Schůze výboru 4. 6. 2004 v Žínkovech

Přítomni:
Výbor: Balatka, Novotný, Radvanský, Zeman
Revizní komise: Pelikánová, Říhová
Omluveni:
Barták, Hrazdira, Malinčíková, Martinková, Mocková

 1. Informace o organizaci tělovýchovných dnů v Žínkovech podal Zeman.
 2. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze (členství nelékařů – jiných VŠ odborníků se zaměřením na TV a sport odpovídá Stanovám ČSTL - Novotný).
 3. Radvanský předal dopis dr. Hnízdila Novotnému, aby na něj odpověděl Hrazdira.
 4. Výbor potvrdil ukončení členství těch, kteří nezaplatili přípspěvky v letech 2002 a 2003: (bez titulů) M. Bálek, J. Dobešová, J. Halámek, R. Jurča, J. Kopecký, J. Neumann, L. Pyšný, G. Sechovská, H. Štěpánková, P. Tůma.
 5. Výbor přijal novou členku MUDr. Denisu Pelikánovou z Jablonce nad Nisou.
 6. Smlouvu s firmou Scholl dořeší Martinková.
 7. Byly projednány připravované akce se zaměřením na TVL: Višegrádský kongres SSTL a ČSTL (celostátní sjezd TVL) v Trenčianských Teplicích 9.-11.9.2004, Den sportovní medicíny v Olomouci XI-XII/2004 (Malinčíková a další), Concussions in Sport, odborná spolugarance sjezdů kinantropologie v Liberci 24.-25.6.2004 (PdF – Jurák, Hrazdira, Balatka, Pelikánová a další) a v Brně 11.-12.11.2204 (FSpS MU – Novotný a další), celostátní sjezd ČSTL 2005 (organizaci výbor zadá firmě, odborná garance Radvanský).
 8. Výbor se seznámil a uvítal nabídku odborné spolupráce společnosti dorostového lékařství, která vyplývá z dopisu doc. L. Pyšného.
 9. Zaplacení příspěvku FIMS provede Martinková – Hrazdira.
 10. Výbor byl Novotným seznámen s nabídkou ing. Svobodové z firmy BIOMOL, a zamítl jejich prezentaci na médiích nebo zasedáních ČSTL, protože nejde o jasně vědecky podloženou diagnostickou a léčebnou metodu (statisticky ověřené vztahy množstevních poměrů stopových prvků ve vlasech a dietologických opatření  k onemocněním). 
 11. Radvanský seznámil výbor se stavem velmi komplikovaných příprav legislativních opatření upravujících specializační přípravu lékařů.
 12. Radvanský informoval o elektronických zdrojích odborných informací na univerzitní půdě.
 13. Výbor projednal přípravu členské schůze ČSTL 5.6.2004 v Žínkovech (Zeman,, Novotný).
 14. Vzhledem k počtu přítomných budou se závěry schůze ostatní členové výboru seznámeni a o jejich vyjádření požádáni korespondenčně e-mailem.

Schůzi v zastoupení vedl a zapsal Novotný.