Členská schůze 5. 6. 2004 v Žínkovech

1. Výbor seznámil přítomné členy s aktuální problematikou, kterou výbor projednává a řeší

 • smlouvy s firmami ERILENS a Scholl k zabezpečení časopisu Med Sport Boh Slov
 • dohodovací řízení a výkony TV lékařů hrazené zdrav. pojišťovnami, které budou zakotveny v zákonu, jehož platnost by měla být od 1. ledna 2005 (dle sdělení MZd)
 • návrhy a připomínky k legislativním opatřením upravujícím posudkovou činnost TV lékařů
 • legislativním opatřením upravujícím specializační přípravu TV lékařů
 • elektronický zdravotnický informační systém IZIP již dostupný pro sportovce reprezentanty

2. Byla projednána vnitrospolečenská problematika ČSTL

 • změna providera webové stránky ČSTL www.cstl.cz
 • změna členských příspěvků ČSTL od 1. ledna 2005 na 300,- Kč (z 200) a 150,- Kč u studentů a důchodců (z 90)
 • ukončení členství, těm kteří nezaplatili v letech 2002 a 2003: (bez titulů) M. Bálek, J. Dobešová, J. Halámek, R. Jurča, J. Kopecký, J. Neumann, L. Pyšný, G. Sechovská, H. Štěpánková, P. Tůma
 • aktualizace adres a kontaktů členů ČSTL a TVL pracovišť (výbor vytipuje a osloví „krajské kontaktní osoby“)

3. Připravované akce, sjezdy

 • Višegrádský kongres SSTL a ČSTL (celostátní sjezd TVL) v Trenčianských Teplicích 9.-11.9.2004
 • Den sportovní medicíny v Olomouci XI-XII/2004 (Malinčíková a další)
 • Concussions in Sport
 • Kinantropologické dny v Liberci 24.-25.6.2004 (PdF – Jurák, Hrazdira, Balatka, Pelikánová a další
 • kinantropologická Konference FSpS MU a v Brně 11.-12.11.2204 (Novotný a další)
 • celostátní sjezd ČSTL 2005 (organizaci výbor zadá firmě, odborná garance Radvanský).

4. Různé

 • Chrástek doporučuje větší spolupráci s ostatními odbornými společnostmi.
 • Máček navrhuje společná odborná zasedání s dalšími odborníky na společná témata.
 • Máčková navrhuje zvážit spojení více menších odborných zasedání v méně větších, aby se jich zúčastnil větší počet lidí.
 • Nečas doporučuje naše sjezdy časově zkrátit na méně dnů.
 • Byla diskutována potřeba lepší informovanosti o akcích jiných společností, kterých se účastní naši členové, např. Společnosti preventivní kardiologie a dlaší (posílat Novotnému, který zajistí jejich zveřejnění na webu ČSTL)

Přítomno 26 členů. Schůzi v zastoupení vedl a zapsal Novotný.