Schůze výboru 8. 11. 2008 v Třešti

Přítomni: Hrazdira, Radvanský, Novák, Zeman, Martinková, Tomášková, Říhová
Omluveni: Barták, Stejskal, Beránková, Pelikánová

1) Výbor odhlasoval přijetí tří nových členů do společnosti

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.; Pujmanové 883/23 140 00 Praha
Prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.; U Lednice 644 41 Troubsko
MUDr. Petr Nestrojil, CSc.; Kuršova 10 635 00 Brno
MUDr. Petr Zajíček; Eeifertova 700 757 01 Valašské Meziříčí
MUDr. Hana Štefaničová; Neužilova 2 156 00 Praha 5
MUDr. Radka Adámková, Ph.D.; Lužná 36, 617 00 Brno
MUDr. René Moster, CSc.; Mlýnské nábřeží 15, 614 00 Brno
MUDr. Martin Blaha; Vítězná 1743, 757 01 Rožnov p. Radhoštěm
Luba Kovácsová; Teyschlová 44 635 00 Brno
Bc. Pavla Šalplachtová; Písečná 225, 790 82 okr. Jeseník

2) Do pléna Českého olympijského výboru byl zvolen Barták

3) Příprava tiskové konference, která proběhne 10. 12. 2008 v Praze. Pozváni budou zástupci Českého olympijského výboru, antidopingového výboru, ředitel České národní pojišťovny a zástupce ĆSTV. Výbor připraví podklady pro tiskovou konferenci (Tomášková přehled úhrad pojišťoven za preventivní sportovní prohlídky, doporučování pohybových aktivit jinými odbornými společnostmi, Novák kontakt na ČSTV- pozvání na tiskovou konferenci).

4) Výbor odsouhlasil úhradu za telefonní hovory předsedovi společnosti 500 Kč / měsíc.

5) Příprava členské schůze

  • aktualizace sítě pracovišť,
  • seznam neplatičů (76 členů)
  • celkový počet členů (285)
  • informovat členy o hrozbě, že tělovýchovné lékařství bude zařazeno mezi obory ouze se specializačním kurzem (bez atestace)
  • informace o spolupráci s ČOV

6) Členové výboru budou kontaktovat  jiné obory a organizace, které by podpořily snahu společnosti, aby tělovýchovné lékařství zůstalo mezi specializačními obory (s atestací).
(Radvanský, Tomášková - dopis výboru České kardiologické společnosti, Novák bude kontaktovat ČSTV, Martinková osloví společnost rehabilitační a fyzikální medicíny).

 

Zapsala: Tomáškov