Schůze výboru 20. 6. 2003 v Brně

Přítomni: Balatka, Barták, Hrazdira, Malinčíková, Martínková, Novotný, Pelikánová, Zeman.
Omluveni: Radvanský, Říhová.

 • na základě jednání s ČNZP (poj. 222) týkajícího se vyplácení příspěvku na preventivní prohlídky registrovaných sportovců tělovýchovným lékařem bude ČNZP v letošním roce v rámci programu "Sport pro veřejnost" vyplácet příspěvek 450,- Kč na tyto prohlídky nejen registrovaným sportovcům, ale i rekreačním sportovcům; výborem společnosti byla schválena spolupráce mezi ČSTL a ČNZP
 • dr. Hrazdira se zúčastnil Evropského kongresu sportovní medicíny v Hasseltu (Belgie), informoval o jeho průběhu a o výsledku hlasování, které rozhodlo o místě konání dalšího evropského kongresu v roce 2005 (ČR byla jednou z kandidátských zemí) - kongres se bude konat na Kypru
 • výbor odsouhlasil, že kongres ČSTL v roce 2005 se bude konat v Praze a na jeho organizaci se bude podílet firma CZECH INN
 • další kongresy a akce:
  • sjezd TVL - 2. - 3. září 2003, Hradec Králové - byla podepsána smlouva o spolupráci mezi ČSTL a UHK; v rámci sjezdu proběhne členská schůze ČSTL,
  • ČOV - říjen 2003 (dr.Větvička)
  • Med Sport symposium - 6. listopadu 2003, Brno (dr.Havrda)
  • Den sportovní medicíny - 4. prosince 2003, Olomouc (dr.Malinčíková)
  • tělovýchovné dny - červen 2004, Plzeň
 • dr. Hrazdira informoval o informačním internetovém systému pro zdravotnickou dokumentaci pacientů IZIP a jeho využití pro pojištěnce VZP a sportovní reprezentanty (smlouva mezi VZP a ZK ČOV) - povinná registrace pro všechny reprezentanty na LOH Athény 2004; výbor společnosti schválil spolupráci mezi ČSTL a IZIP - kontakty na lékaře starající se o sportovce; vstup do programu IZIP v nemocnicích - stačí souhlas zaměstnavatele
 • MZd - pokud lékař bez odbornosti TVL absolvuje kurz ve sportovní medicíně, pak může provádět TVL výkony
 • změna evidenčního čísla časopisu Medicina Sportiva (MKČR E 6184) vzhledem ke změně adresy vydavatele - nová adresa: ČSTL, Jílkova 167, 61500 Brno, IČO 18628737
 • ČOV - doc. Barták předložil zprávu z pléna ČOV
 • výbor schválil nákup notebooku pro časopis Medicina Sportiva v ceně 10 000,- Kč
 • výbor schválil nákup oficiální verze programu Office
 • účetní uzávěrka - + 106 827,- Kč; výbor ČSTL odsouhlasil daňového poradce pro další rok (5 000,- Kč/rok)
 • revize - dr. Pelikánová, dr. Říhová - musí být provedena do sjezdu v HK, kde proběhne členská schůze ČSTL
 • nový člen ČSTL - MUDr. Ladislav Svoboda z Kliniky funkční diagnostiky a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně - výbor odsouhlasil jeho přijetí.
 • webové stránky ČSTL - doc. Novotný - odkazy na sjezdy, kurzy apod., propagace firem, anglická verze webových stránek - dr. Hrazdira - profesionální překladatelka
 • různé:
  • zvážit možnost svolání schůzky hlavního odborníka TVL s terénními pracovišti
  • selektivní antiflogistikum Ceeoxx firmy NSD může předepisovat tělovýchovný lékař max. 15 tbl./rok (tj. 3 balení)
  • ortézy - zatím nemohou psát lékaři odbornosti TVL, bude se legislativně řešit


Zapsala Malinčíková 20. 6. 2003