Schůze výboru 1. 10. 2010 v Brně


 1. Kandidáti do výboru ČSTL pro následující volební období: Matoulek, Slabý, Jančík, Dojčár, Sovová
 2. MUDr. Říhová připraví členskou a volební schůzi. Každý z výboru podá zprávu o stavu resortu.
 3. Mgr. Beránková provede pozdravení za ČSTL na fyzioterapeutických dnech
 4. Doc. Stejskal referoval o programu sjezdu – Dny sportovní medicíny
 5. Doc. Radvanský upozorňuje na fakt, že by se na sjezdu DSM měly setkat oba výbory. Nový výbor s redakční radou časopisu.
 6. Ve sjezdovém čísle MSBS budou uvedeny všechna krátká sdělení. Ta co nejsou původní práce, budou uveřejněna v nerecenzované části jako krátká sdělení pro praxi.
 7. Mgr. Beránková zabezpečí doktorandy a AVT pro konferenci
 8.  MUDr. Tomášková zabezpečí tvorbu certifikátu a vizitek
 9. Registraci zabezpečí MUDr. Říhová a Sýkorová a 1 doktorand
 10. 1 doktorand zabezpečí organizaci firem
 11. 2 doktorandi zabezpečí promítání v sekcích
 12. Mgr. Beránková zabezpečí seznam účastníků
 13. Na sjezd budou pozvání čestní členové ČSTL: prof. a doc. Máčkovi, prof. Placheta, prof.Kučera, prof. Jirka

Dne. 1.10.2010 zapsala: Lenka Beránková