Schůze výboru 5. 3. 2010 v Brně


 1. Sjezd: Dny sportovní medicíny Znojmo 11.11.-12.11.2010 bez účasti fy. Symma (vzdala se účasti) se spoluúčastí Kliniky funkční diagnostiky a RHB FN u Svaté Anny
 2. Termíny: otevření registrace 3.5.2010, short communications 19.7.2010, Notifikace 23.8., deadline pro aktivní 20.9., finální uzavření registrace 4.10., stornopoplatky 18.10.2010. Přednáška bude přijata na základě krátkého sdělení
 3. Mustr pro krátké sdělení připraví Stejskal (3000 znaků) bude ještě konzultovat s Máčkovou resp. Jůvou.
 4. Hrazdira navrhuje přenechat provizi ze sponzorské smlouvy s Medicom int. Adamu Hrazdirovi, který připraví www aplikaci k pořádání sjezdů ČSTL (přihlašování skrze www rozhranní a abstrakta či full texty). Stejskal připomíná: Hrazdira ml. by se měl do budoucna podílet na technickém zabezpečení aktivit ČSTL. Oslovit v rámci sjezdové činnosti i okolní státy (Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko). Hrazdira navrhuje v rámci pořádání podzimního sjezdu podíl na čistém zisku mezi ČSTL a Hrazdirou ml. 2:1, Stejskal navrhuje 1:1. Výbor schválil návrh Stejskala.
 5. Byla zakoupena doména na www.dnysportovnimediciny.cz ročně za 1200 Kč – výbor tuto investici schválil.
 6. Výboru byl představen grafický návrh stránek sjezdu. Stejskal navrhuje upravit velikostně logo FN u Sv. Anny
 7. Poplatky sjezdu: Sjezdové poplatky před uvedeným datem 4.10. 2010
 • Člen společnosti se společenským večerem: 1000 Kč
 • Nečlen společnosti se společenským večerem: 1500 Kč
 • Studenti: 200 Kč
 1. Raut plus sele degustace vín 500 Kč, pro účastníky volební členské schůze bude zdarma
 2. Dojčár, Hrazdira – projednat s hotelem Prestige snížení cen coffe break (3x cena na 200 kč )
 3. Org. Výbor dohodne s hotelem jídelníček. Obědy nebudou zahrnuty do poplatku.
 4. Vědecký výbor: Stejskal, Dobšák, Zeman, Radvanský, Beránková, Jančík
 5. Organizační výbor: Hrazdira, Dojčár, Novák, Homolka, Říhová, Doktorandi FSpS
 6. MUDr. Říhová zabezpečí přípravu volební schůze ČSTL
 7. Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina. www rozhranní dvojjazyčné, popř. 1 sekce angl., krátká sdělení : anglicky název a klíčová slova
 8. Témata sjezdu: Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže, TVL v primární a sekundární prevenci hromadných neinfekčních onemocnění, činnost TVL lékaře ve sportovním realizačním týmu a na sportovišti, ortopedie a traumatologie ve sportu, fyzioterapie a rehabilitace ve sportu, doping ve sportu, výživa ve sportu, psychologie ve sportu (motivace, demotivace, agresivita, mentální zdraví sportovce), kinantropologická problematika, práce zdravotní sestry v tělovýchovném lékařství.
 9. Zvaní přednášející: Čerbák, Radvanský, Hamár, nějaký ortoped ze společnosti pro sportovní ortopedii a traumatologii (Hrazdira, Podškubka, Trč?).
 10. Oslovit Českou kinantropologickou společnost
 11. Sponzoři-jeden stůl 5000 Kč, velký stánek 10 000 Kč na celou dobu konání sjezdu.
 12. Firemní přednáška 2000 Kč.
 13. Seznam firem do programu a loga na www stránky sjezdu.
 14. Úkoly: dořešit tisk a tvorbu programu (200 ks), vědecký výbor sestaví program, délku sdělení,
 15. Zahájení sjezdu 10,00 hod.
 16. Členská volební schůze: proběhne ve čtvrtek 11.11.2010 od 17,30 a společenský večer začne ve 20,00 hod.
 17. Výbor schválil přijetí nového člena MUDr. Jiřího Dvořáčka z Nového Města n. Moravě.
 18. Smlouva o spolupráci: výbor ČSTL žádá po FSpS MU specifikaci prvního bodu článku 1.

V Brně 5.3.2010 Zapsala Beránková