřístupnění časopisu MSBS na internetu. Bude diskutováno na příštím výboru s Mgr. Slabým.

5) Výbor odsouhlasil, že členové, kteří nezaplatili členské roční příspěvky, nebudou v nezaplaceném kalendářním roce dostávat časopis Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca a neobdrží jej ani zpětně po pozdním zaplacení příspěvků.

6) Různé.
Informace o kineziologickém sjezdu v lázních Bohdaneč ( Novák ).
Budou probíhat výběrová řízení pojišťoven, na která budou přizváni i zástupci tělovýchovného lékařství v jednotlivých regionech ( Hrazdira )

Zapsala: Tomášková, v Brně dne 29.5.2009