Schůze výboru 24. 6. 2006 v Táboře

Přítomni: Barták, Hrazdira, Martinková, Novák, Novotný, Radvanský, Tomášková, Zeman.
Omluveni: Stejskal.

Na svém prvním zasedání po členské schůzi nově zvolený výbor rozdělil funkce a některé úkoly takto (seřazení podle funkcí a pak podle abecedy):

předseda Doc. MUDr. Jan Novotný, CSc.
Fakulta sportovních studií MU
Sladkého 13, 617 00 Brno
tel. 549 498 662
e-mail: cstl@centrum.cz
web
podpisové právo
místopředseda Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.
Jílkova 167, 615 00 Brno
tel/fax: 548 535 746
e-mail: cstl@centrum.cz
Evropský kongres 2007
podpisové právo - jednání s bankou
místopředseda Doc. MUDr. Václav Zeman, CSc.
Ústav tělovýchovného lékařství LF UK
Lidická 6, 301 66 Plzeň
tel. 377 593 201
e-mail: zeman@lfp.cuni.cz
odborný zástupce společnosti pro jednání s ČLK
Vědecký sekretář Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Klinika tělovýchovného lékařství FNM
V úvalu 84, 150 18 Praha 5 - Motol
tel. 224 435 522
e-mail: Jiri.Radvansky@lfmotol.cuni.cz
vzdělávání v oboru TVL (IPVZ),
zahraniční vztahy
Hlavní odborník Doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc.
Katedra funkční anatomie a fyziologie
Fakulty tělesné kultury UP,
tř. Míru 115, 771 11 Olomouc
tel: 585 636 153,
e-mail: stejpa@volny.cz
odborná vyjádření společnosti,
časopis společnosti Med Sport Boh Slov
pokladní MUDr. Iva Tomášková
I.interní klinika Fakultní nemocnice Brno,
Jihlavská 20, 62500 Brno
tel: 532 233 173
e-mail: itomaskova@fnbrno.cz
pokladník - podpisové právo,
zapisovatelka schůzí
člen Doc. MUDr. Karel Barták, CSc.
Ústav tělovýchovného lékařství FN
500 05 Hradec Králové
tel. 495 833 860
e-mail: bartak@lfhk.cuni.cz
senátorská kancelář
e-mail: bartakk@senat.cz
tel. 495 511 556
legislativa (parlament, ministerstva)
člen MUDr. Jana Martinková
rehabilitace, Chironax invest
Řezáčova 1, 624 00 Brno
tel. 541 224 522,3
e-mail: dr.mart@chironaxinvest.cz
zástupce společnosti pro jednání s ČOV
člen MUDr. Jaroslav Novák
Ústav tělovýchovného lékařství LF UK
Lidická 6
301 66 Plzeň
tel. 377 593 202,9, 377 593 200
e-mail: novakj@lfp.cuni.cz
kronika, personální otázky společnosti - ceny, vyznamenání


Na následujících zasedáních se budou ještě funkce upřesňovat.