Schůze výboru 24. 9. 2004 v Brně

Přítomni: Hrazdira, Novotný, Říhová, Martínková, Balatka, Malinčíková
Omluveni (a konzultováni): Radvanský, Zeman, Barták.

 1. Zpráva z proběhlého Vyšegrádského kongresu v Trenčanských Teplicích. Hlavní byla nízká účast přes přítomnost špičkových odborníků ze zahraničí. FIMS nabídl účast v Evpropské společnosti za 5 amerických dolarů ročně.
 2. Žádost o konání evropského kongresu v Praze 2007. Schváleno.
 3. Konference v Olomouci – doc. Stejskal 23.-25.11. 2005, se sjezdovým poplatkem 150 EUR. Vysoký poplatek? Radvanský by měl na starosti vědecký program. Pro členy společnosti poplatek do 1000 Kč? Sponzorské firmy? Uveřejnění v Medicina Sportiva. Prof. Vaverka souhlasí s nižší cenou pro členy společnosti. Výbor tak schválil spoluúčast naší společnosti a Slovenské společnosti s FTK UP Olomouc.
 4. Zpráva z redakční rady Mediciny Sportivy. Nová excerpce časopisu ?
 5. Výbor schvaluje spolupráci s firmou Orling, s.r.o. včetně propůjčení loga společnosti.
 6. Zpráva doc. Bartáka se Senátu.
 7. VZP doplácí na preventivní prohlídky dětí ve věku 6-18 let v Brně? Zjistí přesněji Hrazdira.
 8. Webové stránky společnosti v anglickém překladu – zajistí Martínková na LF v Brně. Cena za překlad di 2000 Kč.
 9. Firma Sanofi Synthelabo má zájem o spolupráci na sjezdech.
 10. Specializace v oboru – ve Slovenské republice mají systém certifikátu. V České republice nebyla zatím atestace zrušena.
 11. Zpráva o situaci tělovýchovného lékařství v Olomouci podala Malinčíková, přednostou je doc. Čihalík, primářem je dr. Pastucha. Výbor vzal tyto změny na vědomí.
 12.  Noví členové společnosti:
 • Novotný Milan, MUDr. I. ortopedická klinika FN Brno.
 • Katolická Lucie, Mgr. Brno FSpS MU Brno. 

 Schváleni.

13. Úkoly z minulé schůze výboru v Žinkovech byly splněny.
14. Výbor vyzve členy společnosti, aby posílali aktuální změny adres na cstl@centrum.cz
15. Akce na kalendářní rok 2005 ?
16. Seznam zkušebních otázek z oboru tělovýchovného lékařství – dodat do příští schůze.
17. Názvy témat pro Olomouc 23.-25.11.2005 ?
18. 5000 Kč najít na účtu –Balatka
19. ČSTL zajistí odbornou garanci sjezdu v Olomouci 2005.