Členské schůze 21. 9. 2002 v Brně

Výsledky volby výboru České společnosti tělovýchovného lékařství na její členské schůzi

 Volby proběhly v rámci plenární členské schůze ČSTL. Podle prezenční listiny bylo přítomno 38 členů společnosti.

 Členská schůze jednoznačně schválila složení volební komise: Doc. MUDr. H. Vizinová, CSc. – předsedkyně, Prof. MUDr. M. Kučera, DrSc. a Doc. MUDr. P. Stejskal,CSc. – členové.

 Na seznamu kandidátů bylo uvedeno celkem 13 členů navržených do výboru a 2 členky kandidující na revizory.

Všech 38 odevzdaných hlasů bylo platných.

 Do výboru byli zvoleni:
Balatka            32 hlasů
Barták             35 hlasů
Dojčár             28 hlasů
Hrazdira          35 hlasů
Jurák               25 hlasů
Martinková      25 hlasů
Novotný          33 hlasů
Radvanský       31 hlasů
Zeman             34 hlasů

Revizorkami byly zvoleny:
Pelikánová       32 hlasů
Říhová             32 hlasů

Náhradnicemi pro výbor jsou:
Malinčíková     23 hlasů
Mocková         22 hlasů

Nebyli zvoleni:
Stráník             19 hlasů
Šmelhaus          16 hlasů         

 

Někteří členové do seznamu kandidátů dodatečně napsali:

Stejskala, Pyšného, Plchovou a Nečase – každý z nich dostal jeden hlas.

Výsledky voleb byly zveřejněny členům na odborném zasedání sjezdu dne 22.9.2002.

V Brně, dne 22.9.2002

Doc. MUDr. Helena Vizinová, CSc., v.r.
předsedkyně volební komise