Schůze výboru 17.2.2011 v Brně


přítomni: Doc. Hrazdira, Doc. Radvanský, Mgr. Beránková, MUDr. Slabý, Prof. Zeman, MUDr. Matoulek, Doc. Barták, MUDr. Tomášková, MUDr. Martinková
omluveni: Doc. Stejskal, MUDr. Dojčár, MUDr. Novák

  Konference

 1. částijednání byli hosté RNDr. Lepková a Mgr. Pavelka z CESA VUT, se kterými projednána organizace sekce Socioekonomické determinanty zdraví konference Tělovýchovné lékařství 2012
 2. projednána konference Tělovýchovné lékařství 2012, Dr. Matoulek a Mgr. Beránková zajistí posterová stání
 3. Varia

 4. Dr. Slabý a Doc. Barták referovali o průběhu přípravy vyhlášky o zdravotní způsobilosti ke sportu tělesné výchově, výbor záležitost projednal
 5. prof. Zeman referoval o EFSMA meetingu v Salzburku
 6. výbor projednal, bere na vědomí účast Zemana v PS EFSMA Exercise is Medicine
 7. prof. Zeman informoval o PS MZ ČR Kultivace sazebníku výkonů, výbor záležitost projednal
 8. výbor pověřuje doc. Hrazdiru oficiálním pozváním prof. Máčka, doc. Máčkové a prof. Kučery na konferenci
 9. Dr. Slabý referoval o MSBS za rok 2011, na rok 2012 pokračuje inzerce Medicom, inzerci zadal Mucos a přislíbila Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, výbor záležitost projednal
 10. doc. Hrazdira informoval výbor o úmyslu odstoupit v březnu z funkce předsedy společnosti, výbor projednal a vzal na vědomí
 11. Příští schůze výboru bude 30.-31.3.2012 v Poděbradech.

zapsal K. Slabý