Schůze výboru 25. 1. 2008 v Brně

Přítomni: Novotný, Hrazdira, Zeman, Novák, Říhová, Martinková, Tomášková
Omluveni: Stejskal, Radvanský, Pelikánová, Barták

 1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
 • Odpověď na dopis, který zaslal doc. Radvanský na VZP: VZP nesouhlasí s rozšířením podpory preventivních prohlídek pod 15 let.
 • Ekonomické zhodnocení Evropského kongresu v Praze: Po opakovaných urgencích Czech-In není stále k dispozici ekonomické zhodnocení, ale pro společnost tělovýchovného lékařství z toho nebudu plynout žádné finanční ztráty. Hrazdira.
 • Dopis na podporu smlouvání TVL výkonů zdravotními pojišťovnami byl rozeslán a zřejmě již podpořil novou smlouvu v Brně.
 • Seznam čestných členů byl dodán (Novák).
 1. Zařazení tělovýchovného lékařství do tzv. funkčních specializací (obory bez atestací), diskuse nad návrhem České lékařské komory
 • Připomínkování tohoto návrhu písemně odešleme na ministerstvo zdravotnictví a ČLK. Se žádostí o přehodnocení zařazení tělovýchovného lékařství mezi tzv. obory se specializovanou způsobilostí, tedy s atestací.- Novotný
 1. Výbor odsouhlasil podporu MedSport symposiu 2008, které proběhne v Hradci Králové 21.6.2008
 1. Členská základna
 • Odhlášeni ze zdravotních důvodů: MUDr. Císař, MUDr. J. Vašová
 • Všichni členové dostanou dopis s výzvou k zaplacení členských příspěvků, bez složenek – Beránková.
 • Neplatičům bude připomenut dluh, pokud nezaplatí do 31. 3. 2008 bude jejich členství ukončeno – Beránková.
 • V období od minulé výborové schůze byla přijata do společnosti Mgr. Jitka Jančová z Katedry TVL a ZTV FTVS Praha.
 1. Byla předána Cena J.Krále prof. MUDr.Václavu Zemanovi, CSc. za nejlepší publikaci v období 2006 – 2007
 • Slavnostní předání Plakety před odbornou veřejností proběhne 14.2.2008 ve 13,00 h při Postgraduálních lékařských dnech v Šafránkově pavilónu v Plzni - Novotný.
 1. Časopis Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca
 • Nakladatel Erilens chtěl ukončit vydávání pro neziskovost. Po jednání s nakladatelem a našimi zástupci (Máčková, Radvanský, Hrazdira) se podařilo na letošní rok smlouvu prodloužit.
 • Dnes zaplaceno 37 500 Kč za 2007 nakladateli – Novotný.
 • Úkol pro všechny: oslovit vhodné firmy k inzerci v časopisu.
 1. Namlouvání tělovýchovně-lékařských výkonů se zdravotními pojišťovnami
 • Např. kód pro léčebnou tělesnou výchovu a další základní kódy pro obor TVL navrhne Novák k e-mailovému odsouhlasení výborem a následnému zveřejnění na webu společnosti.
 1. Obnovení smlouvy s Českým olympijským výborem
 • ČOV bude kontaktovat a novou smlouvu se pokusí domluvit, pokud možno na dobu neurčitou, Novotný.
 1. Výbor odsouhlasil použití loga společnosti na chondroprotektivum Geladrink artrodiet firmy Orling

    11. Jednodenní sjezd tělovýchovného lékařství v letošním roce

 •  Pravděpodobný termín říjen- listopad; možnosti ubytování a konání zjistí Hrazdira
 1.  Různé
 • Aktualizovat přehled příspěvků zdravotních pojišťoven na sportovní preventivní prohlídky, které budou k dispozici na našich www – Tomášková.
 • Zajistit daňové přiznání za 2007 – Tomášková, Martínková, Beránková.
 • Informace o odborných akcích, které se dotýkají specializace tělovýchovného lékařství jsou na webových stránkách společnosti, informace o zajímavých akcích mohou členové výboru posílat přímo správci webových stránek (sebera@fsps.muni. cz) nebo doc. Novotnému (novotny@fsps.muni.cz).
 • Zjistit povolení VZP pro preskribci ortéz pro tělovýchovnými lékaři – Novotný.
 • Projednat další spolupráci se Slovenskou společností TVL - Novotný.
 • Kolektivní členství ve FIMS a možnost individuálního předplatného mezinárodního odborného časopisu za 5 euro – potřebné formuláře vyplní Novák.
 • Navýšení denního limitu e-banky v GE pro ČSTL dojedná Novotný.
 1. Příští schůze výboru bude 25. 4. 2008 v 10,00 h v Brně

Zapsala: Tomášková