Schůze výboru 11. 10. 2007 v Praze


(v průběhu Vth European Sports Medicine Congress)

Přítomni: Říhová, Barták, Hrazdira, Novák, Radvanský, Stejskal, Zeman, Novotný.
Omluveni: Tomášková.

1. V. evropský kongres sportovní medicíny 11.-14. října 2007 v Praze

  • Zpráva prezidenta kongresu - doc. Hrazdiry o přípravě a průběhu: Kongres probíhá za překonávání různých problémů (např. nedostatečný počet sborníků a CD).
  • Při zahájení kongresu bude předána Plaketa J.Krále za zásluhy pro obor tělovýchovného lékařství prof. M. Kučerovi a uděleno Čestné členství za zásluhy pro ČSTL (práce ve výboru či revizní komisi po tři funkční období) J. Říhové, L. Hrazdirovi, J. Radvanskému, J. Novákovi, J. Novotnému – J. Novák: připraveno.

2. Finanční podpora preventivních prohlídek sportovců VZP – Radvanský:

  • Výbor souhlasí s dopisem, žádajícím VZP o rozšíření podpory preventivních prohlídek sportovců i pod 15 let.

3. Dopis institucím – žádost k podpoře v jednání s VZP, která nechce nasmlouvat výkony (cílové, kontrolní a komplexní vyšetření TV lékařem) TV lékařům– Hrazdira: Poslat co nejdříve – ČLK, Spol.pro ochranu pacientů, Zdravotní výbor parlamentu atd. Výbor souhlasí. Rozešle Novotný.

4. Výbor byl informován o přijetí 12 nových členů ČSTL v období leden-říjen 2007 (Novotný):

  • Waciakowski Daniel, MUDr.; Bulíčková Marie, MUDr.; Pažický Marian, MUDr.; Obtulovïč Tomáš, MUC.; Cipryan Lukáš, Mgr.; Botek Michal, Mgr.; Jakubec Aleš, RNDr. PhD.; Řehová Iva, Mgr.; Cipryanová Hana, Mgr.; Bartáková Olga, Mgr.; Otiepka Petr, MUDr.; Smejkal Jiří, MUDr.

5. Různé

  • Seznam čestných a jinak oceněných členů ČSTL postupně sestaví J. Novák.
  • FIMS časopis za 5 euro – Radvanský - úkol pokračuje.
  • Cena J. Krále (za nejlepší publikaci v posledních dvou letech): Posuzovací komise: J. Radvanský, P. Stejskal, J. Martinkova. Zatím je přihlášena publikace V. Zemana.

Brno, 20. října 2007
Zapsal: Jan Novotný