Usnesení čl. schůze 24. 6. 2006 v Táboře

Na schůzi bylo přítomno 32 členů společnosti.

1)      Členská schůze schválila složení komisí

a)      mandátová: Pelikánová, Novák
b)      volební: Herman, Říhová
c)      návrhová: Nečas, Novotný

2)      Členská schůze se seznámila – vyslechla zprávu o činnosti výboru a společnosti v minulém volebním období v letech 2003-2006

a)     Hrazdira – zpráva předsedy - hlavní úkoly společnosti
b)     Barták – legislativní otázky
c)      Novotný – členská základna a webová stránka
d)     Zeman – výkony tělovýchovných lékařů, síť TVL pracovišť
e)     Radvanský a Máčková – postgraduální vzdělávání v oboru TVL a časopis společnosti
f)      Martinková – ekonomika společnosti, spolupráce s Českým olympijským výborem
g)     Říhová – Zpráva revizní komise o kontrole účtů a financí

3)      Členská schůze schválila volbu výboru a revizní komise pro další čtyřleté volební období:

výbor Doc. MUDr. Karel Barták, CSc.
výbor Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.
výbor MUDr. Jana Martinková
výbor MUDr. Jaroslav Novák, CSc.
výbor Doc. MUDr. Jan Novotný, CSc.
výbor Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
výbor Doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc.
výbor MUDr. Iva Tomášková
výbor Doc. MUDr. Václav Zeman, CSc.
revizní komise MUDr. Andrea Pelikánová
revizní komise MUDr. Jaroslava Říhová
náhradnice Mgr. Lenka Beránková, PhD.
náhradník MUDr. Miloš Matouš
náhradnice MUDr. Eva Sýkorová


4)      Členská schůze souhlasí s používáním e-mailu a internetu pro úkony výboru.