Schůze výboru 1. 7. 2005 v Praze

Přítomni: Malinčíková, Novotný, Hrazdira, Barták, Radvanský
Omluveni: Martinková, Zeman
Vzpomenutí na Dr. Balatku

Úkoly z minulé schůze:

* doc. Barták – předepisování ortéz tělovýchovným lékařem
* doc. Radvanský – úhrady sportovních prohlídek pojišťovnami
* doc. Radvanský - žádost na ILF – seznam zkoušejících atestace z TVL – rozšíření seznamu o doc. Stejskala

Fy. Progym – odkaz na webové stránce ČSTL

* Aktualizace seznamu členů ČSTL a pracovišť tělovýchovného lékařství – doc. Radvanský
* Noví členové ČSTL – dr. Rydlo (FNsP Ostrava), dr. Plisková (KNH FN Ostrava), dr. Pliska (FNsP Ostrava), dr. Oslizlová (Opava) – ověřit její členství, výbor schválil přijetí do ČSTL
* Akreditace pracovišť TVL – stanovisko akreditační komise – výbor byl informován doc. Radvanským
* Návrh zákona, par. 74 „Posuzování zdravotního stavu“, článek „Posuzování zdravotní způsobilosti…“ – vyjádření výboru ČSTL

Kongresy:

* zájem o členství ve výboru EFSMA, vyslání zástupce na jednání – dr. Hrazdira
* Evropský kongres – Kypr – 13.-15.října 2005
* Pohyb a zdraví – Olomouc-FTK UPOL, listopad 2005, kontakty na farmakolog. firmy
* Konference s volební schůzí ČSTL – Tábor, červen 2006, odborná stránka – doc. Radvanský, org. fy. Czech-in, spoluúčast ortopedů a rhb.
* Sport a kvalita života – 10.-11.11.2005, Brno – FSpS MU, v rámci veletrhu

Zástupce Antidopingového výboru – dr. Chlumský:

* problematika terapeutických výjimek – antiastmatika, lokální kortikoidy, zdůraznit na naší webové stránce – vypsání žádosti o terapeutickou výjimku za poplatek
* může lékař požádat antidoping.laboratoř o vyšetření neregistrovaného sportovce při podezření z dopingu a jak?

Návštěva firmy Czech-in v Praze doc. Novotný, dr. Malinčíková, dr.Hrazdira – příprava konference v Táboře – plán harmonogramu činností

V Praze 1. července 2005

Zapsala: Malinčíková