Schůze výboru 22. 2. 2002 v Brně

 Přítomni: Máčková, Říhová, Vizinová, Hrazdira, Nečas, Zeman, Novotný

I.  Kontrola úkolů z minulé schůze

1.      Dořešit formu spolupráce s Lékařskou společností JEP – návrh pro členskou schůzi ČSTL v září (Radvanský)

2.      Pověsit na webovou stránku společnosti informaci o možnosti tělovýchovných lékařů žádat o licenci a emblém ČSTL s registračním číslem Poradny pro sportovce – u doc. Máčkové ve FN Motol (Novotný)

3.      Opět upozornit Českou lékařskou komoru na požadavek výboru ČSTL o zařazení nadstandardních výkonů z oboru tělovýchovného lékařství zvlášť, podobně jako je to u rehabilitace a pracovního lékařství. Jsme také interdisciplinární obor a nynější zařazení tělovýchovně-lékařských výkonů (např. diagnostiky svalových dysbalancí) pod interní obory není správné (Novotný).

4.      Výbor vzal na vědomí informaci doc. Zemana o velmi nepružném jednání MZ a jeho orgánů a expertů ve věci koncepce našeho oboru.

5.      Trvá úkol vypracovat anglickou verzi alespoň některých potřebných částí naší webové stránky (Radvanský).

6.      Trvá úkol pověsit na naši webovou stránku obsahy časopisů Med Sport Boh Slov (Novotný).

7.      Návrh MZ ČR o posuzování způsobilosti k TV  sportu bude korigován po jeho obdržení (Zeman, Hrazdira, Novotný).

8.      Doc. Máčková informovala místopředsedu ČSTV Kořána o kurzu sportovní medicíny.

II.       Zahraniční vztahy

1.      Kontaktní adresa zůstane na doc. Radvanského ve FN v Praze-Motole.

2.      Doc. Novotný zváží možnost účasti na sjezdu v Polsku.

3.      Doc. Radvanský bude sledovat termín 3. kongresu EFSM v Belgii a doporučí účast některého z členů ČSTL.

III.     Přijetí nových členů do ČSTL

1.      MUDr. Dana Lorenzová – Fakulta tělesné výchovy a sportu – 162 52  Praha 6 - Veleslavín (s podmínkou uvedení bydliště v ČR)

2.      Mgr. Klára Mocková – Praha, Krkonošská 6

3.      MUDr. Mohamed A. Al-Kubati – Fyziologický ústav Lékařské fakulty v Brně; P.O.Box 172 601 00 Brno (s podmínkou uvedení bydliště v ČR)

4.      MUDr. Oldřich Václavek – Brno, Fleischnerova 4

IV. Příprava členské schůze 20. září 2002 v Brně

 1.      Diskuse a rozhodnutí další spolupráce členů ČSTL s Lékařskou společností JEP (Radvanský).

2.      Koncepce oboru a spolupráce s Českou lékařskou komorou (Zeman).

3.      Zahraniční aktivita (Radvanský).

4.      Hospodaření (Nečas).

5.      Revize (Máčková).

6.      Vyhradit číslo 3 časopisu Med Sport Boh Slov pro abstrakta sjezdu (Máčková).

7.      Možnost doplacení příspěvků členů ČSTL na sjezdu (Nečas, Beránková)

8.      Jedním z cílů sjezdu je vysvětlit a přesvědčit sportovní svazy a zdravotní pojišťovny o smyslu zdravotního zabezpečení sportovců tělovýchovnými lékaři.

9.      Výbor schválil znění 2. pozvánky na sjezd – cíle, složení čestného předsednictva, čestné hosty, zvané řečníky, odborná témata. Anglickou verzi připraví dr. Hrazdira.

10.  Podle finančních možností pozveme a pohostíme 2 účastníky sjezdu ze Slovenské společnosti tělovýchovného lékařství.

11.  Výbor souhlasí se zařazením satelitních sympózií do programu (Schůze společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii, Schůze společnosti pro sonografii pohybového aparátu, Problematika tělesné zátěže a sportu u dětí a mladistvých) a s expozicemi firem na sjezdu.

V.       Různé:

 1.      Výbor pošle děkovný dopis prof. Jirkovi za dlouholetou práci v Redakční radě časopisu Med Sport Boh Slov (Novotný).

2.      Výbor doporučuje dr. Al-Kubatimu absolvovat kurz sportovní medicíny (Novotný).

3.      Doc. Máčková požádá dr. Ondrušku o článek k jubileu doc. Bartáka.

4.      Výbor uděluje doc. Bartákovi k jeho jubileu čestné členství ČSTL. Bude předáno na sjezdu v září 2002.

5.      Doc. Novotný napíše blahopřejný dopis doc. Bartákovi k jeho jubileu.

6.      Dr. Nečas podá daňové přiznání ČSTL na příslušný finanční úřad v březnu 2002.

 
Zapsal Novotný