Schůze výboru 13.2. 2009 v Brně

Přítomni: Hrazdira, Barták, Radvanský, Tomášková, Zeman, Stejskal, Beránková, Martinková, Novák
Omluveni: Říhová, Pelikánová
Hosté: Homolka, Pospíšil

1) Výbor jednomyslně odhlasoval zrušení zasílání aktualizací předpisů zákonů ve zdravotnictví z důvodů snižování výdajů společnosti.

2) Jménem výboru bude zaslán dopis na Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství. V tomto dopise vyjádříme znepokojení nad současnou legislativou, která se týká preventivních prohlídek sportovců, nejsou vedeny záznamy o zraněních při závodech, na mnohých sportovních akcích chybí odborný zdravotní dozor. Výbor společnosti bude požadovat jednání zástupců ĆSTV, ČOV, zástupce výboru naší společnosti a zástupce z Ministerstva zdravotnictví a školství. - Barták

3) Výbor odsouhlasil plnou moc ing. Hamžovi, daňovému poradci, pro vyřizování administrativních věcí na finančním úřadu za naší společnost. Účetnictví a podklady pro daňové přiznání 2008 připraví Beránková, Tomášková.

4) Byla provedena revize účetnictví za rok 2007, bez připomínek. Do konce května je plánovaná revize účetnictví za rok 2008. - Říhová, Pelikánová

5) Výbor odsouhlasil podpisové právo pro pokladníka (Dr. Tomášková) společnosti - Hrazdira

6) Evidence členské základny a kontrola členských poplatků opět upozornila na několikaleté neplatiče. Pro nesplnění podmínek členství výbor jednomyslně odhlasoval vyloučení neplatičů ze společnosti, pokud nebudou dlužné poplatky zaplaceny v řádném termínu v letošním roce. Seznam neplatičů níže. Evidenci členské základny bude mít nadále na starosti Beránková

Al - Kubati Mohamed
Bajorek Jan
Baschová Marcela
Bašová Josefa
Bláha Pavel
Boháčková Libuše
Homolka Jan
Kolouch Vladimír
Koukal František
Kovářiková Jaroslava
Král Jan
Matějková Alena
Matoušek Jiří
Nejedlá Gabriela
Nývltová Oldřiška
Peštová Ivana
Pilný Jaroslav
Plojharová Martina
Prášil Pavel
Provazník Milan
Rašev Evžen
Roučka Vladimír
Roučková Jana
Rychnovský Jiří
Švandová Jitka
Wolfová Edita

7) Výbor jednomyslně odhlasoval zvýšení členských poplatků na 400 Kč/rok. Pro studenty, důchodce a ženy na mateřské dovolené zůstává původní poplatek 150 Kč/rok. Navýšení bylo nutné pro rostoucí finanční náklady spojené především s vydáváním a distribucí MSBS.

8) Bude provedena inovace seznamu tělovýchovných lékařů ( atestace TVL nebo kurz ), pro potřebu pojišťoven. Pojišťovny, které přispívají na sportovní prohlídky se budou řídit těmito seznamy. Klienti lékařů, kteří nebudou uvedeny na seznamech nebudou mít na příspěvěk nárok.- Zeman, Beránková, Radvanský.

9) Předseda společnosti obdržel výpověď smlouvy vydavatele časopisu Medicina Sportiva ( Erilens ) z důvodů neziskovosti. V jednáních bude snaha o podepsání nové smlouvy nebo stažení výpovědi. - Radvanský, Hrazdira

10) Výbor osloví firmy, které by měly zájem o inzerci v časopisu Medicina Sportiva. Inzerce budou cenově výhodnější pro celoroční reklamu. Úkol pro všechny z výboru.

11) Publikace v časopisu Medicina Sportiva jsou hodnocena v RIV. Toto hodnocení je důležité pro práce, které jsou podporovány granty či výzkumnými záměry. Členové výboru budou o tomto informovat na svých pracovištích.

12)Vznik nového pracoviště ve FN Ostrava. Oddělení zátěžové medicíny, které se věnuje i vyšetřování sportovců. Informoval Stejskal.

13) Informace o průběhu světového kongresu sportovní medicíny v Barceloně - Novák. Informace vyjdou v časopisu Medicina Sportiva.

14) Hosté ( Homolka, Pospíšil ) informovali o plánovaném letošním výročním
kongresu sportovní medicíny.
Organizaci tohoto kongresu má na starosti klinika funkční diagnostiky a rehabilitace v Brně FN USA.
Prezidentem kongresu je prof. MUDr. P. Dobšák, CSc. Kongres se bude konat v Brně 6.-7.11.2009 v hotelu Voroněž.

15) Program kongresu v Brně bude sestaven po dohodě se zástupcem výboru ( Stejskal ) s prezidentem kongresu. Výbor požaduje od pořadatelů kongresu vydání sborníku přednášek ve zvláštním vydání časopisu Medicina Sportiva. V průběhu prvního dne sjezdu proběhne členská schůze.

16) Pro firmy nabízíme inzerci ve zvláštním vydání Mediciny Sportivy z kongresu sjezdu v Brně.
1 řádek 300 Kč, 1 stránky 500 Kč, 1 strany 1000 Kč, celá strana 2000 Kč.

17) Fyzioterapeutické dny, v hotelu Devět skal 19.-20.6.2009. informoval Pospíšil
Podrobnější informace na www.fyzioterapeutické-dny.cz

18) Barták informoval o nových volbách předsedy ČOV. Byl zvolen MUDr. Jirásek.

19) Výborem společnosti bylo jednomyslně schváleno přijetí nového člena:Mgr.Petr Pospíšil

Zapsala: Tomášková