Schůze výboru 14. 9. 2013 v Praze


přítomni: MUDr. Matoulek, Doc. Hrazdira, Doc. Radvanský, Prof. Zeman, MUDr. Slabý, MUDr. Tomášková, Doc. Stejskal, MUDr. Martinková
omluveni: Doc. Barták, Mgr. Dovrtělová, MUDr. Novák
nepřítomni: MUDr. Dojčár

  Konference Metabolický syndrom

 1. Dr. Matoulek informoval o jednání org. výboru konference konaném na FSpS
 2. Redakční rada obdržela od FSpS žádost o dodání termínů, formulářů recenzního řízení a náležitostí příspěvku.
 3. Panují nejasnosti ohledně výběrového řízení na tisk MSBS – sborníku.
 4. Jsou také nejasnosti ohledně recenzního řízení zmiňovaného v zápisu
 5. Vyjasněním pověřeni Doc. Stejskal a Dr. Slabý.
 6. Zvaní řečníci na konferenci - za ČSTL Dr. Matoulek osloví Institut metabolického syndromu.
 7. Konference EFSMA Strassbourg 2013

 8. Výbor schvaluje účast Dr. Matoulka jako delegáta a vysílá také prof. Zemana.
 9. Konference Třešť 2014

 10. Termín konání je 27.-29. 3.2014, místo Zámecký hotel Třešť.
 11. Sjezd v roce 2014 je volební.
 12. Programový výbor konference: doc. Radvanský, prof. Zeman, dr. Tomášková.
 13. Organizační výbor konference: dr. Matoulek, doc. Hrazdira, dr. Slabý.
 14. Zvaní řečnízi
  • prof. Pigozzi (FIMS) v pátek v hlavním programu
  • Dr. Matoulek pověřen pozváním prof. Koláře, ing. Kejvala, prof. Rušavého, doc. Martin Prázný
  • doc. Hrazdira osloví zvaného řečníka s přednáškou ASK rameno (hlezno) + navazující přednáška RHB.

  Lékařská komise ČOV

 15. Dr. Matoulek informoval o schůzce s prof. Kolářem ohledně zdravotní péče o vrcholové sportovce.
 16. Doc. Radvanský informoval o schůzce s Dr. P. Homolkou.
 17. Dr. Matoulek požádá ČOV o písemný materiál koncepce zabezpečení zdravotní péče o vrcholové sportovce.
 18. v plánu jednání lékařské komise ČOV a výboru ČSTL společně na konferenci v Třešti v rámci předprogramu.
 19. Dr. Matoulek schválen jako delegát ČSTL do lékařské komise ČOV.
 20. Školicí akce

 21. Doc. Radvanský pověřen sestavením serie přednášek pro VPL.
 22. Guarant

 23. Prioritou je předání agendy kanceláře (korespondenční údaje, členské poplatky, komunikace s členskou základnou, oznámení o konferenci).
 24. Výbor pověřuje Dr. Matoulka v tomto rozsahu jednáním se společností Guarant.
 25. Varia

 26. Příští schůze výboru bude 4.12.2013 v 15:00 ve FNM v Praze.

zapsal K. Slabý