Schůze výboru 30.11.2012 v Brně


přítomni: MUDr. Matoulek, Doc. Hrazdira, Prof. Zeman, MUDr. Novák, Doc. Stejskal, MUDr. Dojčár, Mgr. Beránková, MUDr. Tomášková, MUDr. Martinková
omluveni: Doc. Radvanský, Doc. Barták, MUDr. Slabý
hosté: Doc. Máčková, prof. Hamár, doc. Jůva, Mgr. Šafář

  1. Byla projednána participace SSTL na financování časopisu MSBS. SSTL uhradí pohledávku za 2011 a 2012 (2x 35 tis. Kč). Paido vyfakturuje a připraví rozpis nákladů. Výbor pověřuje Dr. Matoulka jednáním se SSTL a třetí stranou ohledně převzetí závazků SSTL třetí stranou. Dále bylo jednáno o možnostech financování pro další roky. Prof. Hamár vyjádřil přesvědčení, že spolupráce bude možná. Dále se řešila problematika odborné kvality časopisu. Hlavním problémem je nedostatek odborných prací k publikaci. Výbor vyzývá redakční radu MSBS k uspořádání schůze RR.
  2. Pozvání k řešení spolupráce s Asociací psychologů sportu ČR přijal její předseda Mgr. Šafář. Byly projednány možnosti spolupráce mezi ČSTL a APS ČR. Dr. Matoulek uvedl, že je vítaná participace APS ČR na Konferenci tělovýchovného lékařství v Poděbradech 2013. Předseda Šafář byl požádán, aby zaslal do MSBS informaci o existenci APS a zajistil aktivní účast na konferenci v Poděbradech.
  3. Prof. Hamár informoval o situaci na Slovensku, která není příliš optimistická.
  4. Výbor projednal organizaci Konference tělovýchovného lékařství 2013. Dr. Matoulek informoval o potenciálních sponzorech sjezdu a návrhu programového výboru. Bylo konstatováno příliš mnoho témat kardiologických, je třeba zajistit více příspěvků na hybný systém. Dr. Martinková přednese soubornou přednášku Role fyzioterapeuta a lékaře v léčbě sportovců. Výbor společnosti se sejde dle začátku sjezdu ve čtvrtek odpoledne nebo večer. Sobota bude zaměřena na fitness ve spolupráci s Českou komorou fitness. Budou dvě soutěže - o nejlepší poster a nejlepší phd/postdoc. přednášku.
  5. Se spol. Orling spolupráce pokračuje, doc. Hrazdira byl požádán, aby zabezpečil potřebné dokumenty k naplnění zákonných podmínek dle smlouvy. Se spol. Medicom bylo diskutováno o další spolupráci (doc. Hrazdira). Dr. Matoulek projedná se spol. Medicom podmínky další spolupráce, ke kterým se potom vyjádří výbor. V letošním roce po dohodě nebude stánek fakturován, pro příští rok pak podmínky budou zaslány výboru k vyjádření.
  6. Doc. Máčková informovala o možnosti volných míst pro atestanty. Doc. Hrazdira s Dr. Tomáškovou informovali o průběhu stáží placených z ESF. Silně nedoporučují spolupráci na tomto projektu.
  7. Dr. Martinková informovala o lékařské komisi OV. Ta nyní nemá žádnou pravomoc.
  8. Dr. Matoulek informoval o účasti na plénu ČOV, bude iniciovat schůzku s vedením ČOV a navázání systematické spolupráce mezi ČOV a ČSTL. Dále informoval o prezentaci Dr. Větvičky na plénu ČOV o vzniku Center zdravotního zabezpečení sportovní reprezentace.
  9. Dr. Matoulek informoval o jednání s předsedou lékařské komise Autoklubu o tělovýchovných prohlídkách. Požádal jej také o příspěvek na konferenci v Poděbradech.

zapsala L. Beránková