Schůze výboru 4. 12. 2003 v Olomouci

Přítomni: Balatka, Hrazdira, Máčková, Malinčíková, Martinková, Novotný, Zeman.

  • Výbor ČSTL schválil zveřejnění odborného textu doc. Novotného a kol. "Kapitoly ze sportovní medicíny" určeného pro studenty TV na internetu a navrhl účast dalších odborníků v oboru na dotváření a doplňování tohoto textu.
  • V souvislosti s novým Světovým antidopingovým kodexem a antidopingovým programem ČOV plánuje Antidopingový výbor ČR zřídit komisi složenou z odborníků jednotlivých oborů medicíny.


    Zapsala: Malinčíková